Publisert: 26. oktober 2016.   Endret: 26. oktober 2016
Jan-Ole Hesselberg, fagsjef, Extrastiftelsen

DELER UT MIDLER TIL HELSE OG FORSKNINGSPROSJEKTER: Jan-Ole Hesselberg, fagsjef i Extrastiftelsen, oppfordrer til å ta kontakt tidlig i søknadsprosessen og til å beskrive hvordan brukere skal involveres i prosjektet. 

Råd når du skal søke midler fra Extrastiftelsen

Råd når du skal søke midler fra Extrastiftelsen

Nærmere 90 prosent av søknadene som kommer inn, må Extrastiftelsen si nei til. Det kan være nyttig å bli dyktigere til å søke.

Nåløyet kan virke trangt når 41 prosjekter fikk tilslag, mens 295 ble avslått i 2015.  Men: 

-Flere kan tjene på å jobbe riktigere og bedre med søknadsprosessen, sier Jan-Ole Hesselberg, fagsjef i Extrastiftelsen. Under konferansen Hvordan søke forskningsmidler 25.-26. oktober kom han med gode råd. 

Start prosessen nå

Extrastiftelsen delte ut totalt 235 millioner til ulike prosjekter som fremmer helse og frivillighet i 2015. Nytt i år er satsing på forskning på og i helsetjenestene ute i kommunene, og på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I oktober i ble 41 nye helseforskningsprosjekter tildelt midler. 1. juni 2017 er det en ny søknadfrist, altså en ny mulighet. 

Tre ordninger

Gjennom ordningen Forskning deles det ut midler til forskningsprosjekter, mens det gjennom Helse gis støtte til for eksempel kampanjer, arrangementer, video, for å nevne noe. I tillegg har stiftelsen ordningen Extraexpress rettet mot mindre prosjekter i størrelsesorden 50.000 som krever enklere søknader.

I 2015 gikk 64 % av midlene gikk til helseprosjekter, 34 % til forskningsprosjekter.og 2 % til prosjekter som kommer inn under Extraexpress-ordningen. Midlene fordelt på følgende helseområder:  Somatisk 56%, psykisk 19%, tiltak for folkehelse 11%, bedre levekår 7% og «annet» 7%.

Vektlegger primærhelse

Fra 2016 har Extrastiftelsen endret strategi når det gjelder områder av helseforskningen.

-Dette har vi kommet frem til på bakgrunn av en høring blant medlemmene i organisasjonene i stiftelsen. Primærhelse, samhandling, tjenestetilbud i kommunene og brukermedvirkning blir nå vektlagt. 

Dette vurderer stiftelsen også som interessant:

  • forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helsetjenester
  • klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlings-metoder og tjenester innen spesialisthelsetjenesten
  • ekstra driftsstøtte når kommunenivået er involvert i prosjektet.

Sju gode råd

1) Les retningslinjene! Husk at prosjekter innenfor primærhelse, samhandling og tjenestetilbud i kommuner blir prioritert.

2) Ta tidlig kontakt med den relevante organisasjon i stiftelsen (Extrastiftelsen har 32 medlemsorganisasjoner).

-Disse kan gi dere en pekepinn om hva som skal til. Blant annet har de oversikt over hvem det er sannsynlig at dere vil konkurrere med, sier Hesselberg.

3) Brukermedvirkning. Er ikke dette på plass kan midler til prosjektet ryke.

–Det er en tendens til å begynne å tenke på brukermedvirkning for sent. Brukerne bør involveres allerede fra starten. De bør være med allerede under vurderingen av om problemstilingen er relevant for brukerne. 

4) Kvalitetssikre. Dette handler om søker og veileders kvalifikasjoner, problemstillingens relevans, metodologisk kvalitet, originalitet, og gjennomførbarhet.

5) Avklar mest mulig på forhånd: Samarbeidspartnere, kandidat, brukermedvirkere som tilknyttes forskergruppen mm. -Det er ikke nok bare å fortelle at man planlegger å ha noen med, si hvem som skal være med.

6) Godkjenninger – f.eks. fra datatilsynet, er det også en fordel å ha avklart på forhånd.

7) Skaff oversikt over søknadsprossessen

Søknadsprosess Extrastiftelsen

SØKNADSPROSESSEN: Fristen for å søke midler fra Extrastiftelsen er 1. juni 2017
Extrastiftelsen
  • består av 32 medlemsorganisasjoner, med tilsammen 1,2 millioner medlemmer.
  • støtter helse og frivillighet
  • deler ut midler gjennom tre ordninger: Helse, Forskning og Ekstraexpress.
  • har siden 1997 delt ut tilsammen 3,8 milliarder kroner

  • har siden 1997 støttet over 7000 prosjekter og finansiert drøyt 800 forskerstillinger.

  • les mer om Extrastiftelsen på hjemmesiden deres.

 

Forskningskonferanse, Trondheim 24.-25. oktober, 2016

Tema: Hvordan søke forskningsmidler - trender, krav og kvalitet

Arrangør: NAPHA, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, KBT Midt-Norge, Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune.

Kommenter:

Mer om

forskning verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen