Publisert: 25. oktober 2016.   Endret: 26. oktober 2016
Arbeidsgruppe forskningskonferanse NAPHA

HVORDAN SØKE FORSKNINGSMIDLER, er tema for årets forskningskonferanse som tar for seg trender, krav og kvalitet. Arbeidsgruppen bak konferansen er f.v. Stian Reinertsen (NAPHA), Stefanie Görner (NAPHA), Anne Landheim (forskningsleder ved ROP), Ottar Ness (professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge), Trine Hoff (Asker kommune), Dagfinn Bjørgen (daglig leder i KBT Midt-Norge), Arve Almvik (NAPHA) og Ellen Knudsen (Apertura, NTNU Samfunnsforskning) er ikke tilstede på bildet). FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen.

Stimulerer til forskning i kommunene

Stimulerer til forskning i kommunene

Forskning er på vei inn i kommunene. Hvordan budsjettere godt, søke midler og få til brukermedivirkning i et forskningsprosjekt? Forskningskonferansen denne uken gir svar.

NAPHAs årlige forskningskonferanse, arrangert i samarbeid med ROP, Høgskolen i Sørøst-Norge, KBT Midt-Norge og Asker kommune,  25.-26. oktober, skal stimulere kommunene til å søke forskningsmidler. Deltakere fra kommuner, høgskoler, universiteter, DPS'er, KS og Forskningsrådet er representert.

-Konferansen gir et overblikk over hvor de kan søke, og hvordan de bør gå frem. I workshops dykker vi dypere ned i tematikk, som for eksempel hvordan utarbeide gode søknader, hvordan budsjettere forskningsprosjekter og hvordan involvere brukere i forskningsarbeidet, sier Stian Reinertsen, prosjektleder for forskningsstrategi i NAPHA.  

Kommuner som forsker

Relativt få kommuner er involvert i forskning på psykisk helsearbeid i dag. Lokalt psykisk helsearbeid er grovt understudert, uttalte NAPHA-leder Trond Hatling under fjorårets forskningskonferanse. Asker kommune og Kristiansand kommuner er derimot blant de få som har egen FOU-avdeling innenfor helse- og omsorg. Asker  etablerte et forskningssamarbeid med Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge allerede i 2013.

Søk forskningsmidler!

-Vi oppfordrer flere kommuner til å søke forskningsmidler, spesielt fra Extrastiftelsen, der det er mest å hente, sier Olav Elvemo, fagleder psykisk helse og rus, KS. Han holdt et innlegg om behovet for forskning i kommunene, og snakket spesielt om hvor viktig det er å få dokumentert god praksis i kommunale tjenester.

Extrastiftelsen deler årlig ut midler til prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Med programmet for folkehelse i kommunene er det kommet friske midler å søke på, tipser Dagfinn Bjørgen.

HelseOmsorg21 gir muligheter

Med oppfølging av den nasjonale strategien HelseOmsorg21, dreier også Forskningsrådet helseforskningen mer i retning av innovasjon, folkehelse, forebygging og kommunale tjenester. I 2016 opprettet Forskningsrådet to nye helseforskningsprogrammer, BEDRE HELSE og BEHANDLING, med til sammen 180 millioner kroner, i tillegg til det store programmet HELSEVEL som finnes fra før. Programmet BEHANDLING er spesielt rettet mot forskning i, og på, psykisk helsearbeid i kommunene.

Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT Midt-Norge er medlem i HelseOmsorg21-rådet, som skal følge opp strategien. Under konferansen i dag holdt han et innlegg om Hvorfor søke forskningsmidler? 

Trenger dokumentasjon

-Vi har en god del interessante tiltak i Norge, som vi med fordel kunne få mer dokumentert kunnskap om.  

HelseOmsorg21-rådet vil blant annet legge til rette for kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering og økt brukermedvirkning. Hvordan kan vi fremme forskning og dokumentasjon på arbeidsmetodene som brukes i kommunale tjenester? spør rådet.

Tilgjengelige gode data

-Noe annet av det HelseOmsorg21-rådet er opptatt av, er de gode og pålitelige helsedataene om befolkningen som Norge er nesten alene i verden om å ha. Rådet har diskutert hvordan disse kan bli lettere tilgjengelig i forskningssammenheng, fortalte Bjørgen.

Hvordan møte kravet om brukermedvirkning i forskningsprosessen og hvordan budsjettere et forskningsprosjekt var spørsmål som ble behandlet i to workshop'er senere på dagen. Disse ble ledet av henholdsvis Jan-Ole Hesselberg, fagsjef, Extrastiftelsen og Terje Ruud, seniorrådgiver, NTNU – Seksjon for regnskapstjenester.

 

 

 

 

 

 

 

Forskningskonferanse, Trondheim 24.-25. oktober, 2016

Tema: Hvordan søke forskningsmidler - trender, krav og kvalitet

Arrangør: NAPHA, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, KBT Midt-Norge, Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune.

Kommenter:

Mer om

forskning verktøy nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen