Endret: 26. juni 2017

Feedback-informerte tjenester (FIT)

FIT Temabilde - montasje

NAPHA ønsker å bidra til at flere norske kommuner systematisk innhenter tilbakemeldinger fra brukerne. Dette kan en gjøre gjennom bruk av FIT (Feedback informerte tjenester), også kjent som KOR i Norge.

FIT/KOR sorterer under PCOMS, (Partners for Change Outcome Management System ), som ble utviklet av Barry Duncan og Scott Miller. PCOMS er godkjent som et evidensbasert tilbakemeldingsverktøy av den Amerikanske organisasjonen SAMSHA (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration), som er en del av det Amerikanske Helse departement.

FIT står på engelsk for Feedback Informed Treatment og er en arbeidsform med bestemte verktøy utviklet i USA som anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. Vi har valgt å oversette den faglige tilnærmingen og tenkningen som ligger bak den til Feedback-informerte tjenester på norsk. FIT anbefales nå både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.

Verktøy

Skalaene ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan brukeren har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. Begge deler er skjemaverktøy som fylles ut, det første tidlig og det andre mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker, og danner grunnlag for det videre tiltak- og behandlingsforløpet.

ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet. I årene etterpå har dette blitt forsket på og implementert mange steder i verden.

Det finnes ulike lisenser, se sak på våre nettsider med oversikt over disse her.

Seks hefter om Feedbackinformed Treatment er utgitt av International Center for Clinical Excellence. Manualene gir nyttig grunnlag for å arbeide med FIT, og er nylig oversatt til dansk.

Etablering i Norge

I Norge ble den første anbefalte håndboken om retningen, Heroic Clients, Heroic Agencies: Partners for Change oversatt fra amerikansk i 2008. (På norsk med tittelen I fellesskap for endring – en håndbok i klient- og resultatstyrt praksis (KOR).) Fra 2016 har vi valgt å bruke begrepet feedback-informerte tjenester, fremfor klient- og resultatstyrt praksis (KOR), som en del kjenner til fra tidligere. Her forklarer vi hvorfor.

Forskning har vist at det nettopp er alliansen mellom hjelper og bruker som har størst betydning for utfallet av behandling. Forskning har også pekt på hvor avgjørende det er at behandler og tjenesteapparat skaffer seg tilbakemelding underveis.

Bedre behandling og tjenester

Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Den terapeutiske alliansen styrkes. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av rus- og psykisk helsetjenestene i sin helhet i kommunen.

NAPHA har en langsiktig plan om å styrke fagfeltet psykisk helsearbeid. Det gjør vi blant annet ved å motivere kommunene til å kvalitetssikre tilbudet sitt ved hjelp av systematisk bruk av FIT.

NAPHAs rolle

NAPHA setter deg som ønsker å ta i bruk FIT i kontakt med relevante og gode fagpersoner og kompetansemiljøer.

  • Under temaet FIT på napha.no finner du en oversikt over sentrale aktører.
  • Her utarbeider vi også grunnleggende informasjon om hva som er kloke grep for kommuner som vil implementere FIT i sine tjenester.
  • Etter hvert vil vi publisere praksiseksempler.
  • Vi formidler nyheter og informasjon om FIT, opplæringskurs og arrangementer.
  • Vi kan støtte kommuner som er i gang med FIT ved å delta og bidra inn i nettverk, samlinger og formidle fagstoff.
  • Vi vil fortløpende legge ut saker om alle de seks manualene for FIT. Lenke til manual en om hva som virker i terapi og to om grunnleggende kunnskap vedrørende bruk av FIT.

Kontakt:

Kommende arrangementer

6. september 2017: Workshop om Feedback informerte tjenester (FIT) for viderekommende i Trondheim. Ytterligere informasjon og påmelding finner du her.  

27. september 2017: KS arrangerer introduksjonskurs i FIT den 27. september i Oslo. Påmelding her.

24. oktober 2017: Introduksjonskurs i FIT med Birgit Valla i Trondheim. Påmelding her.

24. – 26. oktober 2017: Veiledersamling med Scott Miller og Susanne Bargmann i Trondheim. Dette blir en anledning til å møte noen av de mest erfarne på feltet. Dette kurset er fullt. 

2018: ACE-konferanse Østersund 2. – 4. mai 2018

Se også kurs og konferanseoversikt.

Alt om

fit kor feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding

Nyttig innen fit, kor, feedback-informerte tjenester, systematisk tilbakemelding:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen