Endret: 22. september 2017

Feedback-informerte tjenester (FIT)

FIT Temabilde - montasje

FIT står for Feedback Informed Treatment og er en arbeidsform med bestemte verktøy utviklet i USA. Målet med FIT er å få systematiske tilbakemeldinger av de som bruker helsetjenestene, for på den måten å kunne utvikle den hjelpen folk faktisk trenger og ønsker. Arbeidsformen ble laget for å kunne skreddersy terapi, og anbefales også brukt i psykisk helse og rustjenestene i kommunene.

NAPHA har valgt å oversette den faglige tilnærmingen og tenkningen som ligger bak FIT til Feedback-informerte tjenester.

Verktøy

I FIT gir brukerne sine tilbakemeldinger til behandlerne gjennom verktøyene ORS og SRS. 

ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av hvordan brukeren har det, og om han eller hun faktisk får det bedre. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. Begge deler er skjemaverktøy som fylles ut, det første tidlig og det andre mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker, og danner grunnlag for det videre tiltak- og behandlingsforløpet.

ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet. I årene etterpå har dette blitt forsket på og implementert mange steder i verden.

Det finnes ulike lisenser, se oversikt på våre nettsider over nettbaserte FIT-verktøy med lisens.

Seks hefter om Feedbackinformed Treatment er utgitt av International Center for Clinical Excellence. Manualene gir nyttig grunnlag for å arbeide med FIT, og er nylig oversatt til dansk. Under "NAPHAs rolle" lengre ned i saken finner du vår omtale av manualene.

Etablering i Norge

I Norge ble den første anbefalte håndboken om retningen, Heroic Clients, Heroic Agencies: Partners for Change oversatt fra amerikansk i 2008. (På norsk med tittelen I fellesskap for endring – en håndbok i klient- og resultatstyrt praksis (KOR).)

Bruk av KOR omtales som en måte å systematisk innhente tilbakemeldinger fra brukerne på i Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring som kom ut i 2014. Den viser til at effekten av KOR er dokumentert, og kan benyttes som en måte å finne den riktige behandlingen for den enkelte.

Fra 2016 har NAPHA valgt å bruke begrepet feedback-informerte tjenester, fremfor klient- og resultatstyrt praksis (KOR), som en del kjenner til fra tidligere.

Forskning har vist at det nettopp er alliansen mellom hjelper og bruker som har størst betydning for utfallet av behandling. Forskning har også pekt på hvor avgjørende det er at behandler og tjenesteapparat skaffer seg tilbakemelding underveis. 

Bedre behandling og tjenester

Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Den terapeutiske alliansen styrkes. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av rus- og psykisk helsetjenestene i sin helhet i kommunen.

NAPHAs rolle

NAPHA har en langsiktig plan om å styrke fagfeltet psykisk helsearbeid. Det gjør vi blant annet ved å motivere kommunene til å kvalitetssikre tilbudet sitt ved hjelp av systematisk bruk av FIT.

NAPHA setter deg som ønsker å ta i bruk FIT i kontakt med relevante og gode fagpersoner og kompetansemiljøer.

 • Under temaet FIT på napha.no finner du en oversikt over sentrale aktører.
 • Her utarbeider vi også grunnleggende informasjon om hva som er kloke grep for kommuner som vil implementere FIT i sine tjenester.
 • Etter hvert vil vi publisere praksiseksempler.
 • Vi formidler nyheter og informasjon om FIT, opplæringskurs og arrangementer.
 • Vi kan støtte kommuner som er i gang med FIT ved å delta og bidra inn i nettverk, samlinger og formidle fagstoff.
 • Her finner du lenker til de seks manualene NAPHA har omtalt:
 1. Hva virker i terapi?
 2. Praktisk bruk
 3. Tilsyn
 4. Måling, analyser og forståelse
 5. Ulike målgrupper og kontekst
 6. Implementering

Kontakt:

Kommende arrangementer

2017:

6. september 2017: Workshop om Feedback informerte tjenester (FIT) for viderekommende i Trondheim. Ytterligere informasjon og påmelding finner du her.  

27. september 2017: KS arrangerer introduksjonskurs i FIT den 27. september i Oslo. Påmelding her.

12. oktober 2017: Norsk sykepleierforbund arrangerer seminar i Kvinesdal om Feedbackorienterte tjenester. Finn informasjon og påmelding her.

24. oktober 2017: Introduksjonskurs i FIT med Birgit Valla i Trondheim. Påmelding her.

24. – 26. oktober 2017: Veiledersamling med Scott Miller og Susanne Bargmann i Trondheim. Dette blir en anledning til å møte noen av de mest erfarne på feltet. Dette kurset er fullt. 

2.- 3. november 2017: RKBU Vest arrangerer åpnet KOR-kurs i Bergen.

2018:

15. - 17. januar 2018: RVTS Sør arrangerer veilederopplæring i FIT med Scott Miller og Susanne Bargmann i Kristiansand.

2. – 4. mai 2018: ACE-konferanse Østersund

Se også kurs og konferanseoversikt.

Alt om

fit kor feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding

Nyttig innen fit, kor, feedback-informerte tjenester, systematisk tilbakemelding:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen