Publisert: 22. mars 2017.   Endret: 22. mars 2017
Stuper i baseng hode - fordypning FIT

STUP UT I DET: Gå til kildene og fordyp deg i hvordan du og din tjeneste kan bli bedre i FIT (Feedback informerte tjenester). I denne artikkelen finner du sentrale kilder, aktører og forum. (Foto.www.colourbox.com).

Gå til kildene og fordyp deg i FIT

Gå til kildene og fordyp deg i FIT

NAPHA vil bidra til at norske kommuner systematisk innhenter tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan hjelpen fungerer. Her gir vi deg kilder til kunnskap om hvordan FIT (Feedback informerte tjenester), også kjent som KOR, kan brukes til dette.

Ønsker du å fordype deg? På nettet finnes det flere kilder som gir kunnskap om verktøy og implementering, opphavspersoner og andre aktører, samt dypere innsikt i tankegangen bak de typene systematisk tilbakemelding som NAPHA anbefaler:

Utspring i PCOMS

FIT/KOR sorterer under  PCOMS, (Partners for Change Outcome Management System ), som ble utviklet av Barry Duncan og Scott Miller. Barry Duncan er leder for The Heart and Soul of Change Project, mens Scott Miller er leder The Interntional center for Clinical Excellence (ICCE). Begge jobber, med noe ulikt fokus, for å spre kunnskap om PCOMS.

PCOMS er godkjent som et evidensbasert tilbakemeldingsverktøy av den Amerikanske organisasjonen SAMSHA (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration), som er en del av det Amerikanske Helse departement. I en vitenskapelig artikkel omtalt på Napha.no viser Barry Duncan og Robert Reese dessuten til seks forskningsstøttete begrunnelser for nytten av PCOMS.

 

Nettbaserte forum og videoer

Vi anbefaler de internasjonalt orienterte nettsidene til opphavsmennene Barry Duncan og Scott Miller om du vil fordype deg i PCOMS, oftest benevnt som FIT eller KOR i Norge. Der kan du finne forskning, foredrag og annet nyttig fagstoff.

På siden til The Interntional center for clinical exellence kan en, i tillegg til blant annet en egen kunnskapsbase om FIT, delta i et nettbasert forum hvor en kan stille spørsmål og delta i diskusjoner vedrørende FIT. Både ansatte ved ICCE og andre fagpersoner svarer på spørsmål, og gir tips og råd.

På siden til The Heart and Soul of Change Project kan en finne artikler og annet fagstoff, samt se ulike videoer og foredrag av Barry Duncan. En kan blant annet se videoer om tema som implementering og bruk av ORS og SRS i møte med den enkelte bruker.

Samarbeid med fagfolk i Norge

Både Scott Miller og Barry Duncan samarbeider med norske aktører som jobber med PCOMS. På nettsiden til The Heart and Soul of Change Project kan en for eksempel finne tre norske navn under deres oversikt over sertifiserte veiledere på PCOMS,Tor Fjelstad, Morten Anker og Geir Skauli. Nettstedet har også en video hvor Barry Duncan og Morten Anker forteller om resultatene fra en norsk studie om effekten av KOR i parterapi.

I Skandinavia har særlig Susanne Bargmann fra Danmark gjort seg bemerket. Hun er ansatt ved International Center for Clinical Exellence, og gav nylig ut Feedback informed treatment- en grundbok. I denne har Birgit Valla, leder av Stangehjelpa, skrevet et av kapitlene. Birgit Valla har også skrevet boken Videre- hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre, hvor Scott Miller har skrevet forordet.

På siden Disse kan mye om FIT får du oversikt over andre aktører på FIT i Norge.

NAPHAs kunnskapsbase

Napha.no bygges også stadig ut for deg som ønsker fordypning i FIT. Temaartikkelen vår om Feedback informerte tjenester gir informasjon om satsingen og guider deg videre til det vesentligste, og på et eget område i kunnskapsbasen finner du alt vi publiserer om emnet  - fagstoff, forskning og praksiseksempler fra norske kommuner.

Facebook-gruppe

Det finnes også en norsk Facebook-gruppe som heter Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), med godt over 800 medlemmer.

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor systematisk.tilbakemelding verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen