Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående

Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående

Ny doktorgrad / Publisert: 29. mars 2017.   Endret: 29. mars 2017

Psykiske helseproblemer påvirker gjennomføring av utdanningsforløpet, men ulikt for gutter og jenter. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie fra Nord-Norge.

Gutt og jente videregående

Det er tydelig at jenter og gutter behøver støtte på ulike områder for å forebygge frafall i videregående. Dette er blant konklusjonene i doktorgradsstudie fra Nord-Norge som har funnet psykososiale faktorer som påvirker avbrudd i utdanningsforløpet.

Det er tydelig at jenter og g...
Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN)

Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (UHNN)en langsgående undersøkelse som fulgte ungdom fra hele Nord-Norge fra 10.klasse og 10 år fram i tid. En rekke forhold ved 10.klassingers liv ble undersøkt med spørreskjema i 2003–05. I 2014 ble dataene koblet til Norsk pasientregister og Norsk utdanningsdatabase.

ELISABETH VALMYR BANIA: Disputerte 17. februar, 2017 med en avhandling om ungdom, utdanning og psykososiale faktorer i den arktiske delen av Norge.

Mer om

barn.og.unge forskning doktorgradsavhandlinger

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen