Endret: 15. september 2017
Arnhild Lauveng, spesialist i samfunnspsykologi

HØR INTERVJU: -Ikke så rart at mennesker som spiser godt, er i fysisk aktivitet, har gode venner og gjør morsomme ting og har folk de er glad i over lang tid, har bedre liv enn folk som sitter alene i en leilighet og spiser søppelmat, svarer Arnhild Lauveng. Hør hele intervjuet om betydningen av sosiale faktorer i helsetilbudet i NRK P2s Nyhetsettermiddag 25. august, 2017.

-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering

-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering

Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, fant lav livskvalitet og mye lidelse blant alvorlig psykisk syke som hun intervjuet til sin doktorgrad. Til NRK radios Nyhetsettermiddag nylig svarte hun om hva som bør prege fremtidens psykisk helsetilbud.

-Jeg tror at vi tenker for tradisjonelt. Vi tenker på kortvarig symptombehandling. Etter samhandlingsreformen er det blitt mye vanskeligere å få til rehabilitering, og vi tenker for lite på sosiale faktorer og på langvarig rehabilitering, særlig av de sykeste, sier Arnhild Lauveng i dette intervjuet med  NRK radios Nyhetsettermiddag  25. august. (Intervjuet starter 30:00 minutter ut i sendingen (Litt ute i saken som er indeksert som nr. 3. 1 av 5 sykepleiere slutter.).

Programmet Verdibørsen NRK P2 12. november 2016, går enda mer i dybden i et lengre intervju med henne.

Lite kontinuitet og oppfølging 

Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har forsket på betydningen av sosiale faktorer i psykisk helsetilbud, og disputerte 21. august med doktoravhandlingen der hun har sammenlignet effekten av tradisjonell behandling av psykiske lidelser med det å være i et skolemiljø.

I Danmark finnes det et tilbud med jevnlig oppfølging og mulighet til å lære. De som gikk der, hadde høyere livskvalitet enn tilsvarende grupper som fikk behandling ved DPS i Norge. Etter kortvarige opphold ved DPS, der behandlingen var god, var det særlig når de kom hjem igjen at livet til de norske pasientene ikke var godt. Studien er kvalitativ, og Lauveng ser gjerne at den følges opp av mer forskning.

Læring, relasjoner og mening

-Disse menneskene er såpass syke og har såpass alvorlige problemer at de sannsynligvis ikke ville ha trivdes på en vanlig skole. Det er dagfolkehøgskoler uten eksamen. Tenk deg en vanlig folkehøgskole, men på dagtid, elevene bor hjemme og har folkehøgskolefag på dagtid. Det kan være matematikk, dansk, norsk, engelsk, men også musikk, gymnastikk, kunstneriske fag, matlaging, forteller Lauveng i radioinnslaget.

Langvarige rehabiliteringstiltak

Samme dag la Regjeringen frem sin strategi for god psykisk helse.

Arnhild Lauveng har følgende budskap til helsepolitikere i Norge:

-Jeg tror vi må tenke helhetlig, og tenke et bredt spekter. Mennesker med psykiske helseutfordringer er veldig forskjellige, det som hjelper en, hjelper ikke en annen. De siste årene har det vært veldig nedbygging av sengeplasser og veldig mye satsing på de med lettere og kortvarige psykiske lidelser.

Nå er det på tide med langvarige rehabiliteringstiltak for de aller mest syke i alle aldre. Og da trengs det helhetlig, spesialisert tilbud, men også satse på sosiale faktorer, livsstilsfaktorer, for å få folk ut i livet igjen, sier hun.

Hør hele intervjuet i NRKs nettradio.

Hør i NRK P2

Arnhild Lauveng i NRK P2 Nyhetsettermiddag 25. august, 2017

Intervjuet starter 30:00 minutter ut i sendingen (Litt ute i saken som er indeksert som nr. 3. og har tittelen 1 av 5 sykepleiere slutter. 

Programmet Verdibørsen NRK P2 12. november 2016, tar opp samme tematikk, men går enda mer i dybden i et lengre intervju med Lauveng.

Kommenter:

Mer om

alvorlige.psykiske.lidelser forskning doktorgradsavhandlinger rehabilitering multimedia nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen