Publisert: 17. november 2016.   Endret: 17. november 2016
Bent Høie mottar heftet Psykologer i kommunen - en medspiller fra Ellen Hoxmark, faglig rådgiver i NAPHA

NYTT HEFTE TIL INSPIRASJON: Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk overrakt det rykende ferske inspirasjonsheftet fra NAPHA, Psykologer i kommunen - en medspiller fra Ellen Hoxmark, prosjektleder og faglig rådgiver i NAPHA.

Helseministeren mottok NAPHAs nye hefte om psykologer i kommunene

Helseministeren mottok NAPHAs nye hefte om psykologer i kommunene

I dag utgir NAPHA et nytt inspirasjonshefte for fagfolk, ledere og befolkning. Stadig flere kommuner ansetter psykologer. Heftet viser bredden i det psykologer kan bidra med og hvordan de kan samspille godt med alle fagfolk og brukere i kommunens tjenester!

-Satsingen på psykologer i kommunene er ikke småtteri, sa helseminister Bent Høie da han holdt innlegg på nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 17. november.

-Ikke småtteri

-Det er ikke småtteri når 60 % opplever å bli friske av Rask psykisk helsehjelp, eller når mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer seg ut i jobb ved hjelp av arbeidsmestrende tiltak, utdypet Bent Høie.

Vil ha flere psykologer

Helseministeren fikk NAPHAs rykende ferske Psykologer i kommunen – en medspiller med seg i hånden.

-Det er fortsatt for mange kommuner som ikke har ansatt psykolog, og noen som enda ikke har innsett at de har behov for psykolog. Men, bevisene for at psykologene fører til forandring i kommunen, får vi stadig flere av, sa Bent Høie.

De 400 psykologer og ledere i kommunene som deltar på samlingen fikk også hvert sitt hefte. Heftet tar for seg psykologens rolle, oppgaver og organisering i helsetjenestene. Det tar også opp spørsmål om økonomi, rekruttering og måter psykologene kan bli gode lagspillere i kommunen.

Helsedirektoratet anbefaler heftet

-Befolkningen, psykologer og ledere av alle slag i kommunene vil finne interessant og nyttig stoff i heftet! Det viser bredden av måter psykologkompetansen kan komme til nytte i kommunene på, sier Anette Mjelde, direktør for avdeling Psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

-En medspiller

Samhandling internt i kommunene blir viktig for å skape bedre tjenester fremover.

-Det finnes allerede 13300 årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, så altså en del kompetanse fra før. Derfor har vi lagt vekt på psykologens rolle som medspiller, sa Trond Hatling, leder i NAPHA.

Redaksjonen bak heftet har reist rundt i hele Norge og besøkt psykologer, andre psykisk helsearbeidere og brukere i kommunene. Nyttig informasjon for å søke tilskudd er det også mye av i heftet.

-Vi håper å inspirere både kommunene til å ansette, og psykologene til å vurdere jobb en jobb i kommunen, sier Ellen Hoxmark, faglig rådgiver og prosjektleder for psykologer i kommunene i NAPHA.

Inspirerende innhold

Heftet presenterer ulike utforminger av psykologrollen i norske kommuner. Gjennom reportasjer møter du psykologer, tjenesteledere, andre fagfolk og brukere av tjenestene som forteller hvordan de arbeider og kommer med synspunkter. Heftet inneholder også råd og innspill fra blant andre Helsedirektoratet, Psykologforeningen, KS, Mental Helse og KBT Midt-Norge i tillegg til NAPHA.

Disse får heftet tilsendt

I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått å bevilge 165 millioner til denne ordningen, der kommunene kan søke om et årlig tilskudd på 300 000 kr. pr. psykologstilling. Heftet er utarbeidet for kommuner som vil ansette psykologer og for psykologer som tenker på å jobbe i kommunen.

Heftet Psykologer i kommunen – en medspiller er sendt til alle landets kommuner ved rådmenn og bydelsdirektører. I tillegg får alle fylkesmenn, ulike kompetansemiljø og universitetene heftet tilsendt. Vi ønsker også at så mange som mulig i de aktuelle barne- og voksentjenester i kommunene lar seg inspirere av heftet!

Slik får du tak i heftet:

Les eller skaff deg heftet via napha.no! Slik blar du i heftet på skjermen, laster det ned eller skriver det ut. Eller bestill det pr. e-post: kontakt@napha.no  

 

 

 

 

 

Hefte Psykolog i kommunen - en medspiller
LAST NED ELLER BLAD PÅ SKJERM: Klikk på bildet for å komme til skjermversjon og pdf av heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller".
Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2016

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2016, foregår 16.-17. november på Gardermoen i Oslo. Arrangør er NAPHA og Helsedirektoratet. Rundt 400 personer deltar.

Nytt hefte fra NAPHA lanseres på konferansen: Psykolog i kommunen - en medspiller.

 

Trond Hatling, leder i NAPHA
REDAKSJONEN FOR HEFTET: Anne Kristiansen Rønning (kommunikasjonsrådgiver), Kristin Trane, Ellen Hoxmark og Kjetil Orrem (faglige rådgivere) i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter faghefter temahefter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen