Publisert: 11. september 2015.   Endret: 15. september 2015
6611908 jaa!

EFFEKTIVT: 90 prosent av IPS-deltakerne ble integrert i arbeidslivet, studielivet eller andre integrerende kommunale tiltak, gjennom at de var med i prosjektet. (Ill.foto: www.colourbox.com).

IPS virker i Sverige

IPS virker i Sverige

Den svenske studien blant 120 personer med alvorlige psykiske lidelser ble publisert i år. Den viser at IPS-deltakere fikk seg ordinært arbeid fem ganger raskere sammenlignet med deltakere i tradisjonell arbeidsrehabilitering. Flere beholdt også arbeidet lengre.

I artikkelen "Individual Placement and Support in Sweden - Randomized controlled trial" (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Sandlund & Rinaldi, 2015) har man gjennomført et randomisert, kontrollert studie av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Sverige.

Bakgrunnen er at det ikke tidligere fantes støtte for effekten av IPS, med ordinært arbeid som utfallsmål, for personer med alvorlige psykiske lidelser i Norden.

Oppsiktsvekkende resultater

Totalt 120 personer med alvorlige psykiske lidelser deltok enten i IPS eller tradisjonell arbeidsrehabilitering. Det viste seg at IPS-deltakerne fikk seg ordinært arbeid fem ganger raskere enn deltakerne i tradisjonell arbeidsrehabilitering.

90 prosent av IPS-deltakerne ble integrert i arbeidslivet, studielivet eller andre integrerende kommunale tiltak, gjennom at de var med i prosjektet. For gruppen som mottok tradisjonell arbeidsrehabilitering, ble kun 24 prosent av deltakerne integrert i lokalsamfunnet på samme måte.

Tilstanden i dag

Bare 10-20 prosent av alle med alvorlige psykiske lidelser i Europa har tilknytning til ordinært arbeidsliv. I Sverige har kun åtte prosent av alle med alvorlige psykiske lidelser lønnet arbeid. 60 prosent er ikke involvert i noen form for strukturerte dagaktiviteter.

Personer med psykiske lidelser opplever ofte å både bli stigmatisert og marginalisert på det åpne arbeidsmarkedet.

Nesten halvparten beholdt jobben

46 prosent av IPS-deltakerne hadde også beholdt arbeidet 18 måneder etter at prosjektet hadde startet, mens kun 11 prosent av deltakerne i tradisjonell arbeidsrehabilitering hadde tilknytning til ordinært arbeid etter tilsvarende periode.

Funnene viser også at IPS-deltakerne jobbet mer over tid enn deltakerne i tradisjonell arbeidsrehabilitering. 

Forfatterne konkluderer med at IPS er effektivt i svensk kontekst, når det kommer til arbeidsinkludering av personer med alvorlige psykiske lidelser - og ikke minst integrering av denne gruppen i lokalsamfunnet. 

 

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler arbeidsrehabilitering sverige individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen