Publisert: 22. september 2015.   Endret: 11. mars 2020
Bergen

EKSISTERT I 10 ÅR: MB- kurset i Hordaland har eksistert i ti år, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Bergen kommune og Helse-Bergen. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

MB-kurset i Hordaland - et eksempel til etterfølgelse?

MB-kurset i Hordaland - et eksempel til etterfølgelse?

Omkring 150 personer har gjennomført et eget kurs for personer som ønsker å bli medarbeider med brukererfaring. Nylig startet det tiende kullet.

Som eneste fylke i landet har Hordaland et eget kurs for personer som ønsker å bli Medarbeider med brukererfaring innen psykisk helse-feltet (MB). Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Bergen kommune og Helse-Bergen.

NAPHA skrev om denne utdanningen i 2014, i saken Medarbeider med brukererfaring- en hverdag som verdsatt og viktig.

Mestringsstrategier

Anne- Karin Sontum og Kjetil Øye jobber begge ved MB- kurset, og i juni besøkte NAPHA dem. Kurset ligger ved Senter for arbeidslivsforberedelse, under delen arbeidstrening.

De som får plass ved kurset - og det er flere søkere enn det er plasser - må ha et avklart forhold til sin egen fortid, og ha brukt hjelpeapparatet i sin egen bedringsprosess. Før de kommer inn på kurset, må de skrive en søknad og gjennom et intervju. På intervjuet er Sontum og hennes kollegaer opptatt av å få frem hvilke mestringsstrategier de selv har brukt, og hvordan de lever med sine utfordringer.

-MB-kurset er et tilbud til personer som har et avklart forhold til egne erfaringer med psykisk sykdom. Personer som har gått i behandling, og som nå ønsker å bruke sine mestringserfaringer i arbeid innen psykisk helse, sier Sontum.

Positiv utvikling

Målsettingen deres er å få mennesker som er ute av arbeidslivet grunnet psykiske helsevansker tilbake i jobb eller aktivitet, samt å tilføre ny kompetanse i psykisk helsefeltet. Sontum sier programmet har utviklet seg i løpet av de ti årene de har holdt på, og at det har blitt enklere å finne praksisplasser til de som går på kurset. Hun sier også at det har vært en positiv holdningsendring.  

-Vi møter helt andre holdninger i dag enn tidligere, og vi ser at det har vært en endring i samfunnet, en endring som skjer gradvis. Praksisplassene kjenner oss også bedre, og det er nå flere steder å velge mellom for deltagerne, forteller Sontum.

Fokus gjennom kurset

Kurset har fokus både på rollen som hjelper, og på forskjellene mellom det å være personlig og privat, og har som målsetting å kvalifisere deltagerne til det tverrfaglige arbeidet det er behov for innen psykisk helse. De har også fokus på å gi deltagerne oppdatert kunnskap om feltet, og veiledning er en sentral del av kurset.

Holdninger og psykisk helse, brukermedvirkning, recovery, empowerment, systemforståelse, kommunikasjon, samtaleteknikk, lovverk, taushetsplikt, arbeidstakerrollen, stressmestring, å bruke de levde erfaringer og fysisk aktivitet er noen av de andre temaene de er innom gjennom kurset. De bruker også en del rollespill i undervisningen.

Viktige rollemodeller

Personer med egenerfaring som jobber i tjenestene, har en viktig funksjon i det å skape håp hos brukere de møter, og i mange tilfeller er de viktige rollemodeller. I kurset har de fokus på nettopp dette, fokus på hvordan de kan være gode rollemodeller som gir håp til brukere og pårørende, samt til andre fagpersoner innen feltet. De levde erfaringene er derfor sentrale, og den personlige prosessen deltagerne gjennomgår under kurset er også viktig.

-Deltagerne har en viktig rolle i å formidle at man kan komme seg, til tross for erfaringer med psykisk sykdom. Gjennom kurset jobber vi med hvordan de kan rette fokus på bedrings- og mestringsstrategier de selv brukte i sin bedringsprosess, sier Sontum.

Springbrett med oppfølging i etterkant

MB-kurset er et springbrett for mange til å komme i arbeid, ikke bare innen psykisk helse, men også til andre jobber.

-Noen kommer ut av kurset og har lyst å jobbe innen psykisk helse-feltet, mens andre ønsker seg andre typer stillinger. Dette er også en viktig avklaring for den enkelte deltager, forteller Sontum videre.

De som får seg jobb som medarbeider med brukererfaring eller erfaringskonsulent, blir fulgt opp av de ansatte på kurset i etterkant, om de ønsker det.

Mer informasjon om kurset finner du her.

Kommenter:

Mer om

brukeransettelser brukermedvirkning brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen