Publisert: 03. november 2017.   Endret: 16. april 2018

HOPP INN:-Paneldebatt om psykologens rolle i kommunens behandlingstilbud og foredrag vil bli tilgjengelige som opptak i etterkant,sier Ellen Hoxmark, konstituert leder i NAPHA. 400 deltakere kommer. Hopp inn du også - på nett! Få med deg foredragene og debatt om psykologenes rolle i kommunenes behandlingstilbud. Kjetil Orrem (t.h.) leder debatten. Se livestream fra nettverkssamlingen på napha.no 8. november kl. 10:00-15:00.

HOPP INN:-Paneldebatt om psyk...

Foredrag og paneldebatt fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017

Foredrag og paneldebatt fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017

Hvilken rolle skal psykologene ha i kommunenes behandlingstilbud? Og hvor viktig er diagnostisering i behandling? Se foredrag og debatt fra Nasjonal nettverkskonferanse 8. november.

Psykologenes rolle i kommunenes behandlingstilbud innen psykisk helse og rus, er tema for Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017 på Gardermoen 8.-9. november. Vi streamet foredrag og paneldebatt første dag 10:00-15:00. Opptakene finner du her.

Psykologer, ledere, fylkesmenn er samlet på konferansen med til sammen 400 påmeldte deltakere.

Ansvar for behandling i kommunene

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrman Berke snakker om kommunenes behandlingsansvar og sier blant annet at voksne skal prioriteres på lik linje med målgruppen 0-24 når det gjelder psykisk helse- og rusbehandlingstilbud. Fysisk og psykisk helse skal også sees mer sammenheng.

Filosof Arne Johan Vetlesen tar for seg psykologens samfunnsmandat i vår tid. Jurist Christian Zimmermann tar for seg juridiske utfordringer aktuelle for behandlere i kommunen.

I paneldebatt møter vi foruten Vetlesen også Solveig Bartun Rob (erfaringskonsulent ved Kronstad DPS), psykologspesialist Vivian Sansberg Larsen i Trondheim kommune mfl. Debatten ledes av Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA.

På Napha.no stømmrer vi første del av samlingen. 8. november fra 10:00-15:00. Foredrag og debatt i dette tidspunktet vil det også bli mulig å se i opptak senere.

(Parallellsesjonene og programmet på konferansens andre dag, 9. november streamer vi ikke. Det blir altså ikke tilgjengelig i nett-tv på napha.no).

Program:

(med forbehold om mindre endringer)

Onsdag 8. november: Psykologen som behandler i kommunen

09.00  Registrering og kaffe 

10.00  Hvilken plass skal behandling ha for psykologene?  (Streaming og opptak starter)

Ellen Hoxmark, konstituert leder, NAPHA

 10.15 Tanker om psykologens samfunnsmandat i vår tid

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo

11.00  PAUSE

11.30 Kommunens ansvar for behandling av rus- og psykiske helseutfordringer

Helse- og omsorgsdepartementet

11.45 Behandling i kommunen og psykologens rolle

Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent, Kronstad DPS

12.15 Paneldebatt ledet av psykolog Kjetil Orrem

Psykologens rolle i kommunens behandlingstilbud. Hvor viktig er diagnostisering i behandling?

Deltagere: Arne Johan Vetlesen (UiO), Andreas Høstmælingen (Norsk Psykologforening), Solveig Bartun Rob (Kronstad DPS), Viviann Sandberg Larsen (Trondheim kommune),Ole Jacob Madsen (UiO).

 
13.00 LUNSJ
 

14.00 Juridiske utfordringer psykologene møter som behandler i kommunen
Jurist Christian Zimmermann, Psykologforeningen

 
15.00 PAUSE  (Streaming og opptak avslutter)

15.30 Parallellsesjoner:


Parallell 1  Lavterskeltilbud til unge. Ung Arena og En som lytter.

Rune Helland, Mental Helse, Maja G. Jensen og Ranveig Stava, Mental Helse Ungdom og Martin S. Lindberg, Trondheim kommune

Parallell 2  Veiledende materiell i selvmords-forebygging for kommunene

Guri Dybvik Stokland og Hilde Distad-Solem, Trondheim kommune, og Rita Småvik, RVTS Midt

Parallell 3  Implementering og veiledning av FIT (KOR)

Gretha Evensen, NAPHA, og Kenneth Haugjord, Kristiansand kommune

Parallell 4  Folkehelse-arbeid i kommunene

Ragnhild Bang Nes, Folkehelse-instituttet, og Dina von Heimburg, Levanger kommune

Parallell 5  Å tilby søvnbehandling i gruppe – og samtidig forske på effekten

Iver Strandheim, Oppegård kommune og Paul Andreas Aasen, Universitetet i Oslo

Parallell 6 Psykologisk førstehjelp. Et eksempel fra arbeid med barn.
 
Psykolog-spesialist Solfrid Raknes, og Kristin Haugholt, Ringsaker kommune


17.00  Avslutning 
 
19.30  Middag
 

Torsdag 9. november: Balansegangen mot andre oppgaver i kommunen

08.30  Registrering og kaffe

 09.00 Velkommen

Ellen Hoxmark, konstituert leder, NAPHA

09.10  Balansegangen mellom behandling og andre oppgaver i kommunene

Åste Herheim, psykolog, Drammen kommune

10.00 Pause 

10.30  Bedre psykisk helse for barn og unge - Psykologforeningens handlingsplan (2016-2019)

Kari Frank, spesialrådgiver, Norsk Psykologforening

11.00  Fra en psykolog til flere. Hvordan blir psykologen nyttig for kommunen?

Trude Lønning, enhetsleder Mestringsenheten, Sandnes kommune

11.30 Pause

12.00 Fra ønsket politikk til praktisk virkelighet - Erfaringer fra mange års satsing på psykologer i kommunene

Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

12.30  Behandling, folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i kommunen

Kristin Andreassen Eide, psykolog, Vestby kommune

13.00 LUNSJ 

14.00  Vil flere psykologer i samfunnet løse problemet eller bidra til flere problemer?

Andreas Høstmælingen, fagsjef, Norsk Psykologforeningen, og Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo  

14.45  Om å ta valg – og bygge på verdier

Henrik Syse, filosof, Institutt for fredsforskning

15.30 Avslutning og vel hjem

 

 

 

 

 

 

 

8.-9. november, 2017: Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen