Publisert: 06. februar 2018.   Endret: 28. januar 2019
Ellen Hoxmark, leder i NAPHA

LEDER NAPHA: -Sammen er et viktig stikkord, sier Ellen Margrethe Hoxmark når hun skal beskrive hvordan NAPHA fremover skal bidra til å løfte psykisk helsearbeid og styrke kommunenes psykisk helsetilbud for voksne.  Sammen som team, sammen med kommunene, sammen med brukerne av tjenestene, sammen med andre kompetansemiljøer. Fra 1. januar 2018 er hun leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Ellen Margrethe Hoxmark ny leder i NAPHA fra 1.1. 2018

Ellen Margrethe Hoxmark ny leder i NAPHA fra 1.1. 2018

-Det er kommunenes tid. Der skjer den viktigste utviklingen innenfor psykisk helse- og rusfeltet, sier Ellen Margrethe Hoxmark. Første januar 2018 tiltrådte hun som ny leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Ellen Margrethe Hoxmark er psykolog og spesialist i klinisk arbeid med voksne, og har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø i 2011 med avhandlingen Substance use treatment in Northern Norway. Initial results from the ROP-Nord study. Hun er fra Oslo, men arbeidet i mange år i Tromsø. Der var hun blant annet med på å starte opp, og senere lede, en enhet for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

-Jeg er opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng, og hvordan vi som hjelpere kan være reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv, forteller Ellen Margrethe Hoxmark til Napha.no.

Lyst til å lede

Hoxmark ledet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Trondheim i perioden 2012 - 2014. I NAPHA ble hun ansatt som faglig rådgiver i 2014, og tok i oktober 2017 på seg oppgaven som konstituert leder. Stillingen ble samtidig formelt utlyst, og flere kandidater var inne i bildet, før Hoxmark ble endelig innstilt som nummer en, og takket ja.

-Jeg har stor tro på prosjektet NAPHA – at vi har noe å bidra med i verden, og folkene som jobber i NAPHA er en fin gjeng som jeg har lyst til å lede, sier hun.

Glede og energi

Personlig har Ellen mange interesser. Gleden over å synge sammen med andre fører henne ofte til et kor. Hun liker å gå tur, og særlig på ski, gjerne høyt til fjells og fort ned (merk Telemark). Det er gode grunner til at karrierestarten i Nord-Norge ble til mange år i den landsdelen.

-Jeg har vært så glad i Nord-Norge og det vakre lyset om vinteren. Jeg vender ofte tilbake, foteller hun.

Gjennom NAPHA retter hun blikket mot hele landet. Det å gå tur er gjerne noe hun tar i bruk som arbeidsredskap også. Ideer skapes, utfordringer løses og problemstillinger blir satt i nye perspektiv når man går – sammen.

-Noe av det første jeg gjorde som leder var å invitere hver og en av medarbeiderne til å gå en tur, forteller Ellen med en glad latter i stemmen.

-Det er kommunenes tid

Til tross for klinisk bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, brenner fagpersonen Ellen Margrethe Hoxmark i dag for psykisk helsearbeid i kommunene.

-Hvis jeg hadde begynt 15 år senere enn jeg gjorde, så hadde jeg nok jobbet i kommunen, sier Ellen Margrethe Hoxmark.

Hvorfor?

-Det er der den viktigste utviklingen skjer nå. Det er interessant og meningsfullt. At folk får tjenester der de bor og lever sine liv, er viktig, mener hun.

-Et paradoks

Spesialisthelsetjenestens begrensninger og samtidig betydningen av samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester er noe hun har vært opptatt av siden tidlig i karrieren. Erfaringene kunne være fortvilende.

- Vi kunne hjelpe folk der og da, men alt for ofte så vi folks liv og hverdag rase sammen igjen, etter at de var skrevet ut. Det er et paradoks at det brukes så mye ressurser på det som skjer inne på et sykehus, når det kritiske er hvordan folk klarer å leve gode liv i samfunnet, utenfor sykehuset, sier hun

Mange yrkesgrupper

Du er selv psykolog, og i NAPHA har du ledet arbeidet med satsingen Psykologer i kommunene. Hvor viktig er akkurat denne yrkesgruppen, og hvordan ser du på de andre yrkesgruppenes rolle i psykisk helsearbeid?

-Det er flerfagligheten som er viktig. Det er i utgangspunktet ikke noe magisk med psykologer. At det kommer nye yrkesgrupper inn styrker tjenestene. Det er overskriften, slik jeg ser det.

Tittelen på heftet NAPHA ga ut i 2016 formidler også dette: Psykolog i kommunen – en medspiller. Se videoklippet der Ellen overrekker heftet på vegne av NAPHA til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vil bygge videre

Ellen Hoxmark overtar etter Trond Hatling, som har ledet senteret i ni år. Mange kjenner ham som en tydelig stemme i fagfeltet og NAPHAs ansikt utad. Han fortsetter som faglig rådgiver. Hva blir annerledes med deg ved roret?

-Jeg går ikke inn i dette med tanken om at jeg skal endre hvordan NAPHA oppfattes eller jobber. Jeg vil understøtte det arbeidet som allerede er i gang og som jeg oppfatter som veldig bra og nyttig. Med de ressursene vi har, får vi til mye, sier hun.

Sammen er stikkordet

Hoxmark vil holde NAPHAs visjon høyt: Sammen styrker vi psykisk helsearbeid.

-Den ble først utviklet i NAPHA som et internt verktøy, men gir godt uttrykk for mitt og NAPHAs syn på hvordan skape bedre tjenester gjennom fagutvikling og kompetanseheving .

Sammen er stikkordet. Sammen med de kommunale tjenestene, sammen med brukerne, sammen med andre kunnskaps- og kompetansemiljøer.

Oppleves som nyttig

NAPHA er inne i sitt tiende år, og har etablert seg som aktør innenfor psykisk helsearbeid i Norge.

-NAPHA oppfattes i stor grad som nyttige, jamfør SINTEFs rapport fra kommune-Norge. Nettsidene våre får gode tilbakemeldinger, vi oppleves som tett på kommunene, og er en samarbeidsaktør på viktige nasjonale satsinger på for eksempel tjenestemodeller som ACT, FACT, RPH og Housing First, sier hun.

Brukerorienterte tjenester

NAPHA har tro på psykisk helsetjenester som involverer brukerne.

-Verdigrunnlaget vårt er tydelig på dette området, og det er bra. Det gjennomsyrer arbeidet vårt på mange nivåer. Dette ønsker jeg å videreføre og styrke.

Eksempler på brukerorientering er Recovery som tilnærming, systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy som KOR/FIT og arbeid overfor pårørende.

Tydeligere aktør  

Men, NAPHAs nytilsatte leder ønsker at fagfeltet skal merke at senteret utvikler seg.

-Kommunene skal vite hvordan de kan bruke oss og skjønne hvordan NAPHA kan styrke deres arbeid. Vi skal være en tydelig aktør og samarbeidspartner, og her tror jeg vi har litt å gå på, avslutter Ellen Margrethe Hoxmark.

 

 

Kommenter:

Mer om

napha nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen