Publisert: 01. februar 2017.   Endret: 02. februar 2017
Pårørendesenteret.no

FOR PÅRØRENDE: Nettsted med informasjon, lenker, nyheter og fagartikler, kontakt- og karttjeneste.

Nytt nettsted for pårørende!

Nytt nettsted for pårørende!

Det nye nettstedet Pårørendesenteret.no presenterer samlet informasjon og kunnskap og tilbyr direkte kontakt. I en egen karttjeneste kan pårørende også søke seg videre til tilbud der de bor.

På nettstedet Pårørendesenteret.no, som lanseres 1. februar, 2017, er det samlet kunnskap, tips og råd spesielt rettet mot pårørende.

-Jeg tror vi er unike i vårt slag i den forstand at vi har samlet alt på ett sted, sier Erik Tresse, erfaringskonsulent med pårørendeerfaring ved Diakonhjemmet sykehus, voksenpsykiatrisk avdeling Vindern.

Tresse er med i redaksjonen bak nettstedet.

Nettstedet gir tips om hvordan ivareta den man er pårørende til, seg selv, berørte barn, unge og øvrige familie. Det formidler informasjon om lover og rettigheter, erfaringer fra andre pårørende og råd i møtet med helsetjenesten. En egen seksjon, Min historie, presenterer pårørendes egne erfaringer. Nettstedet gir også oversikt og lenker videre til tilbud for påførende over hele landet. Pårørende kan ta kontakt via en chatt-funksjon på nettstedet, i tillegg til mail og telefon.

-Leserne kommer direkte i kontakt med flinke folk ved Pårørendesenteret i Stavanger, sier Tresse.

Utviklet i samarbeid med pårørende

Nettsiden er utviklet i tett samarbeid med pårørende. Dette forteller ansvarlig redaktør for nettstedet, Liv Kleppe:

-Vi har gjennom hele året hatt samlinger med ressursgruppen av pårørende som er erfaringsformidlere ved senteret vårt i Stavanger. Vi har også møtt pårørende ulike steder i landet som har gitt oss mange nyttige innspill og tilbakemeldinger på arbeidet, sier Liv Kleppe, daglig leder ved Pårørendesenteret til Erfaringskompetanse.no.

Pårørendes erfaringer setter også preg på fagstoffet på nettstedet, ikke bare i egne artikler med de pårørendes historier. 

-Når mennesker som sliter, deler erfaringen sin, ser vi at det hjelper og gir håp. Dette gjelder også for pårørende, og derfor er dette et viktig aspekt ved nettstedet, sier Tresse.

Aktuelt og oppdatert

Liv Kleppe er ansvarlig redaktør for nettstedet. Psykologspesialist Kari Bøckman har vært faglig ansvarlig for fagstoffet. Hun vil også kvalitetssikre når nytt fagstoff legges ut etter hvert. De har også knyttet til seg to journalister som vil arbeide frem nytt stoff til glede og nytte for leserne.

-Det er allerede mye kunnskapen og informasjon på nettstedet som kan hentes ut og aktualiseres, sier Erik Tresse.  Hans funksjon er både som redaksjonsmedlem og rådgiver med utdanning som tekstforfatter og lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen.

Film

Det er allerede lagt ut filmer på nettstedet, blant annet om selvhjelp og mestring. Og mer kommer, forteller Tresse:

-I løpet av februar skal vi spille inn flere, blant annet en om mindfullness presentert av Michael de Vibe og en om kognitiv terapi presentert av Torkil Berge. Jeg selv skal også delta i en der jeg kommer til å snakke om hvor viktig familien er når en i familien får en psykisk lidelse, sier Tresse.

Alle fagfilmene er presentert av Sanden Media.

Søk på kartet

Nytt er karttjenesten der pårørende kan søke og finne hvilke tilbud som finnes i hver enkelt kommune i landet. Lenker til nettsteder leder leserne videre til lokale og nasjonale tilbud. Denne er redaksjonen spesielt stolt over.

-Karttjenesten vil kreve videreutvikling utover året, og vi håper på innspill fra pårørende og fagfolk over hele landet, slik at vi kan fylle ut i enda større grad, sier Tresse.

 

 

 

 

 

ERIK TRESSE: Rådgiver i redaksjonen for Pårørendesenteret.no og erfaringskonsulent med pårørendeerfaring ved voksenpsykiatrisk avdeling, Vindern.

Kommenter:

Mer om

pårørende aktuelle.nettsteder nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen