Gustav Koi

Gustav Koi

Privat forsker og formidler .
Hjemme.
Epost: koi@buktaleren.no
Telefon: 98423118

Mitt hovedfokus er etter hvert blitt og kunne skille personlighet og diagnosen, samt hva som er tillegg diagnoser eller vansker.

Har forsket privat på diagnosen Asperger syndrom siden 2009, og skrevet, "Hjelp ? veien mot Asperger syndrom" en selvbiografi i tilknytning til diagnosen, samt to bøker til  med temane " Jakten på sannheten av Asperger syndrom " og "Asperger landskap".

Har holdt foredrag om Asperger syndrom på UIA , UIT og NAV, og noen andre steder, og lagd noen korte video forelesninger om diagnosen.

Har også skrevet noen innlegg til div.magasiner og blader, og avgitt noen intervjuer.

Ellers så er jeg med på et omfattende E-kurs som er under utarbeidelse , som i første rekke er rettet mot personale som jobber med mennesker med autismespekterforstyrrelser.