Publisert: 17. mars 2020.   Endret: 31. juli 2020
Psykolog Helle Skogstad Riege ved Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune

VIDEOKONSULTASJON: Psykolog Helle Skogstad Riege, Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog, i samtale med Rask psykisk helsehjelp-klient (FOTO: Helle Skogstad Riege). 

Slik legger RPH-teamene om til hjelp på avstand

Slik legger RPH-teamene om til hjelp på avstand

Rask psykisk helsehjelp i kommunene må snu seg raskt. Da Helsedirektoratet varslet stenging av virksomheten som tiltak mot korona, spurte de hverandre til råds. Hva gjør vi?

På kort tid kom det svar fra ulike steder i landet. De fleste team er på jobb, men har stengt for fysiske møter og kurs med pasienter og eksterne samarbeidsparter, i tråd med smittevernråd.

Henvendelser og telefonsamtaler

Flere forteller at de har gitt alle brukere/pasienter et tilbud om å bli ringt opp.

Dette er tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus,

Mange tar imot henvendelser som vanlig – og gir veiledning for selvhjelp som vanlig. Individuelle samtaler, derimot, gjennomføres nå primært på telefon og gruppetilbud og kurs er satt på vent.

RPH Namsos vurderer åpningstid, ser hvilke muligheter som dukker opp for videosamtaler, forteller Elin Sivertsen.    

Hjelpetelefon i Steinkjer?

Morten Westvik sier at RPH Steinkjer håper å få på plass en «hjelpetelefon», der folk kan ringe med spørsmål  telefonisk kontakt med alle pasienter. Dette i tillegg til telefonisk kontakt med alle brukere og Skype løsning, som er underveis. 

Den totale beredskapsplanen i kommunen er også viktig. Morten Westvik forteller at han har stilt seg disponibel for andre sykepleieoppgaver. 

Veiledet selvhjelp i Moss 

Ragnhild Naas i Molde RPH-team skriver at de har avlyst kurs og individuelle samtaler, men tilbyr nettbasert veiledet selvhjelp og kontakt via Skype.

Tilbudet fra de fire i teamet er noe redusert, fordi noen har hjemmekontor og fleksitid på grunn av omsorg for små barn. I tillegg skal Naas selv bidra inn i kommunens Koronateam f.o.m. onsdag.

Sandnes sender selvhjelpsmateriell

-Til angstpasienter har vi sendt selvhjelpsmateriell med atferdseksperiment, eksponeringsoppgaver, anbefalte selvhjelpsbøker, programmer og app’er, forteller Stig-Erlend Midtgård i Sandnes RPH-team.

Telefon og Skype i Steigen

Erik Baard Svendsen, RPH-teamet i Steigen, forteller at pasientavtaler og møter er kansellert, men at han er tilgjengelig på telefon. I løpet av uka får de tilgang på Skype løsninger.

Pasientene får også tilbud om selvhjelpsprogrammer fra assistertselvhjelp.no som de har kjøpt tjenester fra. De som vil benytte seg av dette får tildelt påloggingskode. I tillegg har de lagt ut informasjon, råd og lenke til selvhjelpsidene på NFKT i kommunens RPH-Facebook gruppe.

Videoterapi i Lørenskog

Helle Skogstad Riege i Lørenskogs team forteller at de har stengt for fysiske møter og kurs, men fra i dag er i gang med videoterapi for alle som har individuelle samtaletilbud hos dem.

Fremfor Skype, har de valgt en løsning fra Confrere med gratis prøveperiode i 30 dager. Den skal være sikrere, mener Skogstad Riege og viser til Norm for sikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen)  og ivaretakelse av personvernforordningen GDPR. I tillegg har også de avtale med Assistert Selvhjelp, som leverer nettbaserte verktøy. og reklamerer nå betydelig for deres tilbud med mulighet for telefon/videooppfølging.

Fjell går over på nett

-Vi går i Øygarden over til nett-terapi f.o.m. i dag for alle klienter som ønsker det, skriver Kyrre Dyregrov fra teamet i Fjell.

Hvilke digitale verktøy? 

RPH-teamene er opptatt av å holde seg orientert om ulike digitale løsninger for fortsatt å kunne tilby hjelp til sine pasienter/klienter. De diskuterer og deler informasjon med hverandre i Facebook-gruppen.

Hektor Hovgaard i teamet i Kristiansund tipser om Psykologforeningens oversikt over helseteknologiske verktøy og  oppfordrer til å sjekke ut  DigPsyk.no, nettstedet til Psykologenes Forening for Digital Helse. Digpsyk.no understreker imidlertid at de ikke kan gå god for løsningene som er omtalt, og at det fortsatt er den enkelte psykolog/arbeidsgivers ansvar å vurdere om løsningene oppfyller gjeldende krav og ivaretakelse av pasientens personvern.

Eksempler på videokonferanseløsninger/integrerte videoløsninger i større systemer anvendt innenfor helsesektoren (oppdatert 13.03.2020).

Direktoratet for e-helse anbefaler helsepersonell å ta i bruk verktøy for videokonsultasjon som allerede er i bruk i helsesektoren. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de laget en oversikt over slike verktøy og programvare. Listen skal oppdateres jevnlig. Her finner du også rutiner for sikker bruk, og råd til pasienter.

helsenorge.no kan du også finne oversikt over tilgjengelige verktøy til bruk i helsesektoren.

Les også: Psykisk helse- og rustjeneste finner nye veier rundt korona-pandemien

 

NETTBASERT: Psykolog Renate Horgheim ved Foregyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune. (FOTO: Anders Bjercke).

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp selvhjelp lavterskeltilbud nyheter praksiseksempler koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen