Publisert: 17. mars 2020.   Endret: 10. juni 2020
Magni Lunde, Melhus kommune

GODT FORBEREDT: Leder Magni Lunde i psykisk helse-og rustjenesten i Melhus er forberedt både på å måtte avgi og be om personell. FOTO: Bente Gjønnes/Melhus kommune

Psykisk helse- og rustjeneste finner nye veier rundt korona-pandemien

Psykisk helse- og rustjeneste finner nye veier rundt korona-pandemien

-Nå forsøker vi å gi et godt tilbud med lavest mulig smitterisiko, og vi har lagt planer for verre scenarioer, sier leder for avdeling psykisk helse og rus i Melhus kommune, Magni Lunde.

-Vi har forberedt oss både på å måtte avgi personell til andre tjenester, og på at andre må ta over vårt arbeid. Vi bruker også Nyby-appen, der alle innbyggere med helsefaglig bakgrunn kan registrere seg som frivillige, i tilfelle vi får behov for mer helsepersonell fremover, sier Magni Lunde.

Kan måtte avgi ansatte

Hun leder 17 ansatte i avdeling psykisk helse og rus i Melhus kommune i Trøndelag. Kommunen har nesten 17 000 innbyggere, og teamet har per i dag 164 brukere de følger opp.

-Som leder for en vesentlig gruppe i samfunnet vårt, det vil si helse- og omsorgspersonell, er jeg opptatt av hvordan de best skal brukes hvis vi får et annet scenario enn i dag. Jeg har lang erfaring fra å jobbe i kriseteam, og vet at det som er lurt i dag kan være endret til i morgen, sier Lunde.

Psykisk helse- og rustjenesten har laget en oversikt over egne ansatte, og hvem som har kompetanse til å kunne bidra inn i andre tjenester dersom disse rammes hardt av korona.

-Aktuelle steder å flytte personell til i et slikt scenario kan være barnevernet, sykehjem, prøvetakingsteamet for korona eller boliger for psykisk utviklingshemmede. De ansatte er løsningsorienterte, sier hun.

Kan trenge hjelp fra andre

To-tre personer er det aller minste psykisk helse- og rustjenesten mener de kan klare seg med i egen tjeneste ved en alvorlig krisesituasjon for tjenesteapparatet i hele kommunen.

-Dette vil være vår absolutte minimumsbemanning for å kunne opprettholde kontakt og oppfølging med de mest utsatte brukerne våre, ut fra de prioriteringer som er gjort. Vi håper og gjør selvfølgelig alt vi kan for å unngå dette scenariet, sier Lunde til napha.no.

De har også en plan klar dersom alle deres egne ansatte rammes av korona.

-Det sentrale spørsmålet er hvem av våre brukere som står i fare med hensyn til liv og helse, hvis kontakten vi har i dag reduseres eller opphører, sier Lunde.

Tjenesten har gjennomført en såkalt triage av brukerne av  tjenesten, det vil si en systematisk måte å vurdere blant annet pasientens hastegrad, prioritere brukere for oppfølging, hjelpebehov og medisinbehov.

-De brukere som tåler redusert oppfølging og kontakt dårligst ut fra hensyn til liv og helse, prioriteres. Grovt sett vil dette være brukere i forløp 2 og 3, som er de med større helseproblemer. Samtidig vil det også kunne gjelde de med moderat depresjon, da dette er en gruppe med en risiko for rask forverring med de grep vi kan vært nødt til å gjøre i forhold til tjenesten fremover, sier hun.

-Hvis annet helsepersonell må inn og overta våre oppgaver, vil de ha tilgang på en "rødliste" over hvem dette gjelder, slik at de skal kunne gå inn og gjøre en best mulig innsats, sier hun.

Hindre smitte førsteprioritet

For å hindre at en slik krisesituasjon oppstår har psykisk helse- og rustjenesten innført adgangskontroll. De bruker hjemmekontor der det er mulig, og har noe kontortid for dokumentasjon, da ikke alle ansatte har sikre hjemmekontorløsninger.

-De samme ansatte er da samtidig på ulike kontor, men bruker eget datautstyr, og følger smitteforebyggende regler, sier Lunde.

Hun understreker at grepene de har tatt i psykisk helse- og rustjenesten er basert på «føre var»-prinsippet, for å holde personell friske og ikke risikere å spre smitte til brukere.

-Brukerne har også ofte andre helseplager forbundet med økt risiko ved koronasmitte, sier hun.

Telefon, e-post og noen gåturer

Lavterskeltilbud som treffsted, treningsgruppe og psykoedukative kurstilbud er satt på vent inntil videre i tråd med smittevernråd.

-Individuelle samtaler gjennomføres nå med tilnærmet normal regularitet, men primært på telefon eller e-post, og også en og annen gåtur. Brukere har mulighet til å kontakte oss i tjenesten ved behov på våre tjenestetelefoner. Helse- og velferdstjenesten tar imot nye henvendelser til tjenesten som vanlig, sier hun.

60 ringte informasjonstelefon mandag

Melhus kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for hele befolkningen, som er åpen hver dag fra 9-14.

-Den er bemannet med to ansatte fra psykisk helse- og rusteamet, samt psykolog og helsesykepleier fra helsestasjon og skolehelsetjeneste. Denne kontakttelefonen hadde 60 henvendelser på bare én dag. Vi regner med at dette tallet vil øke betraktelig, sier Lunde.

Sårbare familier og barn

De har også barn- og ungetjeneste, der de har spesiell oppmerksomhet på familier og barn med økt sårbarhet.

-Vi vet at de er ekstra utsatte i dagens situasjon. Disse vil vi opprettholde kontakt med uansett hva som skjer, sier Lunde.

Fastleger og spesialisthelsetjeneste

Faste møter med spesialisthelsetjeneste og fastleger i kommunen hver fjortende dag er satt på vent på grunn av smittefaren.

-Vi har et godt samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste, selv om de faste møtearenaene nå er stengt, sier hun.

Gjennomgikk anbefalinger

16. mars kom Helsedirektoratet med anbefalinger for  ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronavirus-pandemien.

-Vi har i dag gjennomgått, og fått bekreftet at vi følger disse anbefalingene, sier Lunde.

Les også på napha.no: 

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTEN I MELHUS KOMMUNE

Kommenter:

Mer om

nyheter lavterskeltilbud psykisk.helsearbeid praksiseksempler koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen