Publisert: 25. april 2018.   Endret: 07. mai 2018
Jente ca. 8, litt trist, voksne i bakgrunnen, ufokus

STREAMES: Følg Toppmøtet 2018, som samler erfaringskompetanse, forskere, politikere og fagfolk på tvers av sektorer 18. april, fra kl. 08.45

Se opptak fra toppmøte 26. april om barn som pårørende

Se opptak fra toppmøte 26. april om barn som pårørende

Barn som er pårørende til voksne med psykisk helse- og rusproblemer er risikoutsatt. Hvordan følges de opp av helsetjenestene og skolen?

-Jeg tror det er viktig at alt helsepersonell blir seg bevisst sitt ansvar og ikke tror at det er de barneansvarlige som har ansvaret, sier Anne Kristine Bergem til Erfaringskompetanse.no

Anne Kristine Bergem er en av innlederne på Toppmøtet som ble sendt direkte 26. april på Erfaringskompetanse.no. Statssekretærer, Utdanningsforbundet, forskere, fagfolk og folk med erfaringskompetanse kommer.

Opptakene fra oppmøtet 2018  

Toppmøtet gjør opp status på feltet barn som pårørende, og legger utfordringene på bordet. Et hovedtema blir hvordan kommunisere godt med barna. Forebyggende samarbeid på tvers av sektorer som helsetjenestene og skolen blir også et hett tema. 

Konferansier er Christian Borch, tidligere nyhetsanker i NRK. 

Program for dagen: 

 

08.45-8.55: Velkommen ved Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Introduksjon av dagens konferansier: Christian Borch

08.55-09.10: Musikk ved Trygve Skaug

09.10: Anne Kristine Bergem: (Status barn som pårørende: Hva må konkret skje nå, for at vi kan bli bedre på å oppdage, støtte og hjelpe barna? Hvor trykker skoen?)

09.30: Anne Kirsti Ruud: (om tillit, språk og kommunikasjon med barn og unge som har det vanskelig)

09.50: PAUSE

10.05: Anne Faugli / Elin Kufås: (om forskningsrapporten fra BARchat, om utblikk og veien videre etter innsiktene fra rapporten, om chat som en aktuell kanal, om funnene i BARchat-rapporten sett sammen med multisenterstudien fra 2015, Barn som pårørende.)

10.25: Gruppesamtale ved bordene.

11.10: Kunstnerisk innslag v/førskolegruppa, Tåsen barnehage.

11.20: Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet: Departementets oppfølging av fjorårets anbefalinger fra toppmøtet.

11.30: LUNSJ

12.30: Cecilia Dinardi: (om arbeidet i barnevernlovutvalget, om utfordringene i feltet jus, lovfestede rettigheter, tilstrekkelig rettsvern og barn som pårørende)

Tverrsektorielt samarbeid: Skole/barnehage og psykisk helse

12.50: Steffen Handal, Utdanningsforbundet (om samarbeidet mellom utdanningssektoren og helsesektoren, de sårbare overgangene mellom skole/barnehage, BUP og barnevern.)

13.10: Gruppesamtale ved bordene.

13.50: PAUSE

14.05: Panelsamtale: Miriam Neegaard (rådgiver, LMS), Warsame Ali (forsker v/NAKMI), Siri Gjesdahl (daglig leder BarnsBeste), Ive Kristin Staune-Mittet (helsesøster NTG-Lillehammer) og Marius Sjømæling (generalsekretær BAR).

Leder: Seniorrådgiver v/Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Tormod Klovning.

14.50 -15.00: PAUSE 

Erfaringer fra DPS

15.00 – 15.20: Eli Valås, Otto Magnus Stormyr og Hilde Siraas Myran fra SMIL-prosjektet ved Nidaros DPS

Veien videre

15.20 -15.30: Rikke Høistad Sjøberg, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hva tar vi med oss fra dette møtet?

 

Kommenter:

Mer om

erfaringskompetanse pårørende barn.som.pårørende brukerkunnskap nyheter debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen