Publisert: 26. april 2018.   Endret: 07. mai 2018
Anne Kristine Bergem, psykiater, Toppmøtet 2018

SE FOREDRAG: -Arbeidet med barn som pårørende må prioriteres og verdsettes, mener Anne Kristine Bergem. Psykateren, universitetslektoren og forfatteren av mange bøker om temaet, holdt innlegg på Toppmøte 2018, 26. april 2018. 

Må tørre å spørre foreldre om barna

Må tørre å spørre foreldre om barna

I sitt innlegg på Toppmøtet 2018 forteller psykiater Anne Kristine Bergem engasjert om hvordan arbeidet med barn som pårørende bør prioriteres. Se direktestrøm og opptak fra konferansen.

Temaet barn som pårørende brer om seg, men vi er ikke kommet langt nok. Arbeidet må verdsettes økonomisk og vi må tørre å ta opp temaet med voksne og barn. 

-Vi er nødt til å ha et familieperspektiv for å fange opp og følge opp barn som pårørende, sier Anne Kristine Bergem i innlegget sitt på Toppmøtet 2018. 

Toppmøte 2018 - opptak

Anne Kristine Bergem er psykiater og Ph.d.-stipendiat ved Nord universitet, og universitetslektor ved OsloMet. Hun sitter styret i BAR og i styret for Modum Bad, og har skrevet flere bøker om temaet barn som pårørende.

Tematisere foreldrerollen

Helsepersonell må spørre om hvordan barna har det. Det må bli lettere for foreldrene å snakke om foreldrerollen når man selv sliter. 

-Det handler ikke om at man ikke vil det beste for barnet sitt, men at en sykdom eller rusmisbruk kommer inn og gjør det vanskelig, og da trenger man hjelp, sier Bergem for å tegne et bilde. 

Man trenger heller ikke være ekspert for å spørre med undring og respekt: Hvordan er det å være forelder når depresjonen tar fra deg all livsglede? Det handler om å hjelpe de voksne til å være gode foreldre, selv om de er i en vanskelig fase i livet. 

Må få konkret informasjon

Barna det gjelder trenger informasjon fra helsevesenet og andre offentlige tjenester. Dette må formuleres på en måte som er forståelig.  

-Kutt ut vanskelige fremmedord, og si det som det er! 

Det er mange utfordringer i familien når en blir syk, utviklingspsykologiske, praktiske/økonomiske og følelsesmessige. Barna trenger konkret kunnskap. 

-Om hvordan sykdommen eller problemene påvirker mor eller far, barnet og hverdagen i familien, sier Bergem. 

Insentiver på lik linje

Økonomiske insentiver kan, i følge Bergem, bli et virkemiddel for å styrke arbeidet for barn som er pårørende. På lik linje med andre målgrupper, bør også arbeidet overfor barn av foreldre med psykisk helse- og/eller rus-utfordringer, telles. 

Fastleger og behandlere må få for eksempel få takster som verdsetter samtaler og tilbud til barna, mener hun. 

Det er kanskje også på tide med juridiske grep. En bevegelse fra lovpålagte plikter for helsepersonell, til bestemte rettigheter for barna det gjelder. 

-Det må være en rettighet å bli i varetatt som barn som pårørende, sier Bergem. 

 

 

Kommenter:

Mer om

barn.som.pårørende nyheter erfaringskompetanse toppmøtet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen