Publisert: 16. november 2015.   Endret: 24. mai 2018
Youtube play overlay
Veiledet selvhjelp - film

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp

Nettbaserte verktøy gir brukere økte muligheter til å hjelpe seg selv. Men selvhjelp fungerer aller best når du har støtte fra andre.

Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) har lagt ut en film om veiledet selvhjelp og nederst på siden finner du også mye selvhjelpsmateriell på ulike språk. Her får du informasjon om hva selvhjelp er, og om hvordan man kan jobbe med selvhjelp på en god og effektiv måte. 

To varianter

I filmen omtales to former for selvhjelp:

  1. Egen veiledet selvhjelp
  2. Veiledet selvhjelp

Egen veiledet selvhjelp betyr at du selv finner frem til hjelp. Det kan være at du leser en anbefalt bok, eller finner et selvhjelpsprogram på internett, og jobber med ulikt selvhjelpsmateriell.

Veiledet selvhjelp innebærer at man har bistand fra en annen person, som kan ha rollen som støttespiller underveis i prosessen. Dette kan være en helsearbeider, en psykolog, fastlegen eller andre. Pårørende kan også være en slik støttespiller.

Veiledet selvhjelp har i følge filmen vist seg å ha best effekt. Faktisk viser forskning at effekten av veiledet selvhjelp kan ha like bra effekt som behandling ansikt til ansikt.

Veiledet selvhjelp

Metoden bygger på et systematisk samarbeid mellom bruker og helsepersonell, der bruker selv står for gjennomføringen av tiltakene. Helsepersonell gir informasjon om psykiske helseproblemer som bruker trenger hjelp til, for eksempel depresjon, angstlidelse eller søvnproblemer, og om hvordan disse kan motvirkes. 

Veiledet selvhjelp bygger gjerne på prinsipper fra kognitiv terapi. En viktig del av tilbudet kan være råd om hvordan man kan håndtere ulike situasjoner som stress og det å unngå sosial isolasjon.

Forskning har vist gode resultater ved bruk av denne metoden ved en rekke former for psykiske helseproblemer.

Selvhjelpsmateriell

Ved veiledet selvhjelp får brukerne tilgang til diverse selvhjelpsmateriell, som inneholder ulike oppgaver og tiltak man selv kan jobbe med. Man får også mulighet til oppfølgende samtaler, der ens erfaringer kan diskuteres med en medhjelper.

Selvhjelpsmateriellet bruker får tilgang til, kan inkludere brosjyrer, bøker eller internettbaserte programmer med tilhørende oppgaver. E-mestring anbefaler at man jobber med selvhjelpsmateriell over tid,  f.eks. 4-6 timer i uka over 14 uker. Dette for å få erfaringer med ulike metoder som man videre kan diskutere med støttespilleren sin.

På NFKTs nettsider finner du diverse informasjonsmateriell og oppgaver som kan brukes ved veiledet selvhjelp. 

Brukers egen innsats

Filmen viser til fem oppgaver som er viktig ved selvhjelp, og som krever egeninnsats av bruker.

  1. Finne rett materiell - bøker eller selvhjelpsprogram på internett, som har praktiske og konkrete øvelser man kan jobbe med
  2. Lage en plan - sette mål som kan motivere til målrettet jobbing over tid
  3. Praktiske øvelser - jobbe med konkrete oppgaver spesielt rettet mot problemet. f.eks. kan man ved angstbehandling gradvis og kontrollert nærme seg de situasjonene man er redd for og unngår
  4. Tilbakefallsforebygging - f.eks. planlegge og lage beredskapsplaner med konkrete tiltak for å unngå tilbakefall
  5. Støttende og tålmodig - den kanskje viktigste oppgaven er å ha tålmodighet med seg selv i slike krevende prosesser

Selvhjelpsprogram - MoodGYM

Nettsiden MoodGYM  er et internettbasert selvhjelpsprogram, som inneholder mange nyttige råd om håndtering av depresjon og angstproblemer.

BluePages er også et nettsted med informasjon om depresjon og om forebygging av lidelsen. På begge disse nettstedene kan du velge å få informasjon på norsk.

For å kunne bruke MoodGYM må du registrere deg som bruker av programmet. BluePages er åpent for alle.

I en rekke kommuner er det etablert sentre for Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratis lavterskeltilbud, som blant annet tilbyr veiledet selvhjelp for angstlidelser og lett til moderat depresjon.

 

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp multimedia selvhjelp verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen