Publisert: 23. mars 2020.   Endret: 26. mars 2020
Videosamtale, verktøy, programvare, illustrasjonstegning

DIGITALE LØSNINGER: Skype for Business, VisibaCare og Confrere er noen av leverandørene som brukes i dag. E-helsedirektoratet har publisert en oppdatert oversikt, nyttig for tjenestene som må møte brukerne digitalt nå under korona-pandemien (Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Videosamtaler - hvilke verktøy og programvare

Videosamtaler - hvilke verktøy og programvare

Direktoratet for ehelse har publisert en oppdatert liste over videosamtaleverktøy i bruk i helsetjenestene. Kan du f.eks. bruke Skype for Business?

Kommunale psykisk helse- og rustjenester har måttet snu seg rundt etter at tiltakene for å begrense korona-smitte trådte i kraft. Oppfølging, samtaler og konsultasjoner må i stor grad foregå pr. telefon og internett.

Direktoratet for ehelse anbefaler helsepersonell å ta i bruk verktøy for videokonsultasjon som allerede er i bruk i helsesektoren. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de laget en oversikt over slike verktøy og programvare. Listen skal oppdateres jevnlig. Her finner du også rutiner for sikker bruk, og råd til pasienter.

Må vurdere sikkerheten

Tjenestene har selv ansvar for at løsningene de bruker tilfredsstiller gjeldende krav og personvernreglement. Skype for Business og Teams blir vurdert spesielt i oversikten. Disse kan brukes hvis man allerede har innstallert Office 365.

Men, Skype for Business og Teams er ikke spesielt tilrettelagt for bruk i helsetjenesten. Direktoratet kommer derfor med spesielle anbefalinger. Det er lagt ut en rutine for sikker bruk.

Nyttig i kommunale tjenester?

E-helsedirektoratets oversikt retter seg riktignok ikke så direkte til de kommunale tjenestene, men særlig til yrkesgruppene leger, psykiatere, psykologer og fysioterapeuter, samt spesialisthelsetjenesten. Likevel er det kjente og relevante verktøy dere finner her.

Tips derfor gjerne NAPHA om hvilke løsninger dere velger å bruke i disse tider! Og om hva som er viktig og nyttig for dere/oss i de kommunale psykisk helse- og rustjenestene.

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt e-helse koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid verktøy korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen