Publisert: 01. mars 2017.   Endret: 13. juni 2017
Fredrik Hansen og Bibi Hj.Schjødt, begge psykologeri Bergen

RÅDGIVERE I BERGEN KOMMUNE: Psykologene Fredrik Hansen og Bibi Hj. Schjødt bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap og kompetanse kjent og tilgjengelig i prioriterings- og beslutningsprosesser på øverste kommunale nivå. FOTO: Bergen kommune

 

Arbeider på systemnivå for innbyggernes psykiske helse

Arbeider på systemnivå for innbyggernes psykiske helse

Psykologene Fredrik Hansen og Bibi Hj. Schjødt er ansatt for å jobbe med helse- og omsorgstjenester på et overordnet nivå i kommunen. De må kunne mye om kommunens tjenester og praksis.

Det er mange mulige innsatsområder for psykologer i kommunene.

Fredrik Hansen og Bibi Hj. Schjødt jobber i Byrådsavdeling for helse og omsorg, som rådgivere i kommunaldirektørens stab i seksjon for helse og omsorg i Bergen kommune.

– Sammen med en bred og tverrfaglig fagrådgiverstab skal vi bidra til å ivareta og kvalitetssikre faglige perspektiv i helse- og omsorgstjenestene, inkludert folkehelsearbeidet, forklarer de.

Fredrik Hansen er medlem i Psykologforeningens spesialistutvalg i samfunns- og allmennpsykologi og kollega Bibi Hj. Schjødt er spesialist i samfunns- og allmennpsykologi.

De to forteller at de har et særlig ansvar for psykisk helse og for å inkludere den psykologfaglige kompetansen i seksjonens arbeid. Hansen jobber særlig rettet mot målgruppen personer med utviklingshemning og har god bruk for sin bakgrunn som psykolog i arbeidet med å utvikle dette feltet.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har styrket satsingen på barn og unge, og Schjødt har et spesielt ansvar for å følge opp og utvikle feltet psykisk helsearbeid for denne gruppen. De synes begge det er inspirerende å inngå i en gruppe sammen med andre rådgivere med annen fagkompetanse. Seksjonen jobber aktivt med å få til godt tverrfaglig samspill.

Har viktig kunnskap

Når NAPHA spør om hvilken kompetanse de har som er relevant i helsebyråkratisk virksomhet, svarer psykologene at de har en klinisk profesjonsutdanning og direkte erfaring med befolkningens hjelpebehov som det er viktig å synliggjøre også på et overordnet byråkratisk nivå.

– Psykologer har kunnskap om normalpsykologi og normalutvikling og hvordan mennesker og systemer fungerer og utvikler seg i samspill med miljø- og rammebetingelser. Vi kan identifisere ressurser, sårbarheter og potensial for endring når det gjelder både individ, familie, gruppe og system, og kan bidra med både analyse og endringskompetanse også i organisasjons- og tjenesteutvikling, forklarer de.

De har også forskerkompetanse og metaperspektiv som et grunnleggende element i både utdanning og fagutøvelse.

– Dette kommer til god nytte i en sånn jobb, sier de to.

Schjødt peker på viktigheten av å forstå kommunenes systemer i skjæringspunktet mellom fag, administrasjon og politikk.

– Det er viktig å kunne drive kunnskaps- og forskningsbasert faglig argumentasjon og å kjenne de formelle kravene og lovverket. Og man må ha god kunnskap om kommunens tjenester og praksis, sier hun.

Oppgaver over et bredt spekter

Psykologene driver utrednings- og strategisk planarbeid i lys av de politiske prioriteringene og føringene. Og de jobber med å kvalitetssikre og legge til rette for gode, forsvarlige og likeverdige tjenester.

Som rådgivere er de i tett dialog med sine respektive fagfelt. Samtidig har de et overordnet blikk på de helhetlige helse- og omsorgstjenestene gjennom at de blant annet bidrar til praksisbeskrivelser eller statusmeldinger fra satsingsområder eller definerte tjenester.

Gjør psykologisk kunnskap og kompetanse tilgjengelig

Hansen og Schjødt synes det er interessant å få være med på å legge til rette for samfunnsstrukturer som fremmer flerfaglig samhandling, god psykisk helse og livskvalitet og bidrar til god psykisk helsehjelp for befolkningen.

– Vi får bidra til å gjøre psykologisk kunnskap og kompetanse kjent og tilgjengelig i prioriterings- og beslutningsprosesser på øverste kommunale nivå. Det er både inspirerende og utfordrende og oppleves som svært nyttig og meningsfullt arbeid for oss som psykologer.

Faghefte: Psykolog i kommunen - en medspiller

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla på skjerm eller last ned.

 

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene reportasjer praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen