Publisert: 23. august 2017.   Endret: 22. februar 2018
Ankomst Bragdøya - båt med folk - 2017

KONFERANSE OM VILLMARK- OG OPPLEVELESTERAPI: På Bragdøya ble mange spennende foredrag, camp, nettverksbygging og sosial omgang flettet sammen til en uimotståelig kombinasjon for deltakerne. (Foto:Alexander Dørum).

Camp Bragdøya for første gang

Camp Bragdøya for første gang

Et norsk, nordisk og større internasjonalt miljø var samlet på Bragdøya i mai til fagkonferanse om natur- og villmarksopplevelser anvendt i psykisk helse- og rusarbeid. Det ble en suksess.

Bragdøya som ramme var perfekt da over 70 deltakere i  mai fant veien til den første konferansen om natur og fritid i psykisk helsearbeid. Konferansen ble  arrangert av tjenestetilbudet Energiverket i Kristiansand kommune, i samarbeid Sørlandet Sykehus, Kirkens Bymisjon og NAPHA. Bragdøya velforening stod for mat og drikke i maritime omgivelser, utendørs så klart.

Fra Canada kom Dr. Nevin J. Harper, en internasjonal nestor på området for å fortelle om sin erfaring og forskning på emnet. Det internasjonale samlebegrepet «Adventure and Wilderness Therapy» kobler bruk av naturopplevelse, å lære å leve i naturen og terapi.

Det involverer profesjonelle autoriserte helsearbeidere, og tar i bruk så vel kinetiske, kognitive og følelsesmessige tilnærminger sammen med bruk av adferdsterapi.

Spennende tema og forskning

Alle innleggene på konferansen var på ulike vis knyttet til natur og psykisk helse og rusarbeid.

Janne Rommetveit og Ragnhild Løvgren, som driver friluftsgrupper sammen med Energiverket, snakket i sitt foredrag om personlige erfaringer, roller og overføringsverdi til livet for øvrig. Ragnhild står også frem som en flott rollemodell for andre ved å fortelle om sin egen reise og utvikling med denne type aktivitet. I dag er hun et erfarent friluftsmenneske og veileder for andre. Flere fortalte om sine personlige erfaringer med bedring, og dette skal vi komme tilbake til.

-Virker det? spurte Leiv Arne Gabrielsen, forsker og frilufts- terapeut ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. I foredraget sitt viste han til at forskning gir et grunnlag for politiske og faglige beslutninger og betydningen av å kunne dokumentere at koblingen av natur og psykisk helse virker positivt.

Han definerte to hovedtilnærminger til dette:

Forskning, er aktiv grundig og systematisk granskning for å finne ny kunnskap, mens evaluering, er å vurdere verdien av noe. Vi trenger mer av begge deler, mente han, og oppfordret de som er interessert i å forske på området til å ta kontakt. (Se. Leif Arne Gabrielsen)

Ledd i kommunens arbeid

Jeg, Trond Asmussen, faglig rådgiver fra NAPHA, snakket om Salutogenese, helsefremming og friluftsliv i psykisk helsearbeid, og synliggjorde fagfeltet som en naturlig del av et kommunalt tjenesteperspektiv og ledd i en kommunes helsefremmende arbeid.(

Helsefremming og egenkraft

Geir Tony Teigland, leder for tilbudet ENTER Jobb og fritid i Kirkens Bymisjon i Kristiansand, snakket om identitet, egenkraft og relasjonskompetanse i sitt foredrag. Det gode samarbeidet med "Energiverket" i Kristansand kommune ble vektlagt som eksempel hvordan frivillige organisasjoner og det offentlige kan samarbeide.

Læringsarenaet Fritidsakademiet, også den i regi av Kirkens bymisjon i Kristiansand tilbyr økt kunnskap i å drifte aktiviteter, deltakerne er med på drifte en aktivitet, og lærer om alt fra ansvar for innkjøp og utstyr til organisering og oppfølging.

Erfaringer rikere

- Jeg er stolt over det jeg har gjort, er blitt en person som fullfører det jeg starter på! Noen så meg, inviterte meg inn, og lot meg gjennomføre noe jeg ikke trodde jeg kunne klare. Så til dere: Aldri slutt å tro på oss!

Slik beskrev Siren Frestad sin opplevelse av å bli med på tur og trappevandring over 4000 trinn ved Flørli kraftstasjon.

Roger Mortensen beskrev veien fra å være mottaker til å bli giver av opplevelser ute på vannet i kajakk- klubben. Fra usikker nybegynner er han nå blitt fullbefaren instruktør som skaper gode relasjoner og tilbyr trygge opplevelser med kajakk.  Gjennom aktiviteter klarte han å utvikle tro på seg selv og samspill med andre.

-Jeg har nå verktøy for å vedlikeholde vennskap, og kan velge selv. Jeg velger ikke å sitte nede i kjelleren, men har i stedet via skole og læring etter jobb skaffet fagbrev som elektriker, sier han.

I dag driver han eget firma med utleie av kajakk, og er fullsertifisert i kajakkforbundet. Utfordringer er ikke lenger noe problem:

-Jeg er realistisk til mål, og bruker verdier og erfaringer fra ENTER, sier han.

Morten Solheim beskrev veien til positive opplevelser og kameratskap med sykkeltrening og ritt.

Å utvikle et friluftstilbud

Jarle Føreland, fagleder for friluftsliv ved Energiverket, fortalte om hvordan tilbudet startet og utviklet seg til det det er i dag. Fra den første inspirasjonsturen til Danmark og kjøp av en småbrukstomt som i dag huser tilbudet bålplassen, til tilbud om ekspedisjoner i Setesdal, topptur til Gaustatoppen og Hardangervidda på langs. Det er en historie med mange viktige bidragsytere, en tydelig leder og en ide. Etter hvert fikk de økonomiske midler for å komme i gang. Det krevde tid, mye læring og innsats.

-Vi ser i dag behov for flere grupper og differensiering av grad av utfordringer, som for eksempel en turgruppe som besøker flotte plasser som Gaustatoppen, men med lavere list, sier Jarle.

Noe annet enn strikkhopp

-Det er viktig å skille mellom opplevelsen av et strikkhopp og det å trene på å skape noe som har endringseffekt over tid og som du må gjøre selv. Hos oss fokuserer vi mest på det på det siste. Det kan være å lære å hoppe fallskjerm og knytte vennskap gjennom felles opplevelse over tid. 

Når Jarle kommer han også med noen klare meldinger.

-Klaging er ikke lov på tur, bare hvis du virkelig har vondt. Vi skal løfte hverandre opp. Kall det gjerne å være mindful, å være tilstede her og nå er viktig. Man kan skape rett innstilling ved å tenke riktig, sier han.

Derfor visualiserer de ofte oppgavene de skal utføre som ett ledd i treningen, før de utfører  ting i praksis.

-Alenetid får du gratis, været holder deg tidvis alene i hetta. Der er det rom for alle følelser, og av og til et oppgjør med deg selv. Overføringsverdien av det vi gjør på tur til den enkeltes hverdagsliv er viktig. Formålet er å få det godt psykisk og fungere normalt i hverdagen, avslutter han.

 Følg med på Energiverket og , naturogpsykiskhelse.no, 2018 konferansen vil  bli fullbooket raskt!

 

 

CAMP BRAGDØYA: En konferanse om naturopplevelser og psykisk helse- og rusarbeid. Målet med konferansen er å inspirere og dele erfaringer og kunnskap fra kommune, helseforetak, frivillige organisasjoner og andre nasjonale og internasjonale fagmiljø, som er langt fremme i utviklingen av psykiskhelsearbeid i naturen.
Adventure Therapy

Internasjonal Adventure terapi-praksis dekker mye, men brukt i behandling, knyttes det til noen grunnbegrep:

 • Terapeutiske intensjoner
 • Mulighet for personlig vekst endring og tilfriskning
 • Skreddersydde opplevelser for å møte individ og gruppers behov
 • Utvikle fysiske, psykologiske og sosiale sikkerhetsnett
 • Ulike fysiske settinger/arenaer
 • Sosiale kontekster
 • Planlagte programmerte aktiviteterl
 • lære ved å handle, aksjon refleksjonslæring,
 • Skreddersydde opplevelser med fysiske, psykologiske og sosiale utfordringer
 • Stilletid, personlig refleksjon, feedback fra gruppe
 • Engasjement av hele mennesket, kropp, sinn og ånd
 • Inkludering av andre typer systemer
 • Evaluering og forskning
 • Kultur
 • Integrasjon med andre tjenester
 • Involvering av familie og nettverk
 1. Bemanning
 • Ledelse av opplevelses og villmarksbasert aktivitet
 • Klinisk terapeutisk ferdighet og kunnskaper
 • Kunnskap om målgrupper
 • Felles kulturell forståelse/bakgrunn/røtter med målgruppen
 • Målsettinger og intensjoner
 • Forebygging
 • Tidlig intervensjon
 • Behandling
 • Varig støtte, hjelp

Kilde: https://internationaladventuretherapy.org/about-international-adventure-therapy-practices/ )

 

Jarle Føreland og Leif Einar Gabrielsen
foto: T.Asmussen
foto Alexander Dørum
Foredrag m Nevin Harper foto: Alexander Dørum
Kompis2
Kompis
Samarbeid:
Tony Teigland(Kirkens bymisjon)Leif Einar Gabrielsen (Abup-SHF)Olav Haugen og Leif Roar Kalleberg(Kristiansund kommune, oppfølgingstjenester)Jørgen Kristiansen(varaordfører) og Jarle Føreland(oppfølgingstjenesten) Kilde: Kristiansand kommune skjermdump)

Kommenter:

Mer om

forebyggende.helsearbeid adventure.and.wilderness.theraphy villmarksterapi aktivitet.og.fritid reportasjer agder friluftsliv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen