Publisert: 07. april 2020.   Endret: 08. april 2020
chat

AKTUELT: Følg med om rusbehandling i koronatiden på kommunetorget.no. Her kan du snakke med psykisk helsearbeidere, lese om anbefalinger fra myndighetene og erfaringer fra ute i kommunene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Chattetjeneste for rusarbeidere i koronatiden

Chattetjeneste for rusarbeidere i koronatiden

På Kommunetorget.no kan du se praksiseksempler, lese om føringer fra Helsedirektoratet og chatte med andre i praksisfeltet. Nettstedet fra KoRus er oppdatert med nye tjenester.

-Vi oppfordrer alle som jobber med rus og psykisk helsearbeid om å gjøre seg kjent med de nye tjenestene på kommunetorget.no, sier Øystein Gravrok, som er nestleder i KoRus Nord.

Nettstedet var allerede før koronakrisen en nasjonal nettjeneste for planlegging av folkehelsearbeid og rusarbeid i kommunene. Bidragsytere til tekster, opplæringsfilmer og kunnskapsformidling har særlig vært KoRusene, sosial- og helsearbeidere i norske kommuner og ulike brukergrupper.

Fikk innspill fra kommuner da koronakrisen kom

-Da koronakrisen kom, fikk vi innspill fra kommuner som ønsket samlet informasjon, erfaringer fra andre kommuners tiltak. De ønsket seg også  et eget område der kommunene seg imllom kunne diskutere og stille spørsmål om ulike konkrete tiltak som blir iverksatt overfor brukergruppene, forklarer Gravrok.

I løpet av kort tid etablerte de en felles dugnad via «Teams», der en rekke KoRus, Helsedirektoratet og to engasjerte kommuner, Asker og Bergen deltok.

Resulterte i tre nye tjenester

-I arbeidet konkluderte vimed at det var viktig å raskt få opp et tilbud til kommunene på dette området, og få tydeliggjort at vikunne være en «tjeneste for tjenesten» i kommunene under koronakrisen.  Dette resulterte i tre nye områder på kommunetorget.no.

Høye brukertall

De nye tjenestene for kommunalt rusarbeid, ble lansert fredag 3. april.

-Da hadde vi involverte brukt en uke fra å samle inn behov til å få opp tjenesten, forteller Gravrok.

Han slår fast at disse nyopprettede tjenestene på www.kommunetorget.no er til for kommunalt ansatte i rustjenesten.

-Hvis vi kan støtte dem som står i frontlinjen nå i arbeidet, er det veldig bra. Hevendelsene til oss og de høye brukertallene på disse nye områdene de siste dagene tyder på at svært mange kommuner er inne og leser om andre kommuners konkrete erfaringer og tiltak.

-Kan dele erfaringer i KoronaChat

Gravrok forklarer at tema på nettstedet spenner vidt.

-Det kan handle om hva man gjør man rundt matutdeling, feltsykepleie, hvordan man holder kontakt via telefon med brukerne, til ensomhet, nye stoffer i omløp og så videre.

- Inkludert chatten er det tre nye tjenester som er lansert. Jeg håper og tror at disse i sum kan bidra både med at kommuner kan få rask og samlet informasjon om pågående rusarbeid og korona, og at de kan få innsikt i konkrete erfaringer, tips og tiltak i andre kommuner.

-Gjennom KoronaChat (lukket chat) kan de også diskutere fritt om erfaringer og konkrete tips. Det er meget erfarne fagfolk i kommunene vi snakker om. Og de har mye erfaring å bidra med i disse tider!

Vil trekke frem erfaringer fra brukerorganisasjonene

På kommunetorget.no finner man også samlet oversikt over de jevnlige spørreundersøkelsene som gjennomføres overfor kommunene i det kommunale «Overdosenettverket».

-Dette vil kunne være en form for temperaturmåler på feltet, slår Gravrok fast.Totalt sett er kommunetorget.no en tjeneste som kan gi svar på mye av det som fagfeltet lurer på.

-Tjenesten er som nevnt først og fremst for kommunene, men jeg vil anbefale alle å ta en titt på særlig erfaringsdelen. Der man kan få et innblikk i hvordan kommunenes «frontsoldater» står på, tilpasser tjenestene og har et stort hjerte for sine brukergrupper.

-Jeg vil også trekke frem erfaringer fra brukerorganisasjonene, som er å finne her. De gjør en meget stor innsats i å hjelpe sine, blant annet gjennom nye former for nettverk.

 

Kommunetorget.no
  • Er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet.
  • Ble lansert i 2007, da med hovedfokus på planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene. Fra 2012 har planlegging av folkehelse blitt innlemmet som en del av kommunetorgets tjenester.
  • Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).
  • Tjenesten skal bistå kommuner med bl.a. systematikk og planarbeid innenfor rusfeltet. Eksempler på tema: Individuell plan over for rusmiddelavhengige, rusmiddelpolitiske handlingsplaner, rus i kommunale folkehelseplaner, spørsmål rundt brukermedvirkning på rusfeltet.
  • no har også et særskilt oppdrag fra Helsedirektoratet i å formidle aktuelt fra kommunalt overdosearbeid/lavterskelarbeid, knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet.
Øystein Gravrok,nestleder i KoRus Nord. (FOTO: Privat).

Kommenter:

Mer om

koronakrisen korona rusproblem.og.psykisk.lidelse verktøy nyheter koronakrisen.og.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen