Publisert: 20. september 2016.   Endret: 04. april 2018
FIT - Skoen skal passe - Gretha, Stian og Kristin 1

NY TEMASIDE: NAPHAs prosjektgruppe for FIT (Feedback-informerte tjenster) jobber for at psykisk helse- og rustjenestene skal ta brukernes tilbakemeldinger på alvor. De er i gang med å skaffe kunnskap og dele erfaringer om (Feedback-informerte tjenester) bruk av systematisk tilbakemelding i kommunale psykisk helse- og rustjenester. Fv. Faglige rådgivere i NAPHA, Kristin Trane, Stian Reinertsen, og Gretha Evensen, som kjenner etter om skoen passer.

Behandlingen skal passe perfekt

Behandlingen skal passe perfekt

Napha.no lanserer Feedback-informerte tjenester (FIT) som eget tema på napha.no. På temasidene finner du fagstoff om utvikling av psykisk helsetjenester med nyttige tilbakemeldingsverktøy.

I dag arrangerer NAPHA erfaringssamling i KS-huset i Oslo for en kjerne av kommuneansatte som arbeider med å ta i bruk systematisk tilbakemelding i tjenestene. 

-Vi er interesserte i kommunenes erfaringer med implementering av feedback-informerte tjenester (FIT), sier Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver.

Løftes til nasjonalt nivå

Mange kjenner til Klient- og resultatstyrt praksis (KOR), og har vært borti skalaene ORS og SRS. FIT bruker de samme skalaene, men har enda større fokus på tjenesteutvikling og utvikling av den enkelte terapeut (deliberate practice).

-Jeg er veldig glad for at dette løftes opp på et nasjonalt nivå, slik at det ikke bare drives frem av den enkelte kommune, sier Hege Rismoen, fra Elverum kommune.

Temaside på napha.no

I løpet av dagen lanserer NAPHA en eget temaside om Feadback-informerte tjenester (FIT) 

-Her finner du nasjonal og internasjonal forskning, manualer, faglig refleksjon og etterhvert flere praksiseksempler fra kommunene, forteller Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA.

Ikke minst kommer NAPHA til å arbeider videre med å samle inn og formidle kunnskap på feltet. 

-Dette trenger vi

Kommunepsykologer, avdelingsledere og fagutviklingskonsulenter fra Svelvik, Sørum, Stange, Tromsø, Asker, Bærum, Elverum og deltar på erfaringssamlingen 20. september, 2016.

-Vi trenger desperat verktøy for å arbeide med kvalitetsforbedring, og til dette er FIT Outcome glimrende, sier Tore Ødegård, fagutviklingskonsulent i rus- og psykiatritjenesten i Tromsø Kommune.

Tromsø har oppfølgingstjeneste, der ansatte også hjem til, eller dit brukerne er. Ikke minst derfor er det nyttig med et system som sikrer tilbakemelding fra brukerne.

 

 

Temaside om Feedback-informerte tjenester (FIT)
TEMA PÅ NAPHA.NO: Klikk på bildet ELLER gå til Utforsk kunnskapsbasen og velg tema FIT. Du finner introduksjonsartikkelen og mye annet fagstoff om emnet.
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

SOM HÅND I HANSKE? Spør brukerne ved hjelp av FIT-verktøy, sier Stian Reinertsen, Kristin Augenie Randi Trane og Gretha Helen Evensen, alle faglige rådgivere i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

fit kor feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen