Publisert: 10. mai 2017.   Endret: 09. april 2019
Toppmøte om pårørende, 10. mai, 2017

ÅPNET MED MOTSTEMMER: Inger Hansen (LPP) taler i sitt innlegg for å løfte det faglige samarbeidet med pårørende fordi det er i alles interesse, mens Frid Hansen (Borgestadklinikken) roper et varsko mot å svekke støtten til pårørende, fordi pårørende er forskjellige og mange lever med store belastninger.

Se innlegg og debatter fra Toppmøte om pårørende

Se innlegg og debatter fra Toppmøte om pårørende

-Pårørende står i utfordringer og vi må heller ikke glemme at også barn er pårørende, sa Hilde Hem, da hun åpnet Toppmøte i Oslo i dag. Christian Borch, tidligere nyhetsanker i NRK, er konferansier.

Se Opptak av innlegg og debatter på Toppmøte om pårørende

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Foredragene blir streamet live på nett. Nå er de indeksert og kan sees enkeltvis (delvis) i opptak i etterkant av konferansen.

PROGRAM:

(PS! pauser, kulturelle innslag, samtaler rundt bordene og lunsj er utelatt fra streamingen)

08.45 – 08.55 Velkommen ved Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Introduksjon av dagens konferansier: Christian Borch

Status og utfordringer på pårørendefeltet: Hvor vil vi og hvordan få det til?

09.10 – 09.30 «Fra pårørendearbeid til pårørendesamarbeid. Samspill med pårørende til beste for brukeren» v/Inger Hagen (Daglig leder v/PIO – Pårørendesenteret i Oslo).

09.30 – 09.50 «Helhetlig hjelp i et familie -og generasjonsperspektiv v/Frid Hansen» (Seniorrådgiver/psykologspesialist, Borgestadklinikken, Blå Kors Sør).

09.50 – 10-05 PAUSE

10.05 – 10.25  «Rettighetsløse, ikke håpløse» v/Marius Sjømæling (Generalsekretær, Barn av rusmisbrukere, BAR).

10.25 – 11.20 GRUPPESAMTALE 1

  • Hva er de største hindrene for å få til et godt samarbeid mellom pårørende/familier/  nettverk og tjenestene slik du ser det? På individnivå, organisasjonsnivå og  samfunnsnivå?
  • Hva er hindrene for å ivareta barn som pårørende på en god måte?

11.20 – 11.30   Oppdatering fra Anne Grethe Erlandsen (Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet).

11.30 – 12.30 LUNSJ

12.30 – 12.50 «Status og utfordringer på pårørendefeltet. Pårørendeundersøkelsen 2016» v/ Anne-Grethe Terjesen (Nestleder i Pårørendealliansen og medlem i Pårørende innen Psykisk helse, LPP).

Behov for en ny tenkning og tilnærming i tjenestene

12.50 – 13.10 «En familie- og nettverksfokusert praksis» v/Bente M.   Weimand (forsker og leder av forskningsgruppen «Brukeres og pårørendes erfaringer», FoU-avd., psykisk helsevern, Ahus).

13.10 – 13.50 GRUPPESAMTALE 2

  • Hvordan kan vi endre/utforme tjenestene for å se, forstå og jobbe med familien som helhet? – og for å bedre ivareta barna?
  • Hvordan kan hindrene belyst i samtale 1 overkommes. Hvordan fremme godt samarbeid   mellom pårørende/familier/nettverk og tjenestene? 
  • Hva må til for at kunnskapen formidlet her i dag, og anbefalingene fra pårørendeveilederen, tas i bruk?
  • Hva gjør vi når brukere og pårørende har ulike interesser og behov?

13.50 – 14.05 PAUSE

Panelsamtale mellom pårørende, brukere, tjenesteyter, forskere og politiker

14.05 – 14.50 Ledet av seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse Eskil Skjeldal.

Anne Schanche Selbekk (forsker, rus, KoRus/Rogaland A-senter) og Bente Hasle (forsker, psykisk helse, Høgskulen i Volda).

Dagfinn Bjørgen (KBT Midt Norge).

Erik Tresse (erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, Diakonhjemmet sykehus, bror, psykisk helse) og Kari Sundby (generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), mor, rus).

Anne-Grethe Skjerve (Bærum DPS, Vestre Viken).

Kari Kjønaas Kjos, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

14.50 – 15.00 PAUSE

Erfaringer fra kommune

15.00 – 15.20: «Pårørendeprosjektet i Bodø. Status og utfordringer sett med nordnorske briller» v/ Camilla Johansen fra Pårørendeprosjektet i Bodø og Rita K. Klausen, PhD/forsker ved Senter for omsorgsforskning, UiT Norges arktiske universitet.

Veien videre

15.20 -15.30: Veien videre? Hva tar vi med oss fra dette møtet og hvordan arbeider vi videre? v/ stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

Se opptak av innlegg og debatter på Toppmøte om pårørende

 

Kommenter:

Mer om

pårørende multimedia nyheter pårørendekunnskap

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen