Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 40, 2017

Fra 1. oktober er Ellen Hoxmark konstituert leder i NAPHA. Trond Hatling går over i stilling som faglig rådgiver. Sist uke arrangerte NAPHA forskningskonferanse i samarbeid med NROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), KBT Midt-Norge (Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling og Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune. Dette og flere saker vi publiserte på napha.no 2.-8. oktober kan du lese i dette NAPHA-nytt.

Siste nytt

Anne Landheim og Stian Reinertsen, forskningskonferanse 2017
Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap Hvordan hente inn og ta i bruk kunnskap som kan gjøre psykisk helse- og rustjenestene best mulig? Forskere og fagutviklere møtes på konferanse om utvikling og implementering av ny og eksisterende kunnskap i psykisk helsearbeid.
Roger Lian, direktør ved Østlandsforskning
-Sterkere kobling mellom forskning og kommuner Kommunene står overfor massive utfordringer knyttet til folkehelse og kunnskap fremover. Roger Lian gir innblikk i HelseOmsorg21-strategien, som peker på at kommunene spille en rolle i forskning og bruke mer av den kunnskapen som allerede eksisterer.
Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist
Har kartlagt psykologers kliniske praksis og kompetansebehov i kommunene De fleste psykologer i kommunene trives og har kompetansen de trenger, men etterlyser verktøy, kompetanseheving og klarere rammer. Dette kommer frem i en ny rapport.
Anne Fjelnseth
Bedre liv med Housing First Ålesunds psykisk helse- og rusteam har i ett år hjulpet bostedsløse i hus med metoden Housing First. 11. oktober tar de i mot landets 18 Housing First-prosjekter for å utveksle erfaringer.