Oppdaterte korona-retningslinjer for psykisk helse- og rustjenestene

Oppdaterte korona-retningslinjer for psykisk helse- og rustjenestene

Nyheter / Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 29. mai 2020

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen, der kapittel 5 handler om hvordan psykisk helse- og rustjenestene skal ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien.

Korona-virus, grafisk fremstilling

OPPDATERT COVID-19-veileder: Helsedirektoratet har publisert oppdaterte retningslinjer og anbefalinger med eget kapittel for psykisk helse og rustjenestene, både spesialisthelsetjenestene og kommunene. 

OPPDATERT COVID-19-veileder: ...

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse nyheter veiledere retningslinjer koronakrisen korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen