Publisert: 22. mars 2011.   Endret: 21. januar 2016
Audun Pedersen2

SER UT: Audun Pedersen er nyvalgt leder for WAPR Norge, som vil bringe det internasjonale perspektivet sterkere inn i det norske psykiske helsearbeidet. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Vil hente ideer utenfra

Vil hente ideer utenfra

- og vise verden noe av det vi har fått til på psykisk helsefeltet i Norge

I forrige uke ble WAPR Norge reetablert, som en norsk avdeling av den internasjonale organisasjonen World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR).

- Internasjonalt har organisasjonen eksistert i 25 år, men her i Norge har den hatt en lav profil, sier Audun Pedersen.

Han er valgt som ny leder for WAPR Norge, og oppfordrer andre psykisk helsearbeidere om å melde seg inn. Medlemsavgiften er på 50 dollar per år.

Perspektiv

Den nyvalgte lederen mener det er viktig å ha et internajonalt perspektiv i det psykiske helsearbeidet, men at dette perspektivet i liten grad blir ivaretatt i Norge i dag.

- Nå ønsker vi å styrke dette arbeidet. Gjennom WAPR kan vi hente ideer utenfra, og vi kan vise fram noe av det vi har fått til i Norge, sier Pedersen.

- Vi driver med mye selvpisiking her i Norge, men det gjøres også mye bra psykisk helsearbeid, som vi ønsker å vise fram for resten av verden.

Nyskapende

En delegasjon fra Bergen har i flere år deltatt på WAPRs verdenskongress, som arrangeres hvert tredje år.

- Mye av det vi har gjort av nyskapende ting i Bergen, har vi fått inspirasjon til fra disse kongressene, sier Pedersen.

Han  beskriver WAPR-samlingene som en herlig miks av ulike fagperspektiv, der både fagpersoner, brukere og pårørende deltar. 

Referansegruppa

I styret for WAPR Norge sitter Tor Bruvik Pettersen, Ingebjørg Reknes, Kari Melberg, Terje Steiro, Berit Eilertsen og leder Audun Pedersen. De møtes neste gang 12. april.

Pedersen er til daglig spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune.

Han sitter også i NAPHAs referansegruppe, som i går og i dag er samlet i Statens hus i Trondheim. Der har han blant annet informert om WAPR.

- Jeg vil utfordre NAPHA til å bringe det internasjonale perspektivet sterkere inn i det psykiske helsearbeidet i Norge: Hente ideer utenfra og formidle gode, norske ideer ut i verden.  

Lav terskel

Flere ganger i året sender WAPR ut en webbasert bulletin med gode, lettleste fagartikler.

Neste verdenskongress i WAPR-regi finner sted i Milano 10. - 13. november 2012.

Det er ikke uvanlig med 300 foredrag på disse kongressene, men svært få av dem foregår i plenum.

Det er en rekke mindre parallellsesjoner, og det er sånn sett lav terskel for å delta med egne foredrag.

- Kongressen er ikke strømlinjeformet, og det er noe av det fascinerende med den, sier Audun Pedersen. 

- Det er et spennende tog å være på!

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen