Publisert: 10. april 2014.   Endret: 01. oktober 2019
Recovery som sosial prosess

DEL AV EN HELHET: Selv om recovery først og fremst er personens egen prosess og arbeidsinnsats, er andre mennesker rundt og de sosiale betingelsene viktige. (Ill.foto:Colourbox.com)

Recovery som en sosial prosess

Recovery som en sosial prosess

I følge en kunnskapssammenstilling blir det i økende grad fokusert på å forstå recovery som en sosial prosess, vel så mye som en personlig sådann.

Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA

Mer om

recovery brukermedvirkning empowerment kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen