Publisert: 30. april 2014.   Endret: 13. juni 2017
fjellbrann

Psykologer i kommunen er ønsket inn i flyktningarbeid

Psykologer i kommunen er ønsket inn i flyktningarbeid

Psykologer er en etterlengtet ressurs i det kommunale arbeidet med flyktninger og asylsøkere, men er bare unntaksvis i posisjon til å bidra.

NAPHA arrangerte nettverkssamling for psykologer i kommunene i Nord-Norge, i Tromsø 8.- 9. april 2014. Helsesøstrene Grete Bech og Anne Grete Kjoshaug, som jobber i forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune, hilste i sine innlegg kommunalt ansatte psykologer velkommen til et samarbeid rundt flyktning- og asylantbefolkningen.

Per Halvorsen, nettredaktør i Norsk Psykologforening har skrevet fra samlingen, hvor Bech og Kjoshaug beskrev de helsemessige utfordringer blant byens flyktning- og asylantbefolkning.

Vanskelig livssituasjon

Størsteparten av psykiske lidelser hos flyktninger er relatert til belastende hendelser, enten fra hjemlandet, under flukten og/eller etter flukt. I tillegg kommer avmaktsfølelsen ved å befinne seg i en fremmed kultur med et fremmed språk, andre regler og normer, samt fattigdomsproblematikk. Flyktninger er i en vanskelig livssituasjon. Angst– og depresjonslidelser er vanlig, og mangelen på rask psykisk helsehjelp bidrar til at slike problemer i mange tilfeller utvikler seg til mer alvorlige lidelser. 

Helsekontroll

I dag får asylsøkere i Tromsø kommune innkalling til helsekontroll, der både fysisk og psykisk helse er tema. De fleste får et godt tilbud på denne måten, og er det behov henvises de til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP). Dessverre opplever man ofte at denne henvisningen ender i avslag. Noen ganger er begrunnelsen at pasienten ikke har fått oppholdstillatelse, og at det er lite hensiktsmessig å sette i gang et behandlingstilbud som strekker seg over tid.

Bech og Kjoshaug påpeker at det hadde vært en stor ressurs for dem å ha en psykolog i bakhånd, som kan gi veiledning i utfordrende faglig situasjoner.

Her finner du foredraget til Kjoshaug.

Psykologenes rolle

Per Halvorsen referer til kommunepsykolog i Vågan kommune, Lene Sommerseth Hansen, som mener at kommunepsykologene bør ha en kompetansehevende rolle i arbeidet med flyktninger.

- Kommunepsykologene kan gi faglig støtte og veiledning til de som allerede jobber miljøterapeutisk med gruppen. Det siste kan eksempelvis skje i form av psykoedukasjon; ved å lære bort hva traumer kan gjøre med et menneske: Hva skjer med kroppen, hvorfor har jeg vondt i hodet og i magen, hvorfor får jeg ikke sove? Det bidrar til at man skjønner seg selv bedre, får normalisert egne reaksjonsmønstre. I siste instans kan det gjøre flyktninger og asylsøkere mottakelige for mer omfattende behandling hvis det er det de trenger, sier Sommerseth Hansen til psykologforeningen.no.

150 kommunepsykologer

I løpet av våren vil Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA) for første gang gjennomføre nettverkssamlinger for psykologer i kommunene. Rundt 150 psykologer fra Kautokeino til Lindesnes vil møtes på fem regionale samlinger i henholdsvis Tønsberg, Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim. Ansvaret for samlingene lå tidligere hos Norsk Psykologforening. Psykolog og hovedansvarlig for nettverkssamlingene, Fredrik Hansen, sier at psykologenes rolle i arbeid med flyktninger i liten grad har vært løftet frem.

- Vi trenger å diskutere hvilke utfordringer flyktningene har, og hva som er deres behov i møte med hjelpeapparatet. I den diskusjonen har psykologene i kommunen langt på vei vært fraværende. Vi håper denne nettverkssamlingen kan bidra til å sette problemstillingen på kartet, sier han.

PSYKOLOG-SAMLING I TROMSØ

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid minoriteter foredrag psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen