Publisert: 26. november 2014.   Endret: 20. januar 2016
elisabeth lianes tromsø

KLAR TALE: -Ofte når jeg sitter i møte med BUP nå, og de er fem psykologer og jeg en, tenker jeg at det burde vært omvendt. Det er i førstelinjen man burde satt inn ressursene, sier Elisabeth Lianes. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Møt Elisabeth, landets eneste kommunalt, faste ansatte legevaktpsykolog

Møt Elisabeth, landets eneste kommunalt, faste ansatte legevaktpsykolog

På legevakta i Tromsø får kommunepsykolog Elisabeth Lianes anledning til å ta pasientenes psykiske plager ved roten, før de får vokse seg store.

-Det passer meg bra. Tidlig intervensjon er et område som tiltaler meg veldig, sier 38-åringen. I team med legene og sykepleierne prøver hun å fange opp gråsonepasientene - de som vanligvis faller mellom to stoler.

Kommunepsykologen er ansatt i 100 prosent stilling, der 70 prosent er pasientrettet arbeid og 30 prosent går på utvikling og annet systemrettet arbeid.

En unik jobb

-Den pasientrettede delen er tredelt. Jeg gir livskrisehjelp, for eksempel for personer som opplever akutt, alvorlig sykdom eller står midt oppi et samlivsbrudd. Jeg er også kommunal koordinator for etterlatte etter selvmord. I tillegg er jeg tilknyttet det kommunale overgrepsmottaket, forteller Elisabeth.

Jobben er hun i stor grad med på å utvikle selv, og hun ikke har noen å se etter. Så vidt NAPHA kjenner til er ingen andre psykologer i landet ansatt på legevakten på samme måten som Elisabeth, med fastlønn fra kommunen.

-Veien blir til mens vi går!

Overgrepsutsatte får bedre hjelp

Personer i livskriser får fem samtaler med psykologen og etterlatte etter selvmord behovsprøvde samtaler i løpet av et år. Mens overgrepsofre i utgangspunktet får 10 samtaler med kommunepsykologen. Før fikk overgrepsofre som kom til legevakten tre samtaler med en sykepleier. Tilbudet de får nå, utgjør et hav av forskjell.

Fikk akutt hjalp da krisen rammet

Hilde (43) ble utsatt for voldtekt i fjor.

-Etter det som skjedde ble alt svart og jeg prøvde å gjøre slutt på livet. Raskt etterpå fikk jeg tilbud om hjelp fra Elisabeth. Jeg er henne evig takknemlig. Samtalene med henne ga meg styrke til å gå videre igjen. Hun fikk meg til å se det positive og lage strategier i forhold til problemene, forteller Hilde.

Sparer penger og tid

Elisabeth begynte i jobben i fjor. Tromsø kommune har fått midler fra Helsedirektoratet i fem år for å utvikle et godt kommunepsykologtilbud.

-Når de fem årene er omme vil kommunen ta utgiftene. Jeg er veldig glad for at Tromsø satser på å ha legevaktpsykolog. Det er både økonomisk og tidsbesparende å satse på tidlig intervensjon, slår Elisabeth fast.

Norges eneste legevaktpsykolog

Hun har vanlig kontortid fra åtte til halv fire. Når en lege henviser en pasient til Elisabeth, får pasienten ofte hjelp samme dag eller i løpet av noen få dager.

-Må de vente lenge, utvikler ofte det hele seg til å bli mye større. Vi prøver å ta det med rota, før det får vokse, sier Elisabeth. Legene disponerer timeboka hennes og setter inn avtaler der det er ledig. Det er først til mølla. Noe som på en måte gir psykologen en litt uforutsigbar jobb.

-Ja, heldigvis. Jeg liker at det er sånn, sier hun.

Ufarliggjør og gir råd

De fleste pasientene er voksne, men det er også noen unge med en begynnende psykisk skjevutvikling. Da jobber Elisabeth mye med psykoedukasjon.

-Ungdommene blir tryggere når de får informasjon og kunnskap om de problemene de har. God søvnhygiene er noe som ofte kommer på banen, og kosthold. Begge deler betyr ofte mye for den psykiske helsa. Mange synes det er godt å ha en å snakke med utenfor familien, en man ikke har de følelsesmessige båndene til, sier hun.

Kjappe, uformelle møter

Psykologen og legene har ikke formelle møter seg imellom, Kommunikasjonen om pasientene går raskt og uformelt.

-Jeg synes det er et pluss. Vi sparer mye tid på å gjøre det på den måten, sier psykologen, som for øvrig har et lite hjertesukk vedrørende navnet på tjenesten.

-Nå heter det allmennlegetjenesten.  Det ville vært flott om det etter hvert fikk navnet  allmennhelsetjenesten.

Lærer mye og lærer også kollegene mye

Å jobbe i et somatisk miljø er spennende, ifølge legevaktpsykologen:

-Vi er tre parter her, sykepleierne, legen og meg. Vi kompletterer hverandre, og jeg lærer stadig noe nytt, sier Elisabeth, som også lærer de andre en del, ifølge lege og kollega Gina Øverland.

Gode ord fra legen

-Det kommer for eksempel inn en del pasienter her med plager de tror er somatiske. Så viser det seg å være angst. Elisabeth har gitt meg gode verktøy å bruke i slike situasjoner, konstaterer Øverland. Hun roser det spesielle tilbudet de gir.

-Jeg er sikker på at vi hindrer videre utvikling av mange psykiske plager gjennom måten vi jobber på. Den nøytrale grunnen legevakten er, også er fin for de pasientene som kvier seg for å gå til psykolog. At psykologen er her, og at hjelpen skjer fort, ufarliggjør det hele litt, sier legen.

Ønsker å henvise selv

Elisabeth nevner en ting som fremdeles gjør det tungvint. Hun kan ikke henvise til spesialisthelsetjenesten.

-I løpet av ti år som psykolog har jeg fremdeles til gode å oppleve at en lege ikke henviser til spesialisthelsetjenesten når jeg anbefaler det. Hadde det ikke vært mer effektivt for alle, ikke minst pasienten, om psykologen kunne henvise direkte? 

Gode samarbeidspartnere

Elisabeth samarbeider godt med BUP. De ringer gjerne om de har en pasient som ikke er syk nok til å få et tilbud der. Da tar ofte legevaktpsykologen saken. Er det rus med i bildet hos en pasient, har Elisabeth en annen god samarbeidsparter; en kommunalt ansatt psykolog som jobber i forhold til rus og psykisk helse.

-Samarbeidet oss imellom fungerer veldig bra. I kommunen har også en psykolog som jobber med psykisk utviklingshemmede, og en som jobber på helsestasjonen. Jeg synes Tromsø kommune har gjort en god jobb med å utvikle psykologtilbudet, slår hun fast.

 -Ta kontakt!

Det hender hun tenker at det hadde vært flere legevaktpsykologer, ikke bare en. Har hun syke barn eller er syk selv, er det ingen vikar der til å steppe inn. Elisabeth jobbet for øvrig i BUP før.

-Ofte når jeg sitter i møte med BUP nå, og de er fem psykologer og jeg en, tenker jeg at det burde vært omvendt. Det er i førstelinjen man burde satt inn ressursene. Da kunne man spart seg for mye, slår hun fast.

-Hvilke tips har du til kommuner som tenker på å etablere det tilbudet dere har? 

-Gjør det. Ring meg!

 

Psykologtilbud ved Tromsø kommunale legevakt
  • I tillegg til vanlige somatiske tjenester tilbyr legevakta et psykologfaglig tilbud til personer med bostedsadresse i Tromsø kommune.
  • Det er et lavterskeltilbud. Pasient og pårørende kan selv ta direkte kontakt med legevakta uten å gå via fastlege for henvisning først.
  • Det er lite til ingen ventetid og ingen aldersavgrensning.

Kilde: Tromsø kommune

Kommenter:

Mer om

kriser organisering.av.tjenester praksiseksempler psykologer.i.kommunene ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen