Publisert: 08. desember 2014.   Endret: 31. august 2015
Vold mot barn - ansikt jente

VÅG Å STILL DE VANSKELIGE SPØRSMÅL: I tiltaksplanen heter det at alle som møter barn og unge gjennom sin jobb, må våge å stille de vanskelige spørsmålene og lytte til barnas historier. (Illfoto: www.colourbox.com )  

Psykologene sentrale i arbeidet for å bekjempe vold og overgrep mot barn

Psykologene sentrale i arbeidet for å bekjempe vold og overgrep mot barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gav nylig ut en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Psykologer i kommunene er blant fagressursene som trekkes fram.

Tiltaksplanen; "En god barndom varer livet ut, tiltaksplan for å bekjempe  vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014- 2017)", beskriver 43 tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge. Planens hovedmålsetting er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og seksuelle overgrep. Barn og ungdom som har blitt utsatt skal sikres tidlig og riktig hjelp. Dette skal ikke avhenge av hvor i landet den enkelte bor.

Psykologer i kommunene er en av flere faggrupper som framheves i denne tiltaksplanen. I tiltak nr. 32; "Styrke tilbudet i kommunens helse og omsorgstjeneste til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep", står det blant annet at;

Kommunepsykologsatsningen skal bedre kommunenes arbeid med barn og unges psykiske helse. Fra 2015 skal også arbeidet med vold og seksuelle overgrep vektlegges.

Hele tiltaksplanen kan leses her.

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge offentlige.publikasjoner psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen