Publisert: 04. september 2015.   Endret: 07. september 2015
Solveig Bartun Rob (817 x 764)

ENGASJERT: Solveig Bartun Rob, nestleder i erfaringspanelet, forteller om mange spennende utfordringer til napha.no. (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA.)

Nyoppstarta erfaringspanel i Bergen

Nyoppstarta erfaringspanel i Bergen

Helse Bergen lanserte før sommeren et erfaringspanel som gir råd og kunnskap til divisjonen i psykisk helsevern og andre interesserte.

Målet er bedre tjenester.

-Det som før var en belastning og lidelse for den enkelte personen, er nå blitt en kompetanse som kan brukes inn i tjenestene, sier Solveig Bartun Rob, nestleder i Erfaringspanelet.

Det en kan og er god på, beror på hvilken erfaring en har. En som har erfaring med ECT vil ha kompetanse på dette området fra brukerståsted. Og likeledes med de som har erfaringer med behandling under tvang, med psykoser, depresjon og angst.  På denne måten får vi en erfaringspool vi kan bruke av, sier hun.

Divisjonen ville bli bedre

Bartun Rob forteller at det var fagsjef Else Marie Løberg fra divisjon psykisk helsevern som kom med ideen.

-Ledelsen opplevde et tomrom når det gjaldt å få tilbakemeldinger fra mennesker som har fått hjelp. De ønsket seg erfaringskunnskap, men visste ikke hvor de skulle henvende seg.

Det startet altså som et ønske fra divisjonen om å høre fra både brukere og pårørende hvordan de opplevde Psykisk helsevern, for å kunne utvikle tjenestene best mulig, sier hun.

Hørte med brukere og pårørende

For å finne ut hvordan dette best kunne la seg gjøre, måtte de høre med brukerne og pårørende. Hva skal erfaringspanelet være, og hvem skal være med? Hele 90 personer møtte opp for å drøfte dette i februar. Fagfolk, brukere og pårørende satt rundt samme bord, og mange konstruktive samtaler fant sted.

De som var til stede kunne sette seg på en liste dersom de var interessert i å være med i erfaringspanelet Mellom 20 og 30 skrev seg opp, og man endte opp med 17 brukere og pårørende. To fagpersoner, nevnte fagsjef Løberg samt en sekretær er også medlemmer. Disse er tenkt som bindeleddet mellom erfaringspanelet og Divisjon for psykisk helsevern.

Mottar honorar fra Helse Bergen

-Alle deltar i erfaringspanelet som brukere, sier Bartun Rob, og fortsetter:

-Vi representerer oss selv i kraft av vår egen erfaring. Vi mottar honorar fra Helse Bergen, og forskjellen til brukerråd er blant annet at vi ikke må melde tilbake til divisjonen. Vi er ikke utnevnt av divisjonen, men har selv meldt oss til å være med, og vi har ikke hatt valg.

Viktige oppgaver

Erfaringspanelet gir råd til divisjonen, og divisjonen kommer med saker til Erfaringspanelet. I tillegg håper de å få oppdrag også fra andre. Dette skal ikke være enkeltsaker om enkeltindivid, noe som er pasientombudets bord, men forespørsler om undervisning, foredrag, om å være med i forskningsgrupper og komiteer, og i andre prosjekter der det er behov for deres erfaring som brukere.

For eksempel har de fått forespørsel om å holde foredrag i videreutdanningen til psykologene på Kronstad DPS, og de har fått forespørsel fra Lærings -og mestringssentra om de kan komme med forslag til tema når det gjelder forelesninger til pasienter.

Har fått flere forespørsler

De er fremdeles i startgropa og har slett ikke landet alt ennå. En av de tingene de planlegger å gjøre, er å invitere alle direktørene, én og en, fra alle DPS’ene i Bergen samt Sandviken. Dette for at de skal bli kjent med dem, og omvendt.

Likevel har ideen spredt seg: De har allerede fått forespørsel fra en annen kant av landet om hvordan de har gått frem for å danne erfaringspanelet, da de ønsker å gjøre det samme. Mange har tatt kontakt med det nyoppstarta panelet, og de blir ikke arbeidsledige på en stund.

Vil utvikle seg

-Vi har en plan om at vi etter hvert, når vi får bedre tid, kan tenke mer på hva vi brenner for og ønsker å jobbe med, som gruppe. Vi ønsker også å invitere inn personer som kan gi oss undervisning, slik at vi kan lære mer om forskjellige ting innen psykisk helse.

-Vi i erfaringspanelet håper og tror at vår erfaring kan være nyttig både for fagfolk og brukere, og at vi med vår erfaring kan gi råd og hjelpe andre, avslutter Bartun Rob. 

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap brukermedvirkning brukererfaringer god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen