Publisert: 12. februar 2016.   Endret: 12. februar 2016
Barn og voksen i akebakke

SER BARNA: I Time i Rogaland registrerer de blant annet om brukerne av deres helse- og omsorgstjenester har barn. De kartlegger hvilken informasjon barna har fått om foreldrenes tilstand og videre oppfølging. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

-Alle norske kommuner bør ha barneansvarlige

-Alle norske kommuner bør ha barneansvarlige

Barn av foreldre med psykiske eller fysiske helseproblemer får ikke god nok hjelp i kommunene. Nå vil BarnsBeste ha barneansvarlige i alle kommuner.

-Ved å ha barneansvaret som en definert oppgave vil kommunene lettere få en oversikt som vil være et gode både for de familiene som har behov for det og for samarbeidende personell. Noen kommuner er i gang med å organisere barn som pårørendearbeidet på denne måten, sier leder i BarnsBeste, Siri Gjesdahl, til napha.no.

-Ett telefonnummer

Hun viser til en ny multisenterstudieder 534 familier er intervjuet, og som er den største undersøkelsen om barn som pårørende som er gjort i Norge. 199 av familiene er fra psykisk helsevern. Rapporten peker på at det i mange kommuner ikke er gode nok systemer for å identifisere og kartlegge familier som lever med sykdom. Dermed får heller ikke alle barn som er pårørende god nok hjelp. Både fagfolk og familier har behov for å kunne ta kontakt med noen på en enkel måte.

-Mange etterlyser ett, og bare ett, telefonnummer inn til kommunale tjenester, og ser svært gjerne at kommunene kunne hatt samme ordning som spesialisthelsetjenestene med å ha barneansvarlige. Kommunene kan synliggjøre på sine nettsider hva de har som tilbud og hvem som kan kontaktes, sier Gjesdahl.

Barneansvarlige bidrar positivt

I dag finnes det i overkant av 1500 barneansvarlige ved norske sykehus. De skal ha oversikt over aktuelle tilbud kommunene har for barn som pårørende og familier med alvorlig sykdom og rusproblematikk. Barneansvarlige selv og annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er ifølge Multisenterstudien samstemte i at barneansvarlige bidrar til å fremme barnas interesser og holde helsepersonell oppdatert.

Kommunene følger på sin side bare delvis opp loven om barn som pårørende. Barneansvarlige i kommunene kan etter Gjesdahls mening være en vei å gå for å bedre oppfølgingen. Noen er allerede i gang.

-Arendal kommune har god erfaring med barneansvarlige i kommunen. De har laget en tverrfaglig møteplass mellom aktuelle instanser, hvor de barneansvarlige i kommunen er sentrale, sier Gjesdahl.

Flere lyspunkter

Gledelig er det også at Arendal ikke er alene. Ifølge en fersk SINTEF-rapport om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid ser flere og flere kommuner ut til å etablere barneansvarlige, særlig i Nord- Norge. Også Trondheim og Time kommune har etablert barneansvarlige.

I Time i Rogaland registrerer de blant annet om brukerne av deres helse- og omsorgstjenester har barn. De kartlegger hvilken informasjon barna har fått om foreldrenes tilstand og videre oppfølging. Les sak om Time kommunes arbeid på BarnsBeste sine nettsider.

Lanserer ny oversikt i vår

Kommunene selv beskriver et stort mangfold i hvordan de ivaretar barn som er pårørende. Mange har veiledningssamtaler til denne gruppen, men flere sier det er tilfeldig hvem som får tilbudet.

-BarnsBeste har på oppfordring fra fagpersoner som følger opp alvorlig syke i kommuner og spesialisthelsetjenesten begynt å utarbeide en kommuneoversikt over hva som finnes av tilbud i de ulike kommunene. Denne lanseres våren 2016, sier Gjesdahl.    

Siri Gjesdahl i BarnsBeste.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.som.pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen