Publisert: 16. november 2016.   Endret: 16. november 2016
Inga Marte Torkildsen, byråd, Oslo kommune

SE OG FORSTÅ BARNA: -Vi bør være mindre opptatt av henvisning, diagnoser og pakkeforløp. Skal vi fremme helse må vi stille hvorfor-spørsmålet oftere, mener Inga Marte Thorkildsen, byråd i Oslo kommune. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA

-Spør barn og unge!

-Spør barn og unge!

Inga Marte Thorkildsen vil at psykologer og alle som jobber med barn og unge, skal spørre dem oftere. Profesjonelle og andre voksne har hittil ikke inkludert barnestemmene nok, mener hun.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd i Oslo kommune, holdt i dag innlegg på nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene på Gardermoen. Et nytt hefte fra NAPHA med tittelen Psykolog i kommunen - en medspiller blir lansert på nettverkssamlingen. Psykologenes rolle og oppgaver i de kommunale tjenestene er tema.

Thorkildsen vil øke innbyggerdeltakelse og kunnskapsbasert praksis innenfor psykisk helse, rus og barnevern i kommunen.

Satser på barnehjernen

-Barne-hjerne-vernet (ref. Magne Raundalen) er Oslo kommunes satsing på å skape felles kunnskapsgrunnlag for alle ansatte som jobber med barn og unge, fortalte Inga Marte Thorkildsen, byråd i Oslo kommune.

Fra hun tiltrådte som byråd i Oslo høsten 2015, har Thorkildsen gått inn for at barn skal bli sett og forstått i større grad. Det er viktig at de som er utsatt blir fanget opp tidlig.

-Vold og overgrep et folkehelseproblem

En studie fra NKVTS i 2014 viste at forekomsten av vold og seksuelle overgrep er stor i Norge, og at mange som har vært utsatt for vold i barndommen, også blir utsatt for vold som voksne.

-Vi skal ha en god familiepolitikk, slik at vi kan hjelpe folk tidlig. Når 10 prosent og 6 prosent svarer ja på 2-5 kategorier, og det gjelder 350 – 400 000 nordmenn, da mener jeg dette (vold og overgrep) er et folkehelseproblem. Jeg ønsker Folkehelseinstituttet enda mer på banen i denne saken, sa Thorkildsen.

Der livsløpet starter

Thorkildsen er opptatt av generasjonsperspektivet, og refererte blant annet til undersøkelser som viser at barnemishandling påvirker mennesker i flere generasjoner.

-Det generasjonsovergripende perspektivet er så mye viktigere enn mange er klar over, sa hun.

Hun vil gå «all-in» for eldre, og gjør det ved å se mennesket i et livsløpsperspektiv. En vond barndom oppleves ikke godt når den oppleves som reprise i alderdommen.

-Vi skal spørre hvorfor

-Anders Dovrans doktorgradsavhandling fra 2013 peker på at svært mange av psykiatriske pasienter har barndomstraumer.

Fremtidens helsetjenester vil være opptatt av å ta tak i årsaken til problemene, fremfor å behandle symptomene, hvis det går som Thorkildsen vil. Selvskading, dropp-ut i skolen, og senere et alkoholproblem og depresjon, kan ha samme utspring, eksemplifiserer hun.

-Vi bør være mindre opptatt av henvisning, diagnoser og pakkeforløp. Vi skal fremme helse, og da må vi spørre mer hvorfor, sa byråden til nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen.

Barn som pårørende

290000 barn lever med foreldre som har en psykisk lidelse. Disse trenger også å bli sett.

Les også: Barns Beste vil ha barneansvarlige i alle kommuner.

-Voksne snakker seg i mellom og blir opptatt av analysere adferd, fremfor å snakke med ungene om hvordan de har det, sier Thorkildsen.

Barn og unge i Oslo

Barn og unge skal spørres direkte og engasjeres i utvikling av gode tjenester i Oslo. Thorkildsen løfter frem Proffene ved Forandringsfabrikken De har definert et barnesyn, ikke bare et menneskesyn. Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt. De er like mye verdt som voksne, og de trenger kjærlighet og må bli trodd og tatt på alvor.

Prøves ut i Nordre Aker

Bydel Nordre Aker prøver nå ut nye måter å inkludere barn i tjenesteutviklingen på. De fungerer som pilot for satsingen Torkildsen ønsker å gjøre.

-Å de den andre, er selve grunnlaget for forandring, og det å få delta i eget liv og i kvalitetssikringsarbeid kan være livsviktig for noen, mener Thorkildsen.

På tvers av tjenester

Thorkildsen vil legge til rette for helhetstenkning i Oslo kommunes tjenester. Det skal jobbes på tvers. Hun henter frem Ringsaker kommune som et ideal-eksempel.

-Kunnskap og informasjon bør flyte friere mellom barnevernet, NAV og kommunens helsetjenester, sa Thorkildsen.

Glasshuset ungdomstilbud i Oslo er også et eksempel i mindre skala. Der er helsesøster, sosialtjenesten og psykologer til stede. Ungdommene kan komme dit, og bare være der. Voksne kan fange opp ønsket om å bli sett, for deretter å arbeide med å bygge tillit og relasjoner.

Psykologer i kommunene - Nasjonal nettverkssamling 2016

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2016, foregår 16.-17. november på Gardermoen i Oslo. Arrangør er NAPHA og Helsedirektoratet. Rundt 400 personer deltar.

Nytt hefte fra NAPHA lanseres på konferansen: Psykolog i kommunen - en medspiller.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter barn.og.unge barn.som.pårørende vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen