Publisert: 24. februar 2016.   Endret: 24. februar 2016
Mai-Tove K. Hegre, Roger Voll og Brit Helen R. Nesvik fra Housing First-teamet i Sandnes

ERFARINGSKONSULENT I TEAM: -Hvorfor skal folk ha fordommer om det livet jeg har levd, når de selv skal ut å jobbe med mennesker som har slike liv? spør erfaringskonsulent Roger Voll (i midten). Sykepleier Mai-Tove K. Hegre (t.v) og Brit Helen R. Nesvik (t.h) trives godt med en erfaringskonsulent på laget.

Erfaringskonsulent i Housing First

Erfaringskonsulent i Housing First

-Jeg er blitt veldig godt mottatt her i avdelingen og opplever ingen motstand, men jeg vet at det ikke er slik overalt, sier Roger Voll.

Roger Voll har vært ansatt som erfaringskonsulent i Housing First-teamet i Sandnes kommune siden 2014. Leder Dagrunn Sømme mener teamet har god og utfyllende kompetanse, med erfaringskompetansen, sykepleierkompetansen og erfaringskompetansen som likestilt.

 Verdifull kompetanse

-Vi bruker å si at han er det levende håpet der ute! Det sier Dagrunn Sømme, leder for teamet, vel vitende om at det kan høres ut som en klisje.

Roger vrir seg litt ubekvem i stolen, mens de andre to teammedlemmene ler.

– Det er spennende å diskutere med Roger, han tar ofte en annen vinkling og ser på saken på en annen måte, sier Brit Helen R. Nesvik, som også jobber i teamet.

Klar tale

Hun har også lagt merke til at han uttrykker seg mer direkte overfor brukerne. Tydeligere. Og de ser ut til å tåle det de hører fra ham.

–Vi lærer av det. Vi prøver også å være tydeligere nå, og ser at det blir godt mottatt av brukerne! sier Nesvik.

Erfaringskonsulenten gjør ikke ting så komplisert. Dagrunn, som er leder, har sett at han forenkler ting på en god måte.

-Dette handler jo også om personen Roger – han er så «to the point». Han er god til å konkretisere og bruker ikke for mange ord, sier Dagrunn.

Relasjon er viktig

Dagrunn Sømme legger også vekt på evnen til å skape en relasjon med brukeren. Roger Voll vet av erfaring at man som bruker lett kan falle ut av samtalen.

-Jeg har vært der selv, kan kjenne meg igjen og har vært gjennom mye av det samme som brukerne, og dette bruker jeg i jobben, sier han.

Ikke sy puter under armene

I Housing First-modellen er det viktig å la brukeren velge selv. Som hjelper er det viktig å holde seg noen skritt bak. Lene seg tilbake, så og si.

– Det er jo rusmisbrukere som har vært ute i hardt vær før – de har mye kompetanse. Det er ikke nødvendig å sy puter under armene, selv om det kan være vanskelig å si nei når de ber så pent, hevder Voll.

Brukernes løsninger

Han har selv opplevd Motiverende Intervju som bruker, og synes at slike samtaler der brukeren selv kommer med løsningen er nyttig.

– Dessuten må vi ikke ta alt så seriøst, vi må le litt av det også, og tørre å være litt useriøse. Det er mye galskap i rus, sier han.

Annerledes enn han trodde

Likevel, han hadde ikke sett for seg at det var så mange som hadde det så dårlig der ute i samfunnet, og som kunne så lite om å leve et vanlig liv – som å betale regninger og andre dagligdagse ting.

-Men så ser jeg at de får det til! Og at det er de som gjør det, ikke teamet rundt!

Bolig – og rutiner i livet

Han mener at det å få rutiner i livet sitt, har mye å si.

Brit Helen skyter inn at det blir jo så mye lettere å få rutiner inn når en får en bolig. Med tryggheten som det er med en bolig som du klarer å beholde, er det mulig å få til andre ting i livet også.

Hvordan bruke sin egen erfaring

Jeg bruker ikke mine erfaringer så mye direkte, og snakker ikke så mye om meg selv, men jeg kan bruke eksempler, sier han.

Å kjenne til fagfolk som brukerne forholder seg til, er også nyttig. Slik kan de sammen se en situasjon fra en annen synsvinkel.

–En bruker følte seg var utafor, og visste ikke hva han skulle gjøre. Da kunne jeg henvise til en behandler vi begge kjente og likte. «Hva tror du han ville ha sagt?» spurte jeg. Svaret var at behandleren nok ville ha sagt « Ikke vær så jævlig stakkarslig!» Og, dermed endret brukeren tankegangen sin!

Brukernes reaksjoner

Hva sier brukerne til at den som skal hjelpe har vært bruker av helsetjenester selv?

 Ingen sier noe negativt, jeg har bare fått positive reaksjoner når jeg har fortalt at jeg er erfaringskonsulent. Men, jeg vet ikke om de er så veldig opptatt av det, heller, sier Roger.

– Vel, de ringer nå og spør spesifikt etter deg, sier Mai-Tove.

- Ja, ok, en konkret kommentar jeg for eksempel har fått, er at det er fint at Housing First ansetter erfaringskonsulenter, og at det er bra at de har funnet det rette eksemplaret! avslutter han smilende.

Les mer om erfaringskonsulent-rollen i psykisk helsearbeid:

 

Housing First

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.

Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.

ERFARINGSKONSULENT: Roger Voll er ansatt som erfaringskonsulent i et Housing First-team.
Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentene i psykisk helsearbeid er fortsatt i et fåtall og rollen er relativt ny. Men, stadig flere kommuner ansetter personer med egen erfaring som brukere av tjenester som en del av sin kompetanse.

På Erfaringskompetanse.no kan du lese mer om hva erfaringskonsulentene kan tilføre og lese mer om erfaringskonsulentrollen.

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulent housing.first brukeransettelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen