Publisert: 21. april 2016.   Endret: 19. februar 2020
Anne-Kari Sontum, tilrettelegger utdanning for medarbeider med brukererfaring

UTDANNER 17 MEDARBEIDERE MED BRUKERERFARING I ÅRET: -Kandidatene må ha en egenerfart bedringsprosess, det vil si en recovery-historie, og de må ha brukererfaring fra det offentlige behandlingsapparatet, sier Anne-Kari Sontum fra utdanningsprogrammet for medarbeidere med brukererfaring,

Erfaringskompetanse på vei opp

Erfaringskompetanse på vei opp

Det er ingen tvil om at medarbeidere med brukererfaring er viktige for det psykiske helsetilbudet. Hvorfor ikke ansette flere? Så fort som mulig!

I følge en oversikt Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har utarbeidet, er i dag 110 personer ansatt som erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring i offentlige psykisk helse- og rustjenester. Dette tallet kommer til å vokse. 

-I Bergen kommune er det nå et krav at alle tjenestene skal ha ansatte med brukererfaring, sier Audun Pedersen,spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune og styreleder i WAPR Norge.

Vanligere å ansette

Påmeldte stod i kø langt ut på gaten da WAPR-konferansen om Brukererfaring som kompetanse - en utfordring for psykisk helse og rustjenester? startet i Bergen i dag, torsdag 21. april, 2016. Første taler ut var var Emma Watson fra Nottingham.

Både i Storbritannia og i Norge er noe i emning: Det blir stadig vanligere å ansette medarbeidere som kan gjøre nytte av egen erfaring med psykiske helseutfordringer i tjenestene.

-Det er interessant å se at en del arbeidsgivere i større grad lar MB’ere konkurrere med fagutdannete om stillinger. Dit er vi kommet i dag, mener Audun Pedersen.

Samtidig er mange ledere og faglig ansatte usikre på hvordan de skal få erfaringskompetanse inn i tjenesten, og medarbeidere med brukererfaring møter utfordringer.

-Mange jobber alene, i deltidsstillinger og gjerne i midlertidige stillinger, sa Morten A. Brodahl i sitt innlegg.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse arrangerer derfor samlinger to ganger i året.

Mangfold av arbeidsoppgaver

I kraft av seg selv, kan medarbeidere som bruker sin egen erfaring med psykiske helseutfordringer i arbeidet, være de fremste bærere av håp, og dermed bli den viktigste støtten i et annet menneskes bedringsprosess. Noen jobber direkte med brukere, andre med utviklingsarbeid på systemnivå, andre innen forskning og andre igjen innen opplæring.

-Nå er jeg blant annet engasjert i 50% stilling i Stangehjelpa i Stange kommune og 50 % ved kompetansetjenesten ROP, forteller Morten A. Brodahl.

Under konferansen fortalte Solveig Bartun Rob og Svein Nygaard om rollene og arbeidsoppgavene de har som ansatte erfaringskonsultenter ved Kronstad DPS.

-Jeg har blant annet ansvar for en turgruppe for pasienter, forteller Bartun Rob.

Overbeviser med erfaring

En viktig del av kompetansen er å kunne anvende sin egen erfaring.

Fra scenen river Bartun Rob forsiktig et rødt papirhjerte i stykker bit for bit. Slik treffer hun oss i salen med sitt faglige poeng:

-Jeg følte at livet ble revet fra hverandre i stadig flere biter, men da jeg spurte en pleier om når dette kom til å gå over, var svaret jeg fikk at det var mange som slet med det livet ut, forteller Robtun.

Hun oppfordrer til å ikke være så redde for å spre håp i behandling. Foran øynene våre tryller hun papirhjertet helt igjen.

Hvem eier sannheten?

Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sør-Østnorge peker på at det eksisterer et misforhold - mange steder et stort gap - mellom hvordan de ansatte i tjenestene oppfatter tilbudet og hvordan brukerne av tjenestene faktisk opplever det.

-Vi fagfolk må avlæres, eller få opplæring av dem som har erfaringene, sier Karlsson i sitt innlegg og henviser til forskning fra ImRoc.

Senter for psykisk helse og rus, ga nylig ut boka "Det går for sakte", som Karlsson er redaktør for. Han er utålmodig etter å se en forandring i holdningen til den tradisjonelle holdningen erfaringsbasert kunnskap. 

-Heller ikke vitenskap formidler én sannhet, men en av flere sannheter. Erfaringskunnskapen er mitt utganspunkt, og viktig for min forståelse av meg selv, sier han.

Utdanning gir kompetanse

Utdanningsprogrammet «Medarbeider med brukererfaring» (MB) i Bergen har eksistert i 10 år nå. Det tas opp 17 kandidater i året. Formålet er å utvikle forståelse for faget og ferdigheter i å bruke egen erfaring som kompetanse.

Anne-Kari Sontum forteller om opptakskriteriene:

-Det viktigste er at kandidatene er motivert for å delta og for å komme tilbake i jobb. Vi ser etter dem som er engasjert og interessert i å jobbe innenfor fagfeltet psykisk helse og rus, at de har lyst og har «guts», sier Anne-Kari Sontum.

Alle som søker, kommer til intervju, så lenge de har en godkjenning fra NAV.

-Kandidatene må ha en egenerfart bedringsprosess, det vil si en recovery-historie, og de må ha brukererfaring fra det offentlige behandlingsapparatet, dette kan for eksempel være innleggelser, poliklinisk behandling eller deltakelse i samtalegrupper.

Vite mer?

Mye godt nybrottsarbeid ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har resultert i nyttig informasjonsmateriell:

Opplæring og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter 

og helt nylig Håndbok for virksomheter som skal ansette erfaringskonsulenter

 

 

 

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning erfaringskonsulent brukeransettelser utdanning brukererfaring nyhetsarkiv wapr

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen