Publisert: 24. august 2016.   Endret: 29. mars 2017
Tor Ingar (931 x 617)

BOTILBUD MED MENING: Tor Ingar Verstad og Marit Leer Øyaas i Melhus kommune arbeider med botilbud i Melhus kommune.

Samarbeider om allsidig og bedre botilbud

Samarbeider om allsidig og bedre botilbud

En stabil bolig er viktig for en positiv endring, mener psykisk helsearbeidere i Melhus kommune. De legger vekt på tverrfaglig samarbeid, recovery-tenkning og et aktivt liv i botilbudet.

Husbanken arrangerte før sommeren 2016 en nettverkssamling for kommuner som deltar i læringsnettverket «Bedre bo og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase».

Tor Ingar Verstad, prosjektleder i Bygg og eiendom, Melhus kommune og Marit Leer Øyaas, enhetsleder i Idrettsveien bofellesskap i Melhus kommune, delte sine erfaringer fra arbeidet med bo- og tjenestetilbudet i kommunen.

Recovery og endring

De to påpeker at Recovery-tenkning står sentralt i Melhus kommune sitt boligarbeid. Det handler ikke bare om å ha et hus med tak og vegger, men om å ha en bolig hvor det er mulig å skape seg et hjem.

Verstad og Øyaas mener at en fast bolig er grunnlaget for at personer med utfordringer som rusproblematikk eller psykiske lidelser skal finne motivasjon til positivt endringsarbeid.

Prosjekt «Robuste boliger»

For noen år siden ble det bestemt at noe måtte gjøres med boligsituasjonen for ROP-pasienter i Melhus kommune. Over tid hadde det blitt etablert et boområde hvor mange av kommunens vanskeligstilte bodde.

-Det var stor gjennomtrekk av beboere. I tillegg fikk boområdet et dårlig rykte. Prosjekt «Robuste boliger» så sitt lys. De opprinnelige bygningene ble revet, og flere robuste bo-enheter ble prosjektert, sier Verstad.

Vil bo i ulike bomiljø

Det er forskjell på hvordan folk ønsker å bo. I Melhus ligger noen av disse boligene i sentrum, mens andre befinner seg utenfor.

-Tanken er at boligene skal være i ulike bomiljø, og ikke være samlokalisert i «klynger». Brukerne av ROP-tjenester i Melhus kommune har også gitt tilbakemelding om at de ønsker å bo i ulike bomiljø, forteller Verstad.

Idrettsveien - et allsidig botilbud

Idrettsveien bofellesskap er for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

-Idrettsveien har aktiviteter som passer alle. Fotball, gåturer, spinning og hagearbeid er noen som står på aktivitetsplanen, sa Øyaas, og nevnte også at det er så mye aktivitet i bofellesskapet at man har sett seg nødt til å starte en blogg.

Hårete mål - Birken

-Det er beboernes fortjeneste at friskusfaktoren er skyhøy i Idrettsveien, fortsetter Øyaas. Da en av beboerne for noen år siden foreslo at de skulle melde seg på Birkebeinerrittet, trodde Øyaas innerst inne at det ikke kunne la seg gjøre.

-Men, i august 2013 gjennomførte mange av beboerne og de ansatte det strabasiøse sykkelrittet for første gang, forteller hun.

I 2014 og -15 ble Birken-suksessen gjentatt, og nå viser nedtellingskalkulatoren på bloggen at gjengen også i år har ligget hardt i trening og at oppkjøring til årets løp er i gang (2016).

  • Les også reportasjen Bra nok for birken om et annet lag fra Melhus kommunes ulike tjenestetilbud som stilte i Birken i fjor.

Beboerne drar venner og familie opp av sofaen

Gjengen i Idrettsveien bofellesskap deltar for øvrig også i NM i gatefotball - og har mange andre aktiviteter.

Også beboernes familier og venner blir smittet av aktivitetsgleden. Øyaas forteller om en målrettet prosess for å øke samarbeidet med de pårørende.

-De ønsker å være en samarbeidspart som bidrar med sin kunnskap. Vi opplever at samarbeidet med de pårørende har blitt bedre. Mange av beboernes venner og pårørende deltar på aktivitetene, forteller hun.

For øvrig er dette i tråd med Primærhelsetjenestemeldingen (Meld.St.26 ( 2014-2015), som sier at pårørende bør trekkes med i arbeidet. 

Bidrar for andre

Beboerne i Idrettsveien ønsker også å bidra positivt på andre områder i Melhus kommune. En gang i måneden arrangerer de en aktivitetskveld for de eldre i kommunen, med dans og samvær.

De eldre blir også tatt med på tur, både til fots og i rullestol. Det er tydelig at gjengen i Idrettsveien gjør en innsats. Ikke bare for seg selv, men for fellesskapet i Melhus kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Recovery

Kommenter:

Mer om

housing.first brukermedvirkning samhandling recovery sør-trøndelag empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen