Publisert: 09. juni 2016.   Endret: 10. juni 2016
renate simonsen to

LANDSDEKKENDE FUNKSJONER: -Vi er her for hele Norge. Det er bare å ta kontakt, sier Renathe Aspeli Simonsen i SANKS. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

-Det skjer ting på SANKS hele tiden

-Det skjer ting på SANKS hele tiden

Forskning og klinisk arbeid rundt samers psykiske helse er et spenningsfylt område. -Vi har ikke en kjedelig dag på jobb, sier FoU-rådgiver ved SANKS, Renathe Aspeli Simonsen.

Når NAPHA møter henne, er hun rødøyd. Hun har nettopp hatt en lang reise hjem til Karasjok fra Östersund, der hun og SANKS-kollega Snefrid Møllersen har undervist svenske leger i spesialisering.

-De skal bli psykiatere. Vi underviser på det norske legestudiet også. Og på sykepleie- og psykologstudiet, sier hun.

Det forskes stadig på SANKS, som har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge. I løpet av seks år har forskere tilknyttet kompetansesenteret produsert hele seks doktorgrader. De fleste forskerne har kombinertstillinger, og jobber klinisk med pasienter i tillegg til forskningsaktiviteten.

Skal få like god behandling som andre

Aspeli Simonsen underviste de kommende psykiaterne i Östersund om sykdomsforståelse og kultursensitivitet i møte med samiske pasienter.

-Det er svært viktig at leger har kjennskap til dette, poengterer FoU-rådgiveren, som selv er sosialantropolog med mastergrad.

-Vi brenner for å spre kunnskap om samisk kulturforståelse til helsepersonell både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er ikke det at vi vil at samene skal ha særbehandling i helsevesenet. Men vi ønsker at de skal få like god behandling som andre, slår hun fast.

-Helsepersonell skal ha respekt for ganning og skjebnetro

Aspeli Simonsen vil at helsepersonell i hele landet skal ha kjennskap til den samiske kulturen og de traumene som den samiske befolkningen har opplevd.

-Det er først da man kan få til en god samtale med den samiske pasienten. Vi vil at det samiske skal behandles med respekt på alle nivå i helsevesenet. Også når det er snakk om høysensitive tema, som ganning og skjebnetro, sier hun.

Utvikler opplæringsprogram på nett

-Det er en del av kulturen til mange samer ennå. Og det griper inn i sykdomsbildet deres.

Selv er Aspeli Simonsen i gang med et forskningsprosjekt som går ut på å utvikle et e-læringsprogram om kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter, for helse og omsorgspersonell.

-Det er store avstander, også geografisk. Dermed er det ønskelig å utvikle et nettbasert program. Da kan man nå mange på kort tid, sier Aspeli Simonsen.

 

 

SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus
    • Har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
    • Har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.
    • Har som oppgaver å videreutvikle kliniske tjenester, fremme og drive forskning og utviklingsarbeid, tilby undervisning og veiledning, tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering.

Les mer om SANKS

Kommenter:

Mer om

minoriteter dokumentasjon.og.evaluering helsefremming.og.forebygging rusproblem.og.psykisk.lidelse folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen