Publisert: 25. november 2016.   Endret: 16. oktober 2017
Asperger Syndrome, tekst, illustrasjon

SPØR DEN DE DET GJELDER: Den sikreste måten å finne ut på hva som kan komme til utrykk til en person med Asperger Syndrom diagnose, er å være sammen med dem, eller å få uttalelser fra personer som har hentet erfaringer og observasjoner med diagnosen.

Synet på mennesker med diagnosen Asperger syndrom

Synet på mennesker med diagnosen Asperger syndrom

I de senere årene har Asperger-diagnosen kommet mer og mer frem i lyset, og folk har fått en bedre forståelse av hvordan det er å leve med de diagnosen. Dette er jo bra, men ikke bare til det positive, for diagnosen er i flere forbindelser blitt knyttet til kriminelle hendelser.

Først litt om synet på mennesker med Asperger syndrom.

Selv om ikke diagnose direkte har fått skylden, så har i hvert fall diagnosen blitt koblet til personer som har utført alvorlige kriminelle handlinger. Det at en bruker gode og dårlige sider med diagnosen Asperger syndrom blir noe galt, for AS er en funksjon, en tilstand, og har ikke noe med gode eller dårlige sider å gjøre. Gode eller dårlige sider har mer med hvordan vi tilpasser oss, takler syndromet ellers i livet. Ja, livet er viljestyrt, ikke noe potensial for hva sannsynligheten for hva vi kan gjøre hverken i den ene eller den retningen ut fra en diagnose. Personligheten spiller selvfølgelig også inn her, og som gjør at det kan være enklere for noen, og vanskeligere for andre på hva en kan klare.


Noen av de med Asperger syndrom (AS) kan bli sett på som snille, naive, engstelige og litt rare, som lever i fred med andre. Selv om de er svært forskjellige, så har de, (i hvert fall en del tidligere,) blitt  lett for å bli satt i en slags bås, og blitt betegnet som en gruppe mennesker som også er noe fattige i det sosiale liv.  Dessverre så har noen med AS også mer eller mindre trukket seg tilbake til sin egen ensomme tilværelse, der de lever på trygd og pleier nesten ingen sosial virksomhet. Det betyr ikke at alle som lever på trygd har tregt seg tilbake. Noen kan ha en interesse de trives med, men ellers så kan de holde seg mye for seg selv.


Vi kan jo også ta med et annet syn, der en forbinder, eller knytter AS personer til dyktige vitenskapsmennesker, ingeniører, kunstnere, musikere osv. Ja, ofte til genialitet innenfor sine områder.
Mange berømte personer som har levd tidligere, har riktignok fått en AS diagnose av fagpersoner i ettertid uten at de har vært til noen utredning selvfølgelig, fordi diagnosen ikke fantes den gang. Men selv om diagnosen hadde vært der, så betyr det ikke at alle med AS trenger noen diagnose heller. Men gjennom biografier og forsking på disse personer, har mange kommet frem til at det er sterk sannsynlighet for at de hadde Asperger syndrom. En av dem som er blitt forsket på i nye tid, er Isac newton, som en da har kommet frem til hadde AS.  


Det lever flere mennesker  i dag som en antar har AS, men har ikke noen diagnose, nettopp fordi de ikke er klar over diagnosen, ikke har fått noen utredning, eller trenger noen diagnose.. 
I den forbindelse, så kan jeg nevne at jeg selv ikke søkte om å få noen AS diagnose (som jeg da på det tidspunktet ikke visste om ) da jeg var til utredning for nedstemthet. Men jeg fikk den, fordi min utredning for nedstemthet ledet nettopp frem til den diagnosen etter mange tester og undersøkelser. , og da fikk jeg diagnosen. Måtte bare si takk for den, men trengte jeg den ? Både ja og nei. 

Så har vi en gruppe mennesker med AS dom ikke stikker seg  frem i noen spesielle retninger, men som kan være i en vanlig jobb, og noen er gift og har til og med barnefamilie å forsørge. Og de kan være sosiale på sin måte. Noen av disse menneskene liker kanskje helst å være litt anonyme, og har nok med sitt på en måte, men kan ha mange interesser som de fordyper seg sterkt i. Noen er også svært åpne med sin diagnose, og de interessene de pleier.

Vi hører noen ganger om hva de med diagnosen Asperger syndrom er i stand til, eller ikke er i stand til, både fra fagfolk og de selv med diagnosen. Ut fra det en hører og leser, så tenker jeg ofte på hvem som sier dette. For å ta et eksempel, så har jeg hørt en fagperson,( psykiater)  for noen år siden da, vel og merke, som har gitt utrykk for at hvis en AS person ikke er sosial, så kan han heller ikke spille eller late som han er sosial.  Så tenker jeg da på hva slags helhetsbilde denne psykiateren  har av de med diagnosen. Er det de selv som har forstått det slik, eller er det uttalelser fra noen få AS personer som sier det ? Eller er det i verste fall kanskje bare en med diagnosen som de har oppfattet slik?


Samtidig vil jeg understreke, at det er mange med diagnosen som kan føle det slik , at de ikke kan late som , eller spille noe annet en det de er. Men slik er det vel også med mennesker generelt, vi er forskjellige, også de med AS diagnosen.


En annen bemerkning som jeg nettopp leste fra en fagperson var at AS personer ikke kunne forstå hint og slike ting, men kunne bare ta imot helt konkrete beskjeder, noe som etter mine erfaringer ikke er helt riktig. Tenkte med det samme, er vi tilbake i krigens dager igjen? For å ta et eksempel med det med "hint " så kan vi tenke oss en mann med AS i en sosial sammenheng, der en kvinne mener at mannen ikke kan ta i mot hintet med at hun ikke er interessert i kontakt, siden hun fortsatt hevder at han prøver på det. Men dette trengte jo ikke å bety at ikke mannen forsto hintet, men kanskje han ville bare fortsatt prøve seg litt til ? Er det ikke slik vi mennesker mange ganger er?


På youtube legges det ut mange videoer av mennesker med AS diagnose, der vi kan se at de har veldig forskjellige personligheter, for det meste unge mennesker. Ei Jente på 17 med AS fortalte om sitt liv som Asperger. Ingen ville vel ha trodd at hun hadde diagnosen hvis hun hadde snakket et annet tema. Med et sterkt blikk, så og snakket hun inn i kamera uten å blunke som hun ikke hadde gjort noe annet.  Hun var flink til å formidle og fremstår som ei som kunne ha en sterk personlighet, noe hun sikkert hadde også.
Tror neppe om hun hadde fått noen diagnose her i Norge i dag, hvis de skulle fokusere mye på det ytre, som noen fagfolk mener må være spesielt fremtreden for at de i hele tatt skal kunne få en AS diagnose. Det begrunnes med at AS kan ikke måles med blodprøver, eller urinprøver eller andre fysiske prøver., og ting som ikke kan måles slik blir en adferds diagnose. Her er det mange forskjellige meninger om hva som bør være synlig og hva som ikke trenger å være synlig.


Den sikreste måten å finne ut på hva som kan komme til utrykk til en person med AS diagnose, er å være sammen med dem, eller å få uttalelser fra personer som har hentet erfaringer og observasjoner fra AS -mennesker over tid, og på den måten kan komme med viktige bidrag med hensyn til hvordan AS -personen kan være i praksis. Og enda viktigere, hvordan flest mulig voksne med diagnosen opplever seg selv med hensyn til hvordan de fungerer og hva de kan klare i praksis, så dette er den viktigste kunnskapen vi kan ha.

Utdrag fra  Boken "asperger landskap "

 

Gustav Koi

I en alder av 59 år fikk Gustav Koi diagnosen Asperger syndrom. Siden den gang har han brukt tiden sin på å formidle kunnskap om diagnosen. Koi har blant annet utgitt to bøker om nevnte tema gjennom SPISS forlag, og er nå aktuell med boken Asperger Landskap (egen utgivelse). Han er opptatt av å avkrefte myter knyttet til diagnosen, og jobber aktivt mot stigmatisering av psykiske lidelser. (Hentet fra Tidskrift for psykologi).

Kommenter:

Mer om

brukererfaringer diagnoser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen