Publisert: 30. januar 2017.   Endret: 14. desember 2017
Seksjonleder Merete Astrup sammen med pasient

I TROMSØ: Det nye medisinfrie tilbudet er lokalisert ved Åsgård sykehus i Tromsø. Her er seksjonsleder Merete Astrup sammen med en pasient. FOTO: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress.

Nytt medisinfritt tilbud i nord

Nytt medisinfritt tilbud i nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge er i gang med medisinfritt tilbud til brukere med alvorlige psykiske lidelser, i tråd med krav fra brukerorganisasjonene.

Da NAPHA nylig besøkte posten fikk vi delta på recoveryverksted. Dagens tema på gruppetilbudet var tolkning av ansiktsuttrykk, kroppsfornemmelser og ulike måter å takle redsel på.

Lærer sammen

Slike recoveryverksteder er en del av behandlingen, som alle pasienter oppfordres til å delta på fire dager i uka. Pasienter og personalet lærer sammen, blant annet ved å snakke om sammenheng og skille mellom tanker og følelser, ulike reaksjonsformer og andre fellesmenneskelige utfordringer.

Avdelingen ønsker å være et sted hvor du kan bli kjent med deg selv, og der du sammen med personalet kan finne veier mot bedring og nå egne mål som skole og arbeid. Her kan du få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med

Svarte ut Høie

Helse Nord har svart ut helseminister Bent Høies krav om å opprette et medikamentfritt behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse- og rusproblematikk. Den nyopprettede sengeposten har seks plasser, og tar imot pasienter fra hele Nord-Norge.

Unn har også møtt Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud på deres krav om Medikamentfritt tilbud også til de med alvorlig psykisk lidelse. Pasienter med psykoselidelser og bipolar lidelse prioriteres.

Valgfrihet

Det nye tilbudet skal være et behandlingsalternativ mye lik tradisjonell behandling, men uten at medikamentell behandling inngår. Her kan en få hjelp også for alvorlig psykisk lidelse uten å bli tilbudt medisiner. Det er ikke forbud mot medisiner i avdelingen, men avdelingen anbefaler pasientene å erstatte medisiner med andre terapiformer. Selv om nedtrapping av medisiner fortrinnsvis skal skje før inntak, åpnes det også for at det kan skje etter at man er tatt inn.

Miljøterapi, fysisk aktivitet, arbeid med musikk, samtaler, gruppeterapi, kunst og uttrykksterapi er eksempler på innholdet i postens tilbud. Valgfrihet er sentralt i deres behandlingsfilosofi.

Brukerkompetanse i planlegging

Behandlingstilbudet, som skal være et alternativ til tradisjonell sykehusbehandling, er fortsatt under utarbeidelse. Viktig bidragsytere i planleggingen av tilbudet er en gruppe sammensatt av representanter fra Helse Nord og sentrale brukerorganisasjoner innen psykisk hele- og rusfeltet. Blant disse er Mental Helse, RIO, LPP og Hvite Ørn. Gruppens sluttprodukt er anbefalinger for drift av behandlingstilbudet.

Variert kompetanse

Personalgruppen er sammensatt av personer som aktivt har søkt seg til posten, og som skal være et alternativ til det tradisjonelle. Ledelsen har lagt vekt på å rekruttere personer med erfaring både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, med et særlig engasjement og ønske om å bidra til å gi brukeren et reelt behandlingsvalg. Erfaringskonsulent, filosof og medarbeider med kompetanse på arbeidsveiledning er eksempler på yrkesgrupper pasientene møter. Ellers er tradisjonelle faggrupper som ergoterapeut, psykiater, sykepleier, lege, psykolog, vernepleier og fysioterapeut representert.

Hvordan få plass

Så langt behandles kun søknader fra spesialistnivået i de tre nordligste fylkene. Begrunnelsen er at behandlingen skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, det lokale behandlingstilbudet i de tradisjonelle tjenestene. Det er lagt stor vekt på å videreføre behandlernettverket som brukeren har i sitt lokale DPS. I tillegg til spesialistens henvisning ønsker avdelingen at pasienten skriver sin egen henvisning. Dette for tidlig å få innblikk i brukerens egne mål og motivasjon for behandlingen. Ønske om medisinfrihet er et absolutt krav.

Plan basert på egne valg

Sammen utarbeider personale og pasienten overordnet plan for behandlingen og krisemestringsplan. Miljøterapeutiske elementer, som fysisk aktivitet, dagligdagse gjøremål, deltakelse og tilrettelegging av måltid, i tillegg til møter med behandlergruppen, er sentralt i tilbudet. Pasienten velger i tillegg aktiviteter som gir mening for den enkelte, som for eksempel musikkterapi og kulturtilbud.

Samarbeid med lokale tjenester

En sentral faktor i behandlingen er nettverksjobbing. Samarbeid og veiledning til pårørende og lokalt behandlingsapparat er prioritert, for å bidra til god hjelp der brukeren bor. Brukerstyrt plass i lokalt DPS anbefalt av protokollgruppen, og anbefales av behandlerne i det medikamentfrie tilbudet. Telematikk er et viktig hjelpemiddel, da postens personale skal samarbeide med fagmiljøer i tre langstrakte fylker.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen