Publisert: 04. mai 2017.   Endret: 04. mai 2017
Linda Garvik

FRA SKAM TIL STOLTHET: -Min største skam i livet var min egen sykdom, og den er etter veien jeg har gått blitt min største stolthet. Det er så mange som sitter og holder på skammen, og ikke søker hjelp, sier Linda Garvik. Selv har hun psykoseerfaring, og lever med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner. FOTO: Kari Ingvaldsen.

Tilbyr erfaring med bedring etter psykisk sykdom

Tilbyr erfaring med bedring etter psykisk sykdom

På en ny nettside tilbyr Linda Garvik og andre som har opplevd bedring etter psykiske helseplager sine tjenester som erfaringsformidlere.

-Vi ønsker alle som vil dele sine erfaringer med bedring etter psykiske helseproblemer velkomne inn på siden, sier Garvik, som selv har psykoseerfaring, og lever med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner.

Helt ferskt

Det var i januar i år, i et møte med NAPHA, at noen fra Erfaringspanelet i Bergen diskuterte hva de kunne gjøre for at håpshistoriene deres skulle bli mer kjent.

-Vi er 17 i panelet, og fire-fem av oss som har lagt ut historiene våre på nettsiden.  De andre har vi rekruttert blant annet fra en erfaringskafé i regi av Kronstad DPS, og gjennom nettverkene våre. Jeg fikk kontakt med webansvarlig i kommunen, som var til veldig stor hjelp, forteller Garvik.

-Ser ikke håpshistoriene så ofte

Hun mener det er viktig at helsearbeidere, leger, psykiatere, sykepleiere, studenter og andre får høre om de gode historiene.

-I utdannelsen av psykisk helsearbeidere ser de ikke håpshistoriene så ofte. Håpet er så utrolig viktig, sier Garvik.

-Politikerne trenger å vite

Som eksempler på hvor erfaringsformidlerne kan brukes nevner hun kommuner, skoler, sykehus, DPS’er og politiske møter og arenaer. Gjerne også ved mestringskurs, fagdager og aktivitetssentre.

-Politikerne trenger å vite hvordan vi har det vi som går gjennom systemene de bestemmer over, mener Garvik.

De ønsker å nå ut til ungdomskoler også, fordi de ser det som så viktig med forebygging.

-Mange ungdomskoler har psykisk helse på læreplanen, men det brukes i dag sjelden mennesker med egen erfaring, poengterer hun.

Fra skam til stolthet

I sin profil har Garvik skrevet at hun har psykoseerfaring, lever med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner, og har også pasienterfaring innen selvmordsproblematikk.

-Vi er alle oppført med hva vi er eksperter på, jeg med psykose. Min største skam i livet var min egen sykdom, og den er etter veien jeg har gått blitt min største stolthet. Det er så mange som sitter og holder på skammen, som ikke tør å fortelle hvor vondt de har det, og ikke søker hjelp. Det er viktig å være åpen, bli kvitt stigmaet, sier hun.

Ut av komfortsonen

Recovery, og det å ta tak i ressursene hennes i stedet for problemene, var nøkkelen for Garvik.

-Jeg fikk hjelp til å komme ut av isolasjon og ensomhet gjennom et verdifullt dagtilbud ved et aktivitetssenter. Jeg begynte langsomt å bygge nye nettverk, fikk sosialiseringstrening og tok etter hvert tak i eget liv og levevaner. Det var også utrolig viktig for meg å bli sett og hørt på som mer enn bare sykdom, da jeg dessverre en periode i helsesystemet opplevde vonde og vanskelige møter, sier hun.

Mestring i det å komme ut av komfortsonen beskriver hun veien ut av en vond og svært vanskelig tid.

-Det har vært mye jobb, men det har vært verdt det. Til slutt havnet jeg på skole, MB-programmet, for å lære å konvertere de levde erfaringene til kompetanse.

Fra ufør til svært aktiv

Før hun ble psykisk syk var hun ufør i 18 år på grunn av somatiske plager.

-Nå jobber jeg som erfaringskonsulent ved Solli DPS, miljøarbeider i Bergen Kommune, sitter i tverrfaglig Forum, er erfaringsformidler og sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen. Psykose har gjort veldig mye godt for meg. Det begynte som noe vondt, og har blitt til noe godt. Recovery er den røde tråden, sier hun.

Vil ha med flere

Hun forteller at ryktet sprer seg raskt, og håper at flere vil bli med.

-Vi bruker nettverkene vi har, og inviterer folk inn om vi får høre at de har en historie å fortelle og ønsker å formidle. Men vi ønsker mest av alt at mange innen fagfolket finner oss og ønsker å benytte vår kompetanse, sier Garvik.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukererfaringer erfaringskonsulent recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen