Publisert: 25. mai 2017.   Endret: 25. mai 2017
Kommunene fornøyde med å ansette psykolog, mann, dame, psykisk helsearbeid

MED PÅ LAGET: Det gis tilskudd til stadig flere psykologstillinger i norske kommuner og bydeler. De aller fleste er fornøyde med å ha fått en "ny" yrkesgruppe inn i tjenestene. 

Kommunene fornøyde med å ha ansatt psykolog

Kommunene fornøyde med å ha ansatt psykolog

Helsedirektoratet har oppsummert det kommunene har rapport inn etter ansettelse av psykologer på tilskuddsmidler. Hele 88% av kommunene har oppnådd målene de satte seg.

Over halvparten av landets kommuner mottok i 2016 tilskudd til psykolog. Alle kommuner og bydeler som har fått tilskudd og som har hatt psykolog ansatt (301 av 377 stillinger) har meldt tilbake til Helsedirektoratet, både om hva de bruker psykologen til, hvilke betingelser psykologen er ansatt under, og om de har oppnådd målet med ansettelsen.

Større kommuner mest fornøyde

Hele 88 % av kommunene rapporterer at de har oppnådd målsettingen med å ansette psykolog i tjenestene, Det er en tendens til at større kommuner er mer fornøyd. Blant kommunene med flere enn 50 000 innbyggere oppgir 97 % at måloppnåelsen for tilskuddsordningen er nådd enten i stor eller svært stor grad, mens det for kommunene med færrest innbyggere (under 5000) er tilsvarende 75 % som er like fornøyd.

Funnet fin balanse

Når kommunene er fornøyd med måloppnåelsen begrunner de det blant annet med at de har funnet en fin balanse i bruk av psykologkompetansen, de har fått tilført økt kompetanse og kvalitet gjennom rekruttering av en "ny" profesjon i den samlede tjenesten, og de har fått et viktig bindeledd i samhandlingen med andre tjenester.

Hvor og hvordan brukes psykologene?

Rapporteringen viser videre blant annet at:

  • De aller fleste (94 %) av psykologene er i fast stilling, og 82 % er fast ansatt. 30 % av psykologene er spesialister, mens 52 % enten er under eller skal påbegynne spesialisering. Det vil si at det er 28 % av psykologene som verken er spesialister eller som er i, eller er tenkt inn i, et spesialiseringsløp. 
  • Så og si alle (93 %) inngår i ulike former for tverrfaglige team, og 96 % er samlokalisert i et flerfaglig fellesskap.
  • Flere psykologer enn tidligere jobber med voksne over 23 år. Stadig brukes det lite psykologressurser på gruppen eldre (over 65 år).
  • I gjennomsnitt rapporterer kommunene at ca. 45 % av psykologstillingen brukes i lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud (inkludert utredning og diagnostisering), 37 % av stillingen brukes i gjennomsnitt til system - og samfunnsrettet virksomhet, og 18 % mot helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Det er færrest psykologer ansatt i kommuner med færre enn 5000 innbyggere. Totalt 31 kommuner inngår i interkommunale samarbeid. 75 % av psykologene er ansatt i kommuner med flere enn 10 000 innbyggere, og 17 % i kommuner med 5000 - 10000 innbyggere.

Ny mulighet til å søke!

Det er så langt i 2017 gitt tilskudd til 410 psykologstillinger fordelt på 268 kommuner og bydeler, en økning fra 377 stillinger i 265 kommuner og bydeler i fjor. Ikke alle tilskuddsmidlene er fordelt. Nå har Helsedirektoratet utlyst midler igjen med frist. Løp og søk!

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen