Publisert: 02. oktober 2017.   Endret: 03. oktober 2017
Anne Fjelnseth

Anne Fjelnseth fra NAPHA er til stede når Housing First-teamene i Norge samles i Ålesund 11. oktober. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Bedre liv med Housing First

Bedre liv med Housing First

Ålesunds psykisk helse- og rusteam har i ett år hjulpet bostedsløse i hus med metoden Housing First. 11. oktober tar de i mot landets 18 Housing First-prosjekter for å utveksle erfaringer.

-Ålesund har ikke holdt på mer enn ett år, men vi er glade for at kommunen ser ut til å satse seriøst på Housing First, sier NAPHA-rådgiver Anne Fjelnseth til Sunnmørsposten.

-Her vil jeg bo

En av Brukerne i Ålesund, som nylig flyttet til egen leilighet etter fem år i en uisolert campingvogn, har fått et nytt liv.

-Jeg visste det med det samme jeg åpnet døra. Her vil jeg bo, uttaler han til avisa.

Prosjektleder for Housing First i Ålesund, Anne- Marie Aasen, sier at ett av de viktigste prinsippene for metoden er at bolig er en grunnleggende rettighet for alle.

-Og dette er en rettighet den enkelte skal slippe å gjøre deg fortjent til på den ene eller andre måten, sier erfaringskonsulent i prosjektgruppa, Kai Knutsen Sivertsen.

-Våre deltakere må ikke gjennom botrening, rehabilitering eller annen behandling før det kan bli aktuelt å skaffe bolig. Først skal de få et hjem, så kan vi følge dem opp etter egne ønsker og behov, sier han.

Gode resultater

Anne Marie-Aasen viser til at 85 prosent av deltakerne blir boende i boligene sine.

-Både rusmiddelbruk og kriminalitet går ned samtidig som livskvaliteten øker, sier hun.

Legger frem forskning

Ålesund er inne i sitt første av totalt tre prosjektår, som hun håper skal ende med at tilbudet blir fast.

Onsdag 11. oktober er NAPHA medarrangør for en nasjonal nettverkssamling for landets 18 Housing First-prosjekter, i Ålesund.

-Det foregår mye forskning på Housing First-metoden, og noe av denne forskningen blir lagt frem på nettverkssamlingen, sier Anne Fjelnseth.

Lærer av andre land

Blant annet kommer forskere fra Danmark og Spania. Metoden har sin opprinnelse fra New York på 1990-tallet.

-Det settes fokus på modellens virksomme elementer og bruken av fidelity-målinger. Vi får høre mer om erfaringer man har gjort seg internasjonalt og hvordan dette kan gjennomføres her i Norge. Det kommer innlegg fra Spania og NTNU Samfunnsforskning, sier NAPHA-rådgiver Petter Dahle.

Kommenter:

Mer om

housing.first nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen