Publisert: 21. februar 2017.   Endret: 21. februar 2017
8455047 hus

AKTUELT: Undersøkelser viser at graden av nærhet til den opprinnelige modellen er avgjørende når det gjelder deltakernes bostabilitet og livskvalitet. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First

Fidelity-skalaen kvalitetssikrer Housing First

Høy skår på fidelity-skalaen fører til recoveryorientert praksis og gode resultater. Det viser en rapport skrevet av forskere ved det amerikanske Housing First-miljøet.

På grunn av til dels store variasjoner i ulike Housing First-prosjekter, er det utarbeidet en fidelity-skala. Det er forskere i samråd med praktikere og deltakere i Housing First som har jobbet frem verktøyet.

Housing First- modellen har spredt seg raskt over landegrenser og kontinenter, og ulike varianter av den opprinnelige modellen har sett dagens lys. Kjerneverdier som deltakernes egne valg, hvilken type bolig og tjenester som tilbys kan tolkes ulikt. Og innholdet i programmet kan derfor variere.

Lokale tilpasninger av modellen følger av både tilgjengelige ressurser og ulik organisering av tjenestetilbud i kommunene.

Fidelity-skalaen utvikler tjenestene

Troskap til modellen er viktig i evidensbaserte program som Housing First. Undersøkelser viser at graden av nærhet til den opprinnelige modellen er avgjørende når det gjelder deltakernes bostabilitet og livskvalitet.

Fidelity- skalaen er et utgangspunkt for evaluering av Housing First-prosjekter. Skalaen gir en skår på hvor nært det aktuelle programmet står den opprinnelige modellen.

Fidelity- skalaer eksisterer for mange ulike helse- og boligprosjekter, men det er utarbeidet en egen fidelity- skala som kun gjelder for Housing First. Dokumentasjon av prosjektet gir mulighet for empiriske undersøkelser på hvordan prosjektet fungerer, og for å videreutvikle det.

Housing First-deltakerne lykkes

Rapporten sammenligner kontrollgrupper i programmer der deltakerne får en mer tradisjonell oppfølging når det gjelder bolig, kontra de som er Housing First-deltakere. Undersøkelser viser at Housing First-deltakerne får seg raskere bolig.
De beholder boligene, de har mindre bruk for akutt bolighjelp som for eksempel hotell, og de har bruk for mindre akutt helsehjelp.

Er aktivt med i hele prosessen

Evaluering ut fra fidelity- skalaen gir en god indikasjon på hvordan tjenesten fungerer i prosjektet, og vil konkret vise hva prosjektet har oppnådd, og hva det må jobbes mer med.

Resultater fra rapporten viser at det som skiller Housing  First fra andre helse- og  boligprosjekter, er at deltakerne er aktivt med i hele prosessen. Helt fra man skal finne bolig, til man skal velge hvilke tjenester man vil benytte seg av.

Kan brukes til evaluering og som forskningsverktøy

Fidelity-skalaen kan bli brukt både som en guide til evaluering av prosjekter og som forskningsverktøy.

Systematisk bruk av fidelity-skalaen vil gi en økt forståelse av hjemløshets-problematikk og hvordan recovery-arbeid er en viktig del i dette arbeidet, skriver forfatterne av rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

housing.first verktøy organisering.av.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen