Publisert: 22. november 2017.   Endret: 22. november 2017
Irene Wormdal i NAPHA, Siw Teksum i NAV, Mariann Meisal i Sunndal kommune og Trond Asmussen i NAPHA

TIL STEDE PÅ KICK OFF: Irene Wormdal i NAPHA, Siw Teksum i NAV, Mariann Meisal i Sunndal kommune og Trond Asmussen i NAPHA. FOTO: Geir Forbregd/driva.no

Kick off for recoverysatsing

Kick off for recoverysatsing

Sunndal kommune markerte at de i sine rus- og psykisk helsetjenester skal jobbe recoveryorientert. 30 brukere av tjenestene var til stede sammen med ansatte og ledere i kommunen.

-Det handler om å se hele mennesket, og så må vi tåle å se at brukerne av og til tar ukloke valg, sier Trond Asmussen i NAPHA, til avisa Driva

-Spenstige

22. november var NAPHA med på en fagdag i Sunndal, som markerte at kommunene nå skal jobbe recoveryorientert i sine rus- og psykisk helsetjenester.

-De har vært så spenstige å tenke at dette skal vi gjøre sammen, og invitert både ansatte og brukere til felles opplæring og fagdag, sier NAPHA-rådgiver Irene Wormdahl, til napha.no.

Blir mer utbredt

Lokalavisa Driva skriver at en rekke kommuner allerede har innført recovery med godt resultat. Pasienten gis ansvar for egen helse og egen bedring og de ulike etatene må samarbeide tettere for å gjøre behandlinga mer sømløs.

– NAV er involvert fordi vi kommer i kontakt med brukerne når de sliter psykisk og økonomisk og trenger hjelp, sier Siw H. Teksum hos Nav i Sunndal.

Sunndal kommune har i år rullert sin plan for psykisk helse og rusarbeid. Der kommer det fram at å ta i bruk recovery for behandling er rette veg å gå for å optimalisere rus- og psykiatritjenesten opp mot lov om brukermedvirkning og samhandlingsreform, skriver Driva.

Ansvar for egen bedring

-Dette ut fra en erkjennelse av at pasienter ofte kjenner og forstår hva som skal til for at de skal ha det bedre. Recovery ble utviklet som metode etter fortellinger fra en rekke pasienter med psykiske diagnoser om hvordan de har overvunnet sine problemer, og kanskje ikke blitt helt symptomfri, men har lært seg å fungere bra i samfunnet med diagnosen, skriver avisa.

Les mer om saken  på driva.no (krever at man betaler 29,- for en måneds abonnement på Driva+)

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen