Publisert: 27. desember 2017.   Endret: 14. desember 2017
musikkterapeut

AKTUELT: -Det er alltid trivelig stemning og god atmosfære på øving. Navnet deltakerne har valgt for koret sitt tenker jeg oppsummerer dette ganske fint, sier Sandra Ingebretsen. (FOTO: Trond Klausen).

Namsos kommune har fått musikkterapeut

Namsos kommune har fått musikkterapeut

Sandra Ingebretsen er ansatt som musikkterapeut i Namsos kommune for å jobbe med korprosjektet «Syng deg friskere». - Jeg gleder meg til hver øvelse med denne gjengen, sier hun.

-På forrige øvelse skulle vi bestemme navn på koret. Resultatet ble «Optimistenes stemme», forteller Ingebretsen, som er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøgskolen i Oslo.

Hun har utdanningsbakgrunn i drama, teaterkommunikasjon og spesialpedagogikk, samt mastergrad i musikkterapi.

-Jeg er veldig imponert over de modige deltakerne våre, som hiver seg ut i noe som for de fleste er en helt ny aktivitet. Jeg gleder meg til hver øvelse med denne gjengen!

Vidt spenn av deltakere

Koret, som er basert på "Syng deg friskere", startet i høst og har til nå hatt fem øvelser. Det eneste kriteriet for å melde seg på koret, er at man opplever å ha utfordringer med sin psykiske helse.

-Vi har 16 påmeldte deltakere, og mellom 8-12 er til stede på hver øvelse. I alder er det et vidt spenn fra de yngste, som er i starten på 20-åra, til de eldste på opp mot 60 år, sier Ingebretsen. Hun slår fast at de første øvelsene har vært svært fine.

-Det er alltid trivelig stemning og god atmosfære på øving. Navnet deltakerne har valgt for koret sitt tenker jeg oppsummerer dette ganske fint!

-De er en positiv og modig gjeng, som er rause og hjelpsomme med hverandre, stadfester Ingebretsen.

Deler ord om opplevelsen

Tilbakemeldingene hun har fått så langt går på at deltakerne trives, og at de synes det er godt å ha et slikt tilbud å gå til på dagen.

-Jeg bruker å la alle som vil, dele ett ord om deres opplevelse på slutten av hver øvelse. Ordene har vært alt fra skummelt og utfordrende til artig, morsomt, trivelig, hyggelig, lys i mørketida og halleluja.

Målet nå er at Syng deg friskere-koret i Namsos skal være et varig tilbud.

-Vi fortsetter rekrutteringsarbeidet. Samtidig har vi fokus på å bygge en trygg gruppe som har tillit til hverandre, sier Ingebretsen.

Mange gylne øyeblikk

Hun påpeker at hovedmålet alltid omhandler helse.

-Gjennom det musiske som vi gjør sammen på hver øvelse, er målet at deltakerne skal oppleve mestring, anerkjennelse, fellesskapsfølelse og glede. Målene vi har satt oss ligger i prosessen, og i her-og-nå-øyeblikkene, sier hun. Før hun påpeker at de allerede har opplevd mange gylne øyeblikk sammen.

-Både når deltakere har opptrådd for hverandre og delt musikk og sanger som betyr noe for dem. Og når vi har ledd oss i gjennom noen kronglete rytmeøvelser og artikulasjonsøvelser!

Relasjon, mestring og identitet

Musikkterapeuten sier det er mye ved å synge i kor som kan virke helsefremmende i henhold til psykiske helseplager.

-Jeg kunne ha snakket i evigheter om helsemessige gevinster på området. Begreper som relasjon, mestring, identitet, emosjoner og til og med nevropsykologiske aspekter, blir gjeldende i en slik sammenheng.

Helhetlig syn på mennesket

-Sang forutsetter at man bruker kroppen som instrument.

-Dette kan gjøre at mange opplever det som skummelt og sårbart å synge, men det gir også en helt spesiell tilgang til kroppen og kroppslig kontroll. Når vi synger, må vi også jobbe med å håndtere egen pust, avspenning av muskulatur rundt nakke, kjeve og strupe, og påkobling og kontroll over kjerne- og støttemuskulatur.

-Jeg er opptatt av et helhetlig syn på mennesket og ser ikke mening med å skille kropp og psyke. Psykiske plager kan manifestere seg fysisk, og jeg mener derfor at slike fysiske aspekter ved det å synge kan virke helsefremmende med tanke på psykiske plager.

Frigjør, gir mot

Andre ting man kan oppleve gjennom å synge i kor, er fellesskapsfølelse og mestringsopplevelser, ifølge Ingebretsen.

-Og så har man emosjonelle aspekter, som musikken og det musikalske samspillets evne til å skape og bearbeide følelser, samt identitetsbekreftelse og identitetsbygging.

-Alle i et kor samarbeider om et felles produkt, det er ingen konkurranse. Jeg opplever at musikken blir en unik ramme som skaper en form for frigjøring, både av kreativitet og mot til å være seg selv.

Har alltid et felleskap

Ved å få erfaring med å mestre korsangen, legger man også grunnlag for troen på egen mestring, forklarer hun videre.

-Dette er viktig for motivasjonen til videre deltakelse i koret, og jeg mener at denne mestringsforventningen i vid betydning også kan påvirke troen på å mestre andre utfordringer i hverdagen.

-Deltakerne har fått et nytt aspekt ved sin identitet ved at de har blitt korsangere. Det ligger i navnet, at en korsanger alltid er en del av et felleskap!

Se video fra "Syng deg Friskere-prosjektet" i regi av Nord universitet

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunst.og.kultur kropp.i.psykiskhelsearbeid nord-trøndelag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen