Publisert: 13. februar 2018.   Endret: 13. februar 2018
7687424 løp

ET AKTIVT LIV: Fysisk aktivitet er kilde til glede, positive mestringsopplevelser og livsutfoldelse. Et godt tips når man skal hjelpe personer som sliter psykisk med å bli mer fysisk aktive, er å følge dem tett. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Slik kan du hjelpe pasienten din til å bli mer fysisk aktiv

Slik kan du hjelpe pasienten din til å bli mer fysisk aktiv

Toril Moe har fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid rundt fysisk aktivitet som del av behandling for psykiske plager. Her er hennes tips!

-Fysisk aktivitet har en rekke positive effekter på det mentale. Det påvirker humøret, er kilde til glede, positive mestringsopplevelser og livsutfoldelse. Fysisk aktivitet gir energi, reduserer stress og forebygger utvikling av en rekke psykisk plager og sykdommer.

-Det gir velvære og overskudd, bedre søvnkvalitet, bedre vektkontroll og er abstinensdempende. I tillegg gir fysisk aktivitet økt livskvalitet. I grupper gir det økt sosialt fellesskap og samhandlingsredskaper. Og det bedrer selvbildet og selvtilliten, sier Toril Moe, som er administrator i nettverket FYSKICK.

-Somatiske sykdommer blir i for liten grad undersøkt

Moe poengterer at mennesker med psykisk lidelser lever 15 – 20 år kortere sammenlignet med befolkningen for øvrig.

-Dødsårsaken er ofte knyttet til somatiske sykdommer som hjerte- & karlidelser, luftveissykdommer, KOLS og kreft. I tillegg sliter mange med somatiske sykdommer som i for liten grad blir undersøkt, diagnostisert og behandlet. Konsekvensen er at mange psykisk syke sliter med tilleggsplager, som bidrar til redusert/dårlig livskvalitet. 

Bivirkninger og flere kilo kan unngås

Hun slår fast at mange pasienter har bivirkninger av medisiner.

-Medisiner er en behandlingstilnærming som ofte er førstealternativet ved psykisk sykdom. Mange pasienter etterspør medikamentfrie behandlingstilbud. Fysisk aktivitet kan være et godt alternativ som det er viktig at pasienter får kunnskap, informasjon og tilbud om, sier hun.

Før hun påpeker at økt vekt er et kjent problem.

-Dette kan komme både av at pasienter gjerne blir mindre aktive når de er syke, og fordi ulike medisiner i seg selv synes å føre til vektforstyrrelser. Fysisk aktivitet kan hjelpe pasienter til å kontrollere og unngå en vektøkning på fem - 20 kilo, som i verste fall kan skje på kort tid. 

-Still spørsmål for å få pasienten på banen

Mange behandlere synes det kan være vanskelig å få pasientene over dørstokkmila. Moe forteller NAPHA om hvordan hun synes det er nyttig å gå fram:

-Jeg starter ofte med å spørre pasienten om han er interessert i å snakke om hva han/hun kan oppnå ved å være fysisk aktiv. Jeg spør om hva han har gjort av fysisk aktivitet før, og hva han kan tenke seg å gjøre fremover.

-Vi finner ut hva slags aktivitetstilbud som finnes i nærmiljøet, og hva pasienten har tilgang til av utstyr, som sko, klær, sykkel og ski, for eksempel.

- Følg opp tett

-Videre snakker vi om hvilke økonomiske muligheter vedkommende har, og om han har noen å drive aktiviteten sammen med.

-Er det du som leder aktiviteten, kan du følge opp pasientens fysiske aktivitet via registrering (fremmøte, varighet, intensitet, antall treningsøkter, frekvens), samt samtaler og SMS. App-er og treningsdagbok kan også være gode hjelpemidler.

-Vurder å teste pasienten på områder vedkommende selv kan registrere og oppleve endringer og fremgang. som kan føre til motivasjon og videreføring av regelmessig fysisk aktivitet.

 

Råd til behandleren
  • Snakk med pasienten om effekten av fysisk aktivitet.
  • Lag avtaler, følg opp og registrer pasientens fysiske aktivitet.
  • Ros pasienten og fremhev når han følger opp, mestrer og gjør fremskritt.
  • Delta sammen med pasienten når du har anledning.
  • Ved frafall: Hent frem avtalen – lag ny om nødvendig – start igjen og igjen……

NB: Som behandlere har vi ikke lov til å gi opp!

Generelle råd man kan gi pasienten
  • Start med lette aktiviteter du liker, gjerne knyttet til lavterskel/hverdagsaktiviteter.
  • Inngå gjerne avtaler og gjør aktivitet sammen med andre.
  • Om du har frafall, vær bevisst på at oppholdet ikke må vare for lenge.
  • Vær bevisst og registrer det som skjer i kroppen i forbindelse med aktivitet. De fleste reaksjonene er normale, ufarlige og bidrar til: Bedre helse, bedre form, bedre humør, mer overskudd, økt motivasjon og bedre kroppsbevissthet.
Toril Moe, spesialrådgiver fysisk aktivitet, psykisk helse, Oslo universitetssykehus HF, klinikk psykisk helse og avhengighet.

Kommenter:

Mer om

recovery lavterskeltilbud fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid folkehelse helsefremming.og.forebygging verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen