Publisert: 12. februar 2018.   Endret: 13. februar 2018
tur

AKTUELT: -Fysisk aktivitet har så mange positive gevinster som vi ikke lenger kan unnlate å benytte oss av. Det handler om recovery, nemlig å finne frem til egne mål og ressurser. Dessuten, tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling er billig og ressursbesparende, sier Toril Moe. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

-Fysisk aktivitet reduserer psykiske plager, likevel ordinerer en rekke behandlere det ikke

-Fysisk aktivitet reduserer psykiske plager, likevel ordinerer en rekke behandlere det ikke

- Tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling mot psykiske plager er virksomt og ressursbesparende, og man slipper bivirkninger. Likevel unngår mange hjelpere å bruke det som del av behandlingen.

Det sier Toril Moe, som er administrator i nettverket FYSKICK og spesialrådgiver i fysisk aktivitet og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus HF, klinikk psykisk helse og avhengighet.

-Forskning viser at det til tross for at kunnskapen om virkningen er til stede, tar det mellom 10 og 15 år å integrere fysisk aktivitet som en del av behandlingen, sier Moe. Hun synes dette er bekymringsfullt.

-En utfordring ved de enkelte behandlingsstedene, er at det fysiske aktivitetstilbudet synes å være lite målrettet, systematisk tilrettelagt og faglig forankret.

-Står ikke i budsjettet, heller ikke i virksomhetsplanen

-Ikke alle behandlingssteder har nedfelt fysisk aktivitet i virksomhetsplanen sin og lagt det inn som en utgiftspost i budsjettet, påpeker Moe.

-Mange har heller ikke ansatt personell med relevant utdanning og spesielt ansvar for å tilrettelegge fysisk aktivitet, eller integrert fysisk aktivitet inn i pasientenes individuelle planer. Dette til tross for at Helsedirektoratet anbefaler variert, regelmessig fysisk aktivitet, gjerne basert på lavterskel- og/eller hverdagsaktiviteter.

-Mye forskning de siste 10-15 åra

Ifølge Moe har enkelte hevdet at forskning rundt fysisk aktivitet som behandling mot psykiske plager har vært mangelvare, og at forskningen som finnes har varierende og til dels dårlig kvalitet.

-Dette stemmer ikke lenger. De siste 10-15 årene er det jevnlig publisert artikler og stoff som beskriver effekten av fysisk aktivitet. Og dokumentasjonen har stort sett vært kunnskapsbasert, både ut i fra et forsknings-, erfarings- og brukerperspektiv, stadfester hun.

Hjelper i et stort spekter

-Konklusjonen er gjennomgående at fysisk aktivitet har positiv effekt på de ulike psykiske diagnosene, spesielt innenfor de store folkesykdommene depresjon, angst og rus. Videre er det verdt å nevne at tilrettelagt fysisk aktivitet tilpasset pasienters behov og funksjonsnivå, i liten grad, om enn i noen, har kontraindusert effekt i behandlingssammenheng.

Nyttig Facebook-side for fagfeltet

Nettverket FYSKICK ble skapt for å sette fokus på at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt mot psykiske lidelser.

-FYSKICK ble etablert i 2010. På det første møtet, som ble gjennomført på St. Olavs Hospital i Trondheim i 2010, ble Thomas Dahl Orø, fagansvarlig for treningsterapi i Stiftelsen Bergensklinikkene valgt som styreleder.

-Vi har arrangert flere seminarer rundt om i landet. Mangel på økonomiske ressurser for noen år tilbake førte imidlertid til at styret besluttet å videreføre intensjonene i nettverksmålene ved å opprette Facebook-gruppen FYSKICK, forklarer Moe.  

Vil skape et miljø og en kultur for økt fysisk aktivitet

Etter hvert har Facebook blitt en aktiv kanal for å nå ut til folk. I dag har nettverket oppunder 1000 følgere.

-Vi ønsker flere, det er bare å gå inn på siden vår og begynne å følge den, sier Moe.

Målet til FYSKICK er å skape et miljø og en kultur for økt fysisk aktivitet som en del av behandlingen for personer med psykiske plager.

-Så mange positive gevinster

-På Facebook legger vi ut stoff om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid, samt variert informasjon om psykisk helse knyttet til livsstil og folkehelse. Fysisk aktivitet har så mange positive gevinster som vi ikke lenger kan unnlate å benytte oss av.

-Først og fremst for pasientene, men også for samfunnet og personalet som skal hjelpe pasienter til å komme i gang med endringsprosesser, som kan bidra til at de selv kan takle livet. Det handler om recovery, nemlig å finne frem til egne mål og ressurser.

-Dessuten, tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling er billig og ressursbesparende!

 

Facebook-gruppen FYSKICK

Legger ut relevante offentlig dokumenter, aktuelle politiske kommentarer og hendelser, faglige artikler, litteratur, utdanninger, streamede arrangement/foredrag, brukerhistorier, stoff tiltenkt pårørende, tips og råd innen fysisk aktivitet, aktuelle fysiske lavterskelaktiviteter/tilbud og annet stoff administrator og den enkelte bidragsyter ønsker å publisere og dele.

 

FYSKICK - et kompetansenettverk for fagpersoner som arbeider med fysisk aktivitet innen psykisk helse og rus.

Mål:

  • Å være en arena for å utveksle kunnskap og ideer.
  • Å spre forskning om fysisk aktivitet/ trening innen psykisk helse og rus.
  • Å arbeide for at fysisk aktivitet skal bli en integrert del av behandlingsplanen.
  • Å være à jour i forhold til offentlige dokumenter innen fagområdet.
Toril Moe fra nettverket FYSKICK har fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid rundt fysisk aktivitet som del av behandlingen for psykiske plager. (FOTO: Privat)

Kommenter:

Mer om

recovery folkehelse fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid behandling.i.psykisk.helsearbeid forskning helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen