Publisert: 08. mai 2018
3806840 se

BETRAKTNING: -Vi trenger å bli sett, hørt og forstått. Når det kommer til stykket, er dette essensen i livet vårt og det vi trenger og lengter etter, enten man heter terapeut eller klient. (Ill.foto: www.colourbox.com)

En terapeuts betraktninger

En terapeuts betraktninger

- Over 20 års arbeid som terapeut har gitt meg gleden av å møte mange flotte, sterke og kjempende mennesker som har lært meg mye. Dette danner bakteppet for disse tankene.

Du kommer inn i rommet og vi hilser på hverandre. Litt spente begge to. Ikke så rart det. Vårt første møte.

Du kalles pasient, klient eller bruker. Jeg kalles terapeut. Egentlig bare navn på to roller for å organisere verden og øyeblikket. For vi er mest av alt og dypest sett to mennesker som møtes for å snakke om og forundre oss over dette til tider gåtefulle, kompliserte og utfordrende livet.

Egentlig mer like enn ulike. Sorg, savn og lengsler er kjente begreper samme hvilken side av bordet man sitter på.

Det er en ansvarsfull oppgave å være terapeut, og jeg ønsker å nærme meg den med respekt, ærbødighet og takknemlighet for å få møte mennesker som deg, som lærer meg så mye om å leve og hva som kan gjøre godt når livet gjør vondt. Takknemlig for å få være med på en oppdagelsesreise inn i ditt liv hvor du skal pusse støvet av dine ressurser som er blitt fortrengt av vanskelige følelser og vonde, feilaktige og urettferdige tanker om deg selv.

En oppdagelsesreise for å gjenfinne glemte skatter i de som er glad i deg og for å ta tilbake håpet i og troen på din egen styrke til å leve så helt som mulig.

Samtalen er over. Jeg takker for å ha fått være din medvandrer en stund og går beriket ut i håp om at du opplevde deg sett, hørt og forstått. Når det kommer til stykket er dette essensen i livet vårt og det vi trenger og lengter etter, enten man heter terapeut eller klient: Vi trenger å bli sett, hørt og forstått.

Børge Ravndal
  • Er utdannet sosionom, diakon og har ett års videreutdanning i kognitiv terapi.
  • Jobber til daglig i Sandnes kommune i Rogaland, som familieveileder ved Barne- og familieenheten, i et lavterskeltilbud der foreldre kan ta direkte kontakt for å få veiledning i forhold til barnet eller barna som sliter.
  • Har i over 20 år jobbet som terapeut i 1.og 2. linjetjenesten.

 

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv betraktning lavterskeltilbud relasjon

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen