Publisert: 02. november 2018.   Endret: 27. august 2019
IMG_0121

NYTT AV FIT/KOR-NETTVERK: Ragnhild Smistad fra enhet for psykisk helse og rus i Trondheim og Elin Sunbdsbarm, spesialkonsulent ved Helseetaten i Oslo kommune møtte andre kursledere fra hele landet i Oslo 25. oktober. Til napha.no forteller de om betydningen av nettverk for å få til utviklingsarbeid. 

Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR

Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR

Å ha et faglig nettverk å drøfte med er en viktig for videreutvikling av tjenestene. Det har FIT-kursledere i Trondheim kommune og helseetaten i Oslo erfart.

Ragnhild Smistad fra enhet for psykisk helse og rus i Trondheim og Elin Sundsbarm, spesialkonsulent ved helseetaten i Oslo deltok på NAPHAs erfaringssamling for FIT-kursledere 25. oktober. 

Hvorfor de vil innføre FIT, er de ikke i tvil om:

-Vi vet at kvaliteten på relasjonen mellom tjenesteyter og bruker er avgjørende for bedring. Systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy kan bidra til å øke vår kompetanse på å forstå hvilke faktorer som er avgjørende i hvert enkelt brukermøte for å utvikle gode og bærende relasjoner, øke kvaliteten på tjenestene våre og forhindre drop outs, sier Sundsbarm

De forteller om betydningen av et nettverk for å få det til, og om hvordan de arbeider med å etablere et FIT-nettverk i hver sin region. 

Behov for nettverk

Enhet for rus og Psykisk helse i Trondheim ble med i Midt-Norsk KOR-nettverk våren 2014. Ballen begynte å rulle og nettverket åpnet døren for ytterligere skolering. 

–Vi bestemte oss for å invitere Birgit Valla til Trondheim for et introduksjonskurs om FIT, og her inviterte vi også fagpersoner fra andre kommuner i Midt-Norge, forteller Ragnhild Smistad fra enheten.

FIT-nettverket i Midt-Norge fant etter hvert formen. Medlemmene ble enige om at  grunnleggende kunnskap om FIT var viktig for å kunne ha utbytte av å delta der, og de satte seg et mål om å knytte til seg dedikerte fagfolk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 

Jevnlige møter skaper læring

Nettverket møtes to timer fire ganger i året. Vertsrollen går på omgang. Aktuelle tema, som implementering, forankring, ressursbruk og organisering drøftes.

-Ut fra egne erfaringer, anbefaler vi at nettverk baserer seg på samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, kompetansesentre og ulike interesseorganisasjoner, sier Ragnhild Smistad.

Nettverket bidrar til at motivasjon for videre implementering og kontinuerlig læring fortsetter, kan hun slå fast. 

Ressursbesparende å dele erfaringer

Elin Sundsbarm, spesialkonsulent ved Helseetaten i Oslo kommune ønsker seg et nettverk.  

– Et FIT/KOR-nettverk kan bidra til å bygge videre på eksisterende kunnskap og erfaringer. Mange dyktige fagfolk i ulike kommuner, bydeler og tjenestesteder kan vise til vellykkede strategier, blant annet når det gjelder implementering av FIT/KOR. Det vil være både utviklende og ressursbesparende om erfaringer systematiseres og deles, sier Sundsbarm.

Relasjon mellom tjenesteyter og bruker

Et nettverk kan åpne opp for veiledning og kunnskapsdeling på tvers av tjenestesteder og brukerstemmer, for eksempel ved å gå sammen om kursing, fagdager og opplæring, avslutter Sundsbarm.

Kommenter:

Mer om

fit kor feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding tilbakemeldingsverktøy brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen